doc. Ing.

Zbyněk Zachoval

Ph.D.

VST – docent

+420 541 147 290
Zbynek.Zachoval@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: VD Štětí; Hydraulický model koryta Labe s pilířem mostu u MVE Štětí. FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)

 • VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: RP Lhotka; MODELOVÝ VÝZKUM RYBOCHODU LHOTKA NA ODŘE. Brno. (funkční vzorek)

 • VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.: RP Lhotka 2; Modelový výzkum rybochodu Lhotka na Odře - úprava modelu. FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)

 • VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; PAŘÍLKOVÁ, J.: VD Přelouč II; Modelový výzkum horního ohlaví plavební komory s vysokým spádem. FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)

 • VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.: přeliv Žichlínek; BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV POLDRU ŽICHLÍNEK NA MORAVSKÉ SÁZAVĚ. FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.: obrus; Obrus kanalizačních trub. FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: Přístroj IC; Přístroj k ověření hydraulických parametrů a funkčnosti dvojitého dešťového separátoru. FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; STARA, V.: pásková sonda; Pásková sonda pro měření pohybu vody v zemině. LVV, budova F. URL: http://www.eureka3838.com. (funkční vzorek)

 • ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PICKA, D.; ŠULC, J.: Jez Zátor; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro ukládání splavenin pod připravovaným VD Nové Heřminovy. Brno, Veveří 95. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; SRNA, J.; ČEJDA, M.; PAŘÍLEK, L.; ŘÍHA, J.: Přístroj pro Piping; Zařízení pro simulaci vnitřní eroze zemin. Brno. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZACHOVAL, Z.: Model Brantice; Hydraulický modelový výzkum jezu Brantice na řece Opavě. FAST - B121. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŘÍHA, J.: 1D VSAK; Zařízení pro simulování a detekování 1D vsakování. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb Laboratoř vodohospodářského výzkumu Veveří 95, 602 00 Brno. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŘÍHA, J.: 2D VSAK; Zařízení pro simulování a detekování 2D vsakování. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb Laboratoř vodohospodářského výzkumu Veveří 95, 602 00 Brno. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ŘÍHA, J.: 2DROT VSAK; Zařízení pro simulování a detekování 2D vsakování v rotační symetrii. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb Laboratoř vodohospodářského výzkumu Veveří 95, 602 00 Brno. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.: AB-k; Zařízení pro laboratorní stanovení hydraulické vodivosti asfaltobetonu. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb Laboratoř vodohospodářského výzkumu Veveří 95, 602 00 Brno. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.: AB-k metodika; Laboratorní stanovení hydraulické vodivosti nasyceného materiálu asfaltobetonových těsnění. Metodika provádění laboratorních zkoušek. Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Ústav vodních staveb, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa záplavových čar Morava (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Morava Q5(km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Morava Q20 (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Morava Q100 (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Morava Q500 (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Morava Q5 (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Morava Q20 (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Morava Q100 (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Morava Q500 (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení Morava; Mapa ohrožení Morava (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika Morava; Mapa rizika Morava (km 158,822 - 199,020). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa záplavových čar Bečva (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Bečva Q5 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Bečva Q20 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Bečva Q100 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Bečva Q500 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Bečva Q5 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Bečva Q20 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Bečva Q100 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Bečva Q500 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení; Mapa ohrožení Bečva (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika; Mapa rizika Bečva (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Bečva Q20 (km 0,000 - 41,980). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa záplavových čar Moštěnka (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Moštěnka Q5 (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Moštěnka Q20 (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Moštěnka Q100 (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa hloubek Moštěnka Q500 (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Moštěnka Q5 (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Moštěnka Q20 (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Moštěnka Q100 (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapy povodňového nebezpečí; Mapy povodňového nebezpečí - Mapa rychlostí Moštěnka Q500 (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa ohrožení; Mapa ohrožení Moštěnka (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; ZACHOVAL, Z.; KOZUBÍK, J.: Mapa rizika; Mapa rizika Moštěnka (km 0,000 - 3,641). Předáno MŽP (Povodí moravy s.p.). (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • JULÍNEK, T.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.: 1D ksufoze; Zařízení pro simulaci kontaktní sufoze 1D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb Laboratoř vodohospodářského výzkumu Veveří 95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.: Hornice; experimentální monitorování sanačních opatření zemní hráze Hornice. Hornice. URL: http://www.eureka3838.com. (poloprovoz)

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J.: VD Labská; Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; KOSTELECKÝ, J.: Bezpečnostní přeliv SN Lichnov V; Bezpečnostní přeliv SN Lichnov V. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A.: UPDS VD Nové Heřminovy; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.: Luhačovice; sledování obsahu vody v tělesech sesuvů na břehu VD Luhačovice. Luhačovice. URL: http://www.eureka3838.com. (poloprovoz)

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.: EIS_OK; pasivní dělená sonda EIS_OK. Opatovický kanál - oblast průsaku zemní hráze. (prototyp)

 • RUPP, D.; PAZDÍREK, O.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.: Opatovický kanál; sledování obsahu vody v tělese zemní hráze na Opatovickém kanálu. Opatovický kanál. (poloprovoz)

 • ZACHOVAL, Z.: LVV_sací zařízení; Sací zařízení pro odběr vzorku vody s plaveninami z toku. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.: LVV_Přemístitelný lapák splavenin na štěrk a valouny; Přemístitelný lapák dnových splavenin se záchytnou sítí na štěrky a kameny. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně. (prototyp)

 • ZACHOVAL, Z.; KAMMERMAYER, J.: LVV_Flexibilní přemístitelný lapák dnových splavenin; Flexibilní přemístitelný lapák dnových splavenin se záchytnou sítí na písky a štěrky. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně. (funkční vzorek)

Patenty

 • 2019

  užitný vzor
  ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; PETRULA, L.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Česká republika: Zařízení pro výzkum zpětné eroze. 33584, užitný vzor. (2019)
  Detail