Organizační struktura

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Odborné zaměření

Zaměření pedagogické a odborné profilace všech akademických pracovníků katedry je cíleno do široké oblasti problémů kovových a dřevěných konstrukcí.

Členové