Ing.

Jan Pozdíšek

KDK – externí zaměstnanec

+420 541 147 329
pozdisek.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 16182
Fakultní účet pozdisek.j