Erasmus+ studijní pobyty pro akademický rok 2022/2023

2. kolo výběrového řízení – akademický rok 2022/23

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 19. 8. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 26. 9. 2022 do 24:00,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 30. 9. 2022.

Důležité

 • přihláška se týká studijního pobytu na partnerské univerzitě v ak. roce 2022/23
 • délka pobytu minimálně 3 měsíce
 • místo pobytu: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace
 • student/ka musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu studijního pobytu v zahraničí
 • studijní průměr do 2,4 + splněné studijní povinnosti + příslušná jazyková zkouška odpovídající úrovně

Instrukce pro podání přihlášky

Termíny jazykových testů

 • Angličtina B2 (VYA013, zkouší R. Turland) – středa 21. 9. v 9 - 12 a pondělí 26. 9. v 9 - 12,
 • Angličtina B1 (BYA002, zkouší V. Rodriguezová) – čtvrtek 22. 9. v 10 hod.,
 • Němčina B1 (zkouší V. Batystová) – čtvrtek 22. 9. ve 14 hod.,
 • Španělština B1 (zkouší D. Rodriguez) – čtvrtek 22. 9. ve 12 hod.,
 • Francouzština a italština B1 (zkouší M. Valečková) – úterý 20. 9. v 10 hod.,
 • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do elektronického indexu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu.

1. kolo výběrového řízení – akademický rok 2022/23

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 12. 1. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2022 do 24:00,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 28. 2. 2022.

Důležité

 • přihláška se týká studijního pobytu na partnerské univerzitě v ak. roce 2022/23
 • délka pobytu minimálně 3 měsíce
 • místo pobytu: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace
 • student/ka musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu studijního pobytu v zahraničí
 • studijní průměr do 2,4 + splněné studijní povinnosti + příslušná jazyková zkouška odpovídající úrovně

Instrukce pro podání přihlášky

Termíny jazykových testů

 • angličtina BYA002 a VYA013, resp. BY002 a BY003 + ostatní jazyky – po 14. 2. 2022 a čtvrtek 17. 2. 2022, viz termíny zkoušek,
 • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do elektronického indexu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu.
Nahoru