doc. Ing.

Zbyněk Zachoval

Ph.D.

VST – docent

+420 541 147 290
Zbynek.Zachoval@vut.cz

Výuka

Konzultační hodiny

konzultace pá 8:00-10:00

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

DRB026 Fyzikální modelování ve vodním hospodářství
NRB015 Splaveniny ve vodních tocích

Zaměření pedagogické činnosti

  • BRA004 - Přehrady a vodní elektrárny.
  • BRA006 - Projekt vodní stavby. Přehrady.
  • BPA008 - Bakalářský seminář.
  • NRA012 - Hydraulika podzemních vod.
  • NRB015 - Splaveniny ve vodních tocích.
  • NRB019 - Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb.
  • NRB020 - Diplomový seminář.
  • DPA0XX - Doktorský seminář.
  • DRB026 - Fyzikální modelování ve vodním hospodářství.