Jiří Fischer

KDK – prac. děln. povolání

+420 541 147 318
fischer.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 29043
Fakultní účet fischer.j
E-mail fischer.j@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 318
Místnost C118  Veveří 331/95, 602 00 Brno