Ing.

Jan Pozdíšek

KDK – externí zaměstnanec

+420 541 147 329
pozdisek.j@fce.vutbr.cz

Publikace

 • 2022

  KOLÁČKOVÁ, I.; SMOLKOVÁ, B.; LÁTAL, O.; SKALIČKOVÁ, S.; SKLÁDANKA, J.; HORKÝ, P.; KNOT, P.; HAMMERSCHMIEDT, T.; KINTL, A.; HOLÁTKO, J.; POZDÍŠEK, J.; BRTNICKÝ, M. Does Digestate Dose Affect Fodder Security and Nutritive Value?. Agriculture, 2022, roč. 12, č. 2, s. 1-11. ISSN: 2077-0472.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. 28. Betonářské dny (2022), sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2022. s. 39-53. ISBN: 978-80-907611-6-2.
  Detail

 • 2021

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. Beton TKS, 2021, roč. 21, č. 3/2021, s. 48-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté konstrukce. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 113-117. ISBN: 978-80-86604-86-2.
  Detail Odkaz

 • 2009

  KARMAZÍNOVÁ, M.; POZDÍŠEK, J.; KAISER, P. Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 4, s. 81-83. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

 • 2008

  PILGR, M.; POZDÍŠEK, J. Otázka vzniku vázaného kroucení při zatížení teplotou. In Sborník konference "Juniorstav 2008". Brno: VUT, 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

 • 2007

  POZDÍŠEK, J. Experimentální ověření materiálových vlastnosí cementových kompozitů vyztužených skelnými vlákny. In Juniorstav 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 118-118. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; MYSLÍN, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J. Obytné budovy s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. In Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí. Hustopeče: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 31-32. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  POZDÍŠEK, J. K návrhu fasádních dílců z cementového kompozitu vyztuženého sítí ze skelných vláken. In EXPERIMENT 071. 1. BRNO: CERM, 2007. s. 379-382. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  POZDÍŠEK, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problému návrhu spřažené ocelobetonové stropní desky. In Seminár mladých vedeckých pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií SR a ČR. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave Katedra kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty, 2006. s. 81-82. ISBN: 80-227-2359- 2.
  Detail