Erasmus+ Mezinárodní mobilita pro akademický rok 2023/2024

3. kolo výběrového řízení

Termíny

  • počátek vkládání přihlášek je 15. 12. 2023,
  • uzávěrka přihlášek je 26. 1. 2024 do 24:00,
  • výsledky a nominace budou zveřejněny do 8. 2. 2024.

Důležité

  • přihláška se týká studentské praktické stáže mimo země EU s výjezdy v termínu od 1. 2. 2024 do 30. 9. 2024,
  • délka stáže studentské praktické: minimálně 60 dní; finančně lze podpořit maximálně dobu 3 měsíců; delší pobyt lze absolvovat, ale doba nad 3 měsíce je bez nároku na grant
  • přijímací instituce může být jakákoliv veřejná či soukromá organizace z partnerské země; jedná-li se o výjezd na univerzitu, je potřeba, aby byla před zahájením mobility podepsána meziinstitucionální dohoda
  • místo pobytu: způsobilé partnerské země,
  • student/ka musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu studijního pobytu v zahraničí
  • pro stáže nejsou vyžadovány jazykové zkoušky

Instrukce pro podání přihlášky

Soubory

Nahoru