Organizační struktura

Ústav architektury

Odborné zaměření

 • Navrhování staveb obytných, veřejných a výrobních
 • Obnova památek - rekonstrukce, modernizace a sanace
 • Řešení interiérů a architektonického prostoru
 • Urbanismus a územní plánování
 • Výtvarná tvorba
 • Architektonický detail
 • Odborné posudky – recenze architektury a urbanismu
 • Odborné architektonické exkurze
 • Vědecká a publikační činnost zaměřená na architekturu
 • Výstavní činnost
 • Profesní spolupráce s architektonickými ateliéry formou odborné studentské praxe a formou vedení ateliérové tvorby ve výuce
 • Studentská vědecká a odborná činnost – doktorské studium
 • Softwarové aplikace pro navrhování staveb - základy efektivní práce s CAD a BIM systémy (ZW CAD, AutoCAD, Rhinoceros, SketchUP, ArchiCAD, Nemetschek)
 • Modelové centrum (3D tisk, laserová řezačka a gravírovací stroj, CNC 3D fréza, 3D vakuovací stroj pro tváření plastů)

Členové

externí zaměstnanec