Erasmus+ studijní pobyty pro akademický rok 2024/2025

1. kolo výběrového řízení

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 15. 12. 2023,
 • uzávěrka přihlášek je 26. 1. 2024 do 24:00,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny do 8. 2. 2024.

Důležité

 • přihláška se týká studijního pobytu na partnerské univerzitě v ak. roku 2024/25 (tj. zimní i letní semestr)
 • délka pobytu minimálně 3 měsíce
 • místo pobytu: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace
 • student/ka musí být řádně zapsán/a do studia na VUT po dobu studijního pobytu v zahraničí
 • studijní průměr do 2,4 + splněné studijní povinnosti + příslušná jazyková zkouška odpovídající úrovně
 • Upozornění: většina zahraničních univerzit vyžaduje zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2.

Instrukce pro podání přihlášky

Termíny jazykových testů

 • Angličtina B2 (VYA013, zkouší R. Turland) vypsané termíny v lednu 2024,
 • Němčina (zkouší V. Batystová) individuální domluva,
 • Španělština (zkouší D. Rodriguez) individuální domluva,
 • Francouzština a italština (zkouší M. Valečková) individuální domluva,
 • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do elektronického indexu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu.

Soubory

Nahoru