Organizační struktura

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Odborné zaměření

Zaměření pedagogické a odborné profilace všech akademických pracovníků katedry je cíleno do široké oblasti problémů kovových a dřevěných konstrukcí, nicméně pedagogická práce i zapojení v rámci projektové a expertizní činnosti je v jisté míře u jednotlivých pracovníků ústavu více orientováno do určitých tématických oblastí, k nimž patří např. problematika kovových konstrukcí (prof. J. Melcher, prof. M. Karmazínová, doc. M. Bajer, asistenti M. Šmak, M. Pilgr, J. Barnat, M. Štrba, S. Buchta, K. Sýkora), kovových mostů (prof. M. Karmazínová, asistenti M. Štrba, J. Barnat), dřevěných konstrukcí (prof. J. Melcher, asistenti M. Šmak, J. Barnat, M. Pilgr, S. Buchta), spřažených ocelobetonových konstrukcí (prof. M. Karmazínová, asistenti M. Štrba, M. Pilgr), tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí (prof. J. Melcher), výpočetní techniky a automatizace projektování (doc. M. Bajer, asistenti M. Šmak, M. Pilgr), experimentálního ověřování prvků a dílců nosných konstrukcí (prof. J. Melcher, prof. M. Karmazínová), pravděpodobnostních přístupů v oblasti navrhování nosných konstrukcí (prof. M. Karmazínová, prof. J. Melcher) apod.

Členové