Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: B-P-C-SI (N) Kód: B3607 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

studijní obor

všeobecný

Zkratka: VS

Program: Stavební inženýrství

Profil

Cílem studia všeobecného oboru v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (společných prvních dvou ročníků všech studijních oborů - Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) je získání znalostí zejména z předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí tohoto společného bloku jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření a základní předměty odborného zaměření.

Výsledky učení

Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací.

Garant

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BB001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BF001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BH001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BU001 Informatika 3 3
BV001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BA008 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BC001 Stavební chemie 2 2 5 zá,zk
BD001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BI001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BV002 Základy podnikové ekonomiky 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BD002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BE001 Geodézie 2 2 3 zá,zk
BI002 Zkušebnictví a technologie 2 2 5 zá,zk
BO001 Konstrukce a dopravní stavby 2 2 5 zá,zk
BS001 Vodohospodářské stavby 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BD003 Statika 1 2 2 4 zá,zk
BE002 Výuka v terénu z geodézie 120 2
BF002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BL001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BO002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BH052 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk
BH058 Pozemní stavitelství 2 (E) 2 1 4 zá,zk
BJ053 Těžba a úpravnictví surovin (M) 2 1 4 zá,zk
BR051 Hydraulika a hydrologie (K),(V) 2 1 4 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BC051 Chemie a technologie vody (V) 2 2 4 zá,zk
BH059 Tepelná technika budov (S) 1 2 4 zá,zk
BI052 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) 2 1 4 zá,zk
BJ051 Maltoviny 1 – teoretické podklady struktury silikátů (M) 3 4 zá,zk
BV051 Pracovní inženýrství (E) 2 1 4 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BH051 Počítačová grafika (S) 2 3 kl
BJ057 Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M) 3 3 kl
BR056 Hydroinformatika 1 (V) 2 3 kl
BU051 Systémy CAD (K) 1 2 3 kl
BW051 Technologie stavebních prací 1 (E) 2 1 3 kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty