doc. Ing. arch.

Petr Dýr

Ph.D.

ARC – docent

+420 541 147 449
dyr.p@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1840
Fakultní účet dyr.p