Erasmus+ pracovní stáže pro akademický rok 2022/2023

3. kolo výběrového řízení

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 19. 12. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2023 do 24.00 hod,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 28. 2. 2023.

Důležité

 • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v termínu od 1. 2. 2023 do 30. 9. 2023,
 • délka stáže minimálně 60 dní, maximálně 240 dní (pro LS 2022/23),
 • nárok na grant vzniká jen za dobu fyzické přítomnosti v hostitelské zemi; mobilitu lze absolvovat i virtuálně z domovské země ovšem bez nároku na grant,
 • místo stáže: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace,
 • pracovní náplň stáže musí korespondovat s oborem studia na FAST,
 • stáže jsou určeny pro studenty všech typů studia a student/ka musí být řádně zapsán/a do studia na VUT po dobu realizace pracovní stáže,
 • pro stáže nejsou vyžadovány jazykové zkoušky.

Instrukce pro podání přihlášky

 • přihláška se vytváří elektronicky v intraportálu VUT,
 • v přihlášce je nutné uvést firmu a zemi, kde má student/ka stáž dohodnutou
 • k přihlášce je nutné dodat motivační dopis a vyplněný Traineeship Agreement nebo e-mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že stáž je rozjednána, přislíbena nebo dohodnuta,
 • přihlášky budou vyhodnocovány průběžně po dobu trvání výběrového řízení v závislosti na termínu nástupu na stáž
 • kontaktní osoba: Bc. Ludmila Zelinková .

Soubory

2. kolo výběrového řízení

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 19. 8. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 26. 9. 2022 do 24.00 hod,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 30. 9. 2022.

Důležité

 • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v termínu od září 2022 do 30. 9. 2023,
 • délka stáže minimálně 60 dní, maximálně 360 dní,
 • nárok na grant vzniká jen za dobu fyzické přítomnosti v hostitelské zemi; mobilitu lze absolvovat i virtuálně z domovské země ovšem bez nároku na grant,
 • místo stáže: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace,
 • pracovní náplň stáže musí korespondovat s oborem studia na FAST,
 • stáže jsou určeny pro studenty všech typů studia a student/ka musí být řádně zapsán/a do studia na VUT po dobu realizace pracovní stáže,

Instrukce pro podání přihlášky

 • přihláška se vytváří elektronicky v intraportálu VUT,
 • v přihlášce je nutné uvést firmu a zemi, kde má student/ka stáž dohodnutou
 • k přihlášce je nutné dodat motivační dopis a vyplněný Traineeship Agreement nebo e-mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že stáž je rozjednána, přislíbena nebo dohodnuta,
 • přihlášky budou vyhodnocovány průběžně po dobu trvání výběrového řízení v závislosti na termínu nástupu na stáž
 • kontaktní osoba: Bc. Ludmila Zelinková .

Soubory

1. kolo výběrového řízení

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 28. 4. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 20. 5. 2022 do 24.00 hod,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 31. 5. 2022.

Důležité

 • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v termínu od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023,
 • délka stáže minimálně 60 dní, maximálně 360 dní,
 • nárok na grant vzniká jen za dobu fyzické přítomnosti v hostitelské zemi; mobilitu lze absolvovat i virtuálně z domovské země ovšem bez nároku na grant,
 • místo stáže: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace,
 • pracovní náplň stáže musí korespondovat s oborem studia na FAST,
 • stáže jsou určeny pro studenty všech typů studia a student/ka musí být řádně zapsán/a do studia na VUT po dobu realizace pracovní stáže,

Instrukce pro podání přihlášky

 • přihláška se vytváří elektronicky v intraportálu VUT,
 • v přihlášce je nutné uvést firmu a zemi, kde má student/ka stáž dohodnutou
 • k přihlášce je nutné dodat motivační dopis a vyplněný Traineeship Agreement nebo e-mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že stáž je rozjednána, přislíbena nebo dohodnuta,
 • kontaktní osoba: Bc. Ludmila Zelinková .

Soubory

Nahoru