Jiří Fischer

KDK – prac. děln. povolání

+420 541 147 318
Jiri.Fischer1@vut.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity