Ing.

Jan Pozdíšek

KDK – externí zaměstnanec

+420 541 147 329
pozdisek.j@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity