Jiří Fischer

KDK – prac. děln. povolání

+420 541 147 318
fischer.j@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity