Ing.

Jiří Veselý

KDK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 316
vesely.j1@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 935
Fakultní účet vesely.j1