Erasmus+ studijní pobyty pro akademický rok 2023/2024

1. kolo výběrového řízení – akademický rok 2023/24

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 17. 1. 2023,
 • uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2023 do 24:00,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 28. 2. 2023.

Důležité

 • přihláška se týká studijního pobytu na partnerské univerzitě v ak. roce 2023/24
 • délka pobytu minimálně 3 měsíce
 • místo pobytu: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace
 • student/ka musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu studijního pobytu v zahraničí
 • studijní průměr do 2,4 + splněné studijní povinnosti + příslušná jazyková zkouška odpovídající úrovně
 • Upozornění: většina zahraničních univerzit vyžaduje zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2; seznam smluv platných pro rok 2023/24 bude k dispozici v lednu 2023.

Instrukce pro podání přihlášky

Termíny jazykových testů

 • Angličtina B2 (VYA013, zkouší R. Turland) vypsané termíny v lednu a únoru 2023,
 • Angličtina B1 (BYA002) vypsané termíny v lednu a únoru 2023,
 • Němčina B1 (zkouší V. Batystová) individuální domluva,
 • Španělština B1 (zkouší D. Rodriguez) individuální domluva,
 • Francouzština a italština B1 (zkouší M. Valečková) individuální domluva,
 • poslední termín pro vyzkoušení je 17. 2. 2023
 • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do elektronického indexu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu.
Nahoru