doc. Ing.

Zbyněk Zachoval

Ph.D.

VST – docent

+420 541 147 290
Zbynek.Zachoval@vut.cz

Odborné zaměření

  • Matematické a fyzikální modelování proudění vody.
  • Hydrotechnika a hydromechanika.
  • Pravoúhlé přelivy se širokou korunou.
  • Splaveninový režim koryt vodních toků a zanášení nádrží.
  • Měření rychlostí UVP Monitorem.