Ing. arch.

Jan Májek

Ph.D.

ARC – odborný asistent

+420 541 147 474
Jan.Majek@vut.cz

Výuka

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BGA028 Urbanismus 3
NGA052 Prostorové plánování v ČR a EU

Zaměření pedagogické činnosti

  • Ateliér urbanistické tvorby