Ing. arch.

Jan Májek

Ph.D.

ARC – odborný asistent

+420 541 147 474
majek.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 14427
Fakultní účet majek.j
Ústav architektury

odborný asistent

E-mail majek.j@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 474
Místnost E2210  Veveří 331/95, 602 00 Brno