Erasmus+ Mezinárodní mobilita pro akademický rok 2022/2023

3. kolo výběrového řízení – Letní semestr – akademický rok 2022/23

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 19. 12. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2023 do 24:00,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 28. 2. 2023.

Důležité

 • přihláška se týká studentské praktické stáže (60 - 360 dní) a krátkodobé doktorské mobility (5 - 30 dní),
 • přijímací instituce může být jakákoliv veřejná či soukromá organizace z partnerské země; jedná-li se o výjezd na univerzitu, je potřeba, aby byla před zahájením mobility podepsána meziinstitucionální dohoda,
 • fyzický pobyt je možné kombinovat s virtuální mobilitou,
 • místo pobytu: způsobilé partnerské země, krátkodobé doktorské mobility také země EU,
 • student/ka musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu studijního pobytu v zahraničí,
 • pro stáže nejsou vyžadovány jazykové zkoušky.

Instrukce pro podání přihlášky

2. kolo výběrového řízení – akademický rok 2022/23

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 19. 8. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 26. 9. 2022 do 24:00,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 10. 10. 2022.

Důležité

 • přihláška se týká studentské praktické stáže (60 - 360 dní) a krátkodobé doktorské mobility (5 - 30 dní)
 • přijímací instituce může být jakákoliv veřejná či soukromá organizace z partnerské země; jedná-li se o výjezd na univerzitu, je potřeba, aby byla před zahájením mobility podepsána meziinstitucionální dohoda
 • fyzický pobyt je možné kombinovat s virtuální mobilitou
 • místo pobytu: způsobilé partnerské země, krátkodobé doktorské mobility také země EU
 • student/ka musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu studijního pobytu v zahraničí
 • studijní průměr do 2,4 + splněné studijní povinnosti + příslušná jazyková zkouška odpovídající úrovně

Instrukce pro podání přihlášky

Termíny jazykových testů

 • Angličtina B2 (VYA013, zkouší R. Turland) středa 21. 9. v 9 - 12 a pondělí 26. 9. v 9 - 12,
 • Angličtina B1 (BYA002, zkouší V. Rodriguezová) čtvrtek 22. 9. v 10 hod.,
 • Němčina B1 (zkouší V. Batystová) čtvrtek 22. 9. ve 14 hod.,
 • Španělština B1 (zkouší D. Rodriguez) čtvrtek 22. 9. ve 12 hod.,
 • Francouzština a italština B1 (zkouší M. Valečková) úterý 20. 9. v 10 hod.,
 • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do elektronického indexu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu.

1. kolo výběrového řízení – akademický rok 2022/23

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 21. 1. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2022 do 24:00,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 28. 2. 2022.

Důležité

 • přihláška se týká studijního pobytu (90 - 360 dní), studentské praktické stáže (60 - 360 dní) a krátkodobé doktorské mobility (5 - 30 dní)
 • přijímací instituce může být jakákoliv veřejná či soukromá organizace z partnerské země; jedná-li se o výjezd na univerzitu, je potřeba, aby byla před zahájením mobility podepsána meziinstitucionální dohoda
 • fyzický pobyt je možné kombinovat s virtuální mobilitou
 • místo pobytu: způsobilé partnerské země
 • student/ka musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu studijního pobytu v zahraničí
 • studijní průměr do 2,4 + splněné studijní povinnosti + příslušná jazyková zkouška odpovídající úrovně

Instrukce pro podání přihlášky

Termíny jazykových testů

 • angličtina BYA002 a VYA013, resp. BY002 a BY003 + ostatní jazyky ve 4. a 7. týdnu 2022 – bude upřesněno, viz termíny zkoušek,
 • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do elektronického indexu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu.
Nahoru