Organizační struktura

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Odborné zaměření

  • Činnosti ústavu jsou zaměřeny zejména na výuku a výzkum v oblasti ocelových, dřevěných, ale i ocelobetonových a jiných kompozitních konstrukcí, dále také na prvky z konstrukčního skla.
  • V oblasti pedagogiky se naši lektoři snaží předávat studentům, mimo znalostí z oboru, i vlastní zkušenosti z národních a mezinárodních aktivit a vědecké práce.
  • Důležitou součástí vědecko-výzkumné činnosti katedry kovových a dřevěných konstrukcí je vývoj a využívání metod experimentálního zkoušení nosných konstrukcí. V závislosti na typu zkoušky spolupracujeme také s dalšími partnerskými pracovišti fakulty.
  • Provádíme odborné posudky a expertízy nosných stavebních konstrukcí zejména z oceli, dřeva, kompozitů a konstrukčního skla.
  • Poskytujeme podporu projektování navrhovaných konstrukcí a přepočty realizovaných konstrukcí.
  • Provádíme experimentální ověřování skutečného působení prvků, dílců a konstrukčních systémů.
  • Provádíme verifikace teoretické analýzy a idealizovaného výpočtu prvků, detailů a nosných soustav prostřednictvím zatěžovacích zkoušek.

Členové