Detail předmětu

Informatika

Akademický rok 2023/24

BU001 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

B-K-C-SI (N) / VS zimní semestr 1. ročník

B-P-C-SI (N) / VS zimní semestr 1. ročník

Základní správa a užívání operačního systému
Počítačové sítě, Internet (principy, síťové protokoly, služby Internetu).
Bezpečnost práce v počítačových sítích
Základy počítačové grafiky a zpracování obrazu
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

 • Účelem předmětu je vytvoření základní jednotné úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Studenti si rozšíří dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy, získají znalosti z oblasti počítačových sítí a zejména pak o bezpečnostních mechanismech s tím souvisejících.
 • Kromě přehledové části, věnované technickým řešením v oboru, jsou studenti seznámeni a po absolvování předmětu způsobilí nejen využívat tabulkové procesory a další moderní programové vybavení k inženýrským výpočtům, ale seznámí se i se základními pravidly počítačové typografie, získají znalosti o principech počítačové grafiky a zpracování obrazu, které jsou využitelné při tvorbě technické dokumentace apod.

Znalosti

 • Účelem předmětu je vytvoření základní jednotné úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Studenti si rozšíří dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy, získají znalosti z oblasti počítačových sítí a zejména pak o bezpečnostních mechanismech s tím souvisejících.
 • Kromě přehledové části, věnované technickým řešením v oboru, jsou studenti seznámeni a po absolvování předmětu způsobilí nejen využívat tabulkové procesory a další moderní programové vybavení k inženýrským výpočtům, ale seznámí se i se základními pravidly počítačové typografie, získají znalosti o principech počítačové grafiky a zpracování obrazu, které jsou využitelné při tvorbě technické dokumentace apod.

Osnova

 1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, se zásadami bezpečnosti práce v sítích a s aplikacemi intranetu informačního systému FAST, které budou využívat pro řízení svého studia
 2. Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích
 3. Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.)
 4. Grafické výstupy
 5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů
 6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.)
 7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel
 8. Základy počítačové typografie: Zpracování hladkého textu
 9. Struktura dokumentu, styly, struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah...
 10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky...
 11. Základy grafiky: Úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru,
 12. Parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu
 13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

 1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, se zásady bezpečnosti práce v sítích
 2. Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích
 3. Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.)
 4. Grafické výstupy
 5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů
 6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.)
 7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel
 8. Základy počítačové typografie: Zpracování hladkého textu
 9. Struktura dokumentu, styly, struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah...
 10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky...
 11. Základy grafiky: Úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru
 12. Parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu
 13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu