Erasmus+ pracovní stáže

4. kolo výběrového řízení pro akademický rok 2023/2024

Týká se stáží v období od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 26. 4. 2024,
 • uzávěrka přihlášek je 24. 5. 2024 do 24.00 hod.,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny do 1. 6. 2024.

1. kolo výběrového řízení pro akademický rok 2024/2025

Týká se stáží v období od 1. 8. 2024 do 31. 1. 2025; v případě krátkodobé doktorské stáže od 1. 9. 2024 do 31. 1. 2025.

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 26. 4. 2024,
 • uzávěrka přihlášek je 10. 6. 2024 do 24:00,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny do 28. 6. 2024.

Společné informace pro všechna kola

Důležité

 • délka studentské stáže minimálně 60 dní, finančně lze podpořit maximálně dobu 3 měsíců; v případě povinných stáží architektů a v případě volných měsíců lze tuto dobu navýšit na 4 měsíce; delší pobyt lze absolvovat, ale doba nad 3 event. 4 měsíce je bez nároku na grant
 • délka krátkodobé doktorské stáže je 30 dní
 • nárok na grant vzniká jen za dobu fyzické přítomnosti v hostitelské zemi; mobilitu lze absolvovat i virtuálně z domovské země ovšem bez nároku na grant,
 • místo stáže: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace,
 • pracovní náplň stáže musí korespondovat s oborem studia na FAST,
 • stáže jsou určeny pro studenty všech typů studia a student/ka musí být řádně zapsán/a do studia na VUT po dobu realizace pracovní stáže,
 • pro stáže nejsou vyžadovány jazykové zkoušky.

Instrukce pro podání přihlášky

 • přihláška se vytváří elektronicky ve Studisu (vyberte typ zahraniční cesty pracovní anebo pracovní krátkodobé),
 • v přihlášce je nutné uvést firmu a zemi, kde má student/ka stáž dohodnutou
 • k přihlášce je nutné dodat vyplněný Traineeship Agreement nebo e-mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že stáž je rozjednána, přislíbena nebo dohodnuta,
 • v přihlášce je nutné vyplnit i motivační dopis pro výběrovou komisi FAST
 • přihlášky budou vyhodnocovány po uzávěrce
 • kontaktní osoba: Bc. Ludmila Zelinková .

Soubory

Nahoru