Ing. arch.

Radek Maar

ARC – externí zaměstnanec


maar.r@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 23814
Fakultní účet maar.r