doc. Ing.

Zbyněk Zachoval

Ph.D.

VST – docent

+420 541 147 290
Zbynek.Zachoval@vut.cz

Publikace

 • 2024

  POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z.; GABRIEL, P. Flow over thin-plate weirs with a triangular notch – influence of the relative width of approach channel with a rectangular cross-section. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2024, roč. 72, č. 2, s. 199-206. ISSN: 1338-4333.
  Detail Odkaz

 • 2023

  POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z. Discharge coefficient, effective head and limit head in the Kindsvater-Shen formula for small discharges measured by thin-plate weirs with a triangular notch. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, roč. 71, č. 1, s. 35-48. ISSN: 1338-4333.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; YANEV, Y.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A.; JUŘIČKA, D.; PANAITESCU, M.; PAVELKOVÁ, D.; GOMBOŠ, M. The EIS method can identify changes in water content in soil pores: detection of dry and wet soil by EIS method in the cherry orchard in Žabčice, Czech Republic. Journal of Marine Technology and Environment, 2023, roč. 2023, č. II, s. 64-71. ISSN: 1844-6116.
  Detail Odkaz

  POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z. Vliv šířky přítokového koryta na součinitel průtoku tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT, 2023. s. 0-47.
  Detail

 • 2022

  POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. CHARAKTERISTIKA RYCHLOSTNÍHO POLE V KRÁTKÉM ŽLABU PŘED TENKOSTĚNNÝM PŘELIVEM S TROJÚHELNÍKOVÝM VÝŘEZEM. 34th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2022. s. 40-49. ISBN: 978-80-87117-21-7.
  Detail

  GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T.; PLESIŃSKI, K.; ZAJĄC, E.; ZACHOVAL, Z. Procesy sufozyjne na terenie Pienińskiego Parku Narodowego na przykładzie stwierdzonego zapadliska. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-FORMATIO CIRCUMIECTUS, 2022, roč. 21, č. 2, s. 17-33. ISSN: 1644-0765.
  Detail Odkaz

  ZACHOVAL, Z. Historický vývoj zanášení horní nádrže vodního díla Nové Mlýny. Vodní nádrže 2022. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2022. s. 92-95. ISBN: 978-80-907141-6-8.
  Detail Odkaz

  POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z. Přepad přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem za malých přepadových výšek. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2022. s. 0-72.
  Detail

 • 2021

  MAJOR, J.; ORFÁNUS, M.; ZACHOVAL, Z. Flow over broad-crested weir with inflow by approach shaft – numerical model. Stavební obzor, 2021, roč. 30, č. 1, s. 260-267. ISSN: 1210-4027.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  POSPÍŠILÍK, Š.; KOTAŠKA, S.; PETRULA, L.; JANDORA, J.; ZACHOVAL, Z. Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úloh. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2021. s. 0-61.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; MŰNSTEROVÁ, Z.; GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLEK, L.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. ŽABČICE CHERRY ORCHARD – FREQUENCY ANALYSIS OF THE SOIL. EUREKA 2021. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. s. 41-45. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; SVOBODA, V.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B.; RADKOVSKÝ, K.; BULGUROVSKÁ, M. LONG-TIME CONTINUOUS MONITORING OF THE EARTH DAM KAROLINKA BY EIS METHOD. EUREKA 2021. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2021. s. 10-13. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. BODE AND NYQUIST PLOTS: ASSISTANCE IN KAROLINKA DAM SOIL CHARACTERIZATION. EUREKA 2021. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2021. s. 14-17. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; JANDORA, J.; POSPÍŠILÍK, Š.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; JUŘIČKA, D.; GJUNSBURGS, B.; RADZEVIČIUS, A.; SKOMINAS, R. THE EIS OPTIONS AT MONITORING THE SPREAD OF POLLUTION IN THE STREAM. Journal of Marine Technology and Environment, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 39-48. ISSN: 1844-6116.
  Detail Odkaz

 • 2020

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; JANDORA, J.; GJUNSBURGS, B.; KRÁLÍKOVÁ, Š.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY FOR HYDROLOGICAL ANALYSIS AND KOBEŘICE DAM CHARACTERIZATION. EUREKA 2020. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. s. 46-49. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B. CONTINUOUS MONITORING OF THE EARTH DAM KAROLINKA BY EIS METHOD. Eureka 2020. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. s. 42-45. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; JANDORA, J.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; JUŘIČKA, D.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; RADZEVIČIUS, A.; SKOMINAS, R. BODE AND NYQUIST PLOTS: ASSISTANCE IN SOIL CHARACTERIZATION. Journal of Marine Technology and Environment, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 29-38. ISSN: 1844-6116.
  Detail Odkaz

 • 2019

  ZACHOVAL, Z.; ZMÍTKO, J.; POSPÍŠILÍK, Š. Přepad přes úzký tenkostěnný pravoúhlý přeliv bez bočního zúžení. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2019. s. 1-21.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; JAUDZEMS, G.; YANEV, Y.; TONEVA-ZHEYNOVA, D.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A. Monitoring of Changes in Water Content in Soil Pores of Earth-Fill Dams. In Management of Water Quality and Quantity. neuv. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2019. s. 307-329. ISBN: 978-3-030-18358-5.
  Detail Odkaz

  KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z. Vývoj přemístitelného lapáku dnových splavenin. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2019. s. 1-43.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; ZMÍTKO, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŽOUŽELA, M. Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu. In 33rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2019. s. 27-36. ISBN: 978-80-87117-18-7.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J.; JANDORA, J. Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, roč. 67, č. 4, s. 329-338. ISSN: 1338-4333.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ZACHOVAL, Z.; ERPICUM, S.; ARCHAMBEAU, P.; PIROTTON, M.; DEWALS, B. Performance of a shallow-water model for simulating flow over trapezoidal broad-crested weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, roč. 67, č. 4, s. 322-328. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. APPLICATION OF THE ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY FOR MONITORING WATER FLOW IN UNSATURATED SOIL. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-FORMATIO CIRCUMIECTUS, 2019, roč. 18, č. 2/2019, s. 93-108. ISSN: 1644-0765.
  Detail Odkaz

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S. PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ. In ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ. Bratislava: DALI-BB,s.r.o., 2019. s. 237-243. ISBN: 978-80-89740-21-5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Past, Present and Future of the Laboratory of Water Management Research in Brno. In Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2019. s. 11-35. ISBN: 978-3-030-18362-2.
  Detail Odkaz

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B. The conditions of earth-fill dam Karolinka. In EUREKA 2019 - 7th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. s. 52-55. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.
  Detail

 • 2018

  ZACHOVAL, Z.; KAMMERMAYER, J. Počátek pohybu stejnozrnných splavenin používaných pro hydrotechnický výzkum v LVV. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2018. s. 1-34.
  Detail

  MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z. Vliv geometrie přítokové šachty na kapacitu přelivu se širokou korunou. 2018.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T. Application of the electrical impedance spectrometry method for monitoring filtration phenomena on the example of Karolinka earth dam. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-FORMATIO CIRCUMIECTUS, 2018, roč. 17, č. 1, s. 163-177. ISSN: 1644-0765.
  Detail Odkaz

  ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J. Charakteristika proudu při přepadu přes přeliv se širokou korunou s přítokovou šachtou. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2018. s. 1-31.
  Detail

  KAMMERMAYER, J.; ZUBÍK, P.; ZACHOVAL, Z. Měření pohybu částic při jejich usazování metodou PIV a jejich vyhodnocení v programovacím jazyku python. In 32nd SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 37-44. ISBN: 978-80-87117-17-0.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J. Korunový úplav na pravoúhlém přelivu se širokou korunou s přítokovou šachtou. In 32nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 94-99. ISBN: 978-80-87117-17-0.
  Detail

  KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z. Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2018. s. 1-28.
  Detail

 • 2017

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A. Experience using the EIS Method to measure Earth-Fill Dam Karolinka. In EUREKA 2017 - 5th conference and working session. EUREKA. Brno: VUTIUM BUT, 2017. s. 52-55. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Kalhoty - zrnitostní rozbor. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT, 2017. s. 1-9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; GJUNSBURGS, B.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z. Earth-Fill Dam Monitored by EIS Method during Application of Nutrient Aqueous Solution used in BioSealing Method. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Riga, LV: IOP Publishing, 2017. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J.; BULGUROVSKÁ, M.; GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T.;. Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka metodou EIS. In Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu. neuv. Brno: PřF MU,ČAH,ČAIG, 2017. s. 135-147. ISBN: 978-80-903635-5-7.
  Detail

 • 2016

  ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; DUCHAN, D. Odborná zpráva k projektu "Užití metod vsakování a jejich vyhodnocování v návaznosti na porovnávání výsledků s laboratorními zkouškami na různých typech zemin a model pro návrh vsakovacích jímek". Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2016. s. 1-200.
  Detail

  NEUVIRT, P.; ZACHOVAL, Z. Analýza použitých uzávěrů na spodních výpustech přehrad v ČR. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-30.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; KOSTELECKÝ, J. Přepad přes přeliv lichoběžníkového příčného i podélného průřezu s hydraulicky drsnou širokou korunou. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2016. s. 1-92.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Rychlostní pole na česlích obtokového tunelu VD Labská. In 30th symposium on anemometry. Prague: Institute of hydrodynamics ASCR, 2016. s. 117-123. ISBN: 978-80-87117-14- 9.
  Detail

  MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Návodní úplav před pravoúhlým ostrohranným přelivem se širokou korunou. In 30th Sympozium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2016. s. 53-56. ISBN: 978-80-87117-14- 9.
  Detail

  MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Měření infiltrace vody do zeminy metodou EIS. In 30th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2016. s. 57-64. ISBN: 9788087117149.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L. The earth-fill dam of the Karolinka water reservoir monitored by the EIS method (2016). In EUREKA 2016 - 4th conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. s. 185-209. ISBN: 978-80-214-5338- 8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; PAZDÍREK, O. The measurement of the water level in the Hornice reservoir. In EUREKA 2016 - 4th conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. s. 219-242. ISBN: 978-80-214-5338- 8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z. Vliv bočního úplavu na přelivu se širokou korunou s bočním zúžením na součinitel přepadu. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-19.
  Detail

  MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z. Boční úplavy při přepadu přes širokou korunu. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-28.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Splaveniny ve vodních tocích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-155.
  Detail

  MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z. Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúžením. Brno: FAST, VUT v Brně, 2016. s. 1-45.
  Detail

  ROUŠAR, L.; ZACHOVAL, Z.; JULIEN, P. Incipient motion of coarse uniform gravel. JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH, 2016, roč. 54, č. 6, s. 615-630. ISSN: 0022-1686.
  Detail Odkaz

  HRABOVSKÝ, M.; ZACHOVAL, Z. Návrh balvanitých skluzů - porovnání metod stanovení odolnosti povrchu při málo provzdušněném proudu. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-47.
  Detail

  KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z. Zanášení nádrží VD. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-35.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J. Charakteristika proudu způsobeného náhlým jednostranným bočním zúžením koryta pravoúhlého příčného průřezu. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2016. s. 1-45.
  Detail

 • 2015

  ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2015, roč. 63, č. 2, s. 164-171. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Měření rychlostního pole bočně zúženého proudu UVP Monitorem. In 29th symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2015. s. 40-45. ISBN: 978-80-87117-13- 2.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; JINEK, J.; MAJOR, J. Measurement of 2D unsteady flow of groundwater through sand using the EIS method in laboratory conditions. In EUREKA 2015 - 3rd conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. s. 58-67. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Přelivy se širokou korunou pravoúhlého příčného průřezu. Brno: VUTIUM, 2015. s. 1-37.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H. The Earth- Fill Dam of the Karolinka Water Reservoir Monitored by the EIS Method. In EUREKA 2015 - 3rd conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. s. 175-195. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  DUCHAN, D.; MAZÁČ, P.; KOŘÍNKOVÁ, I.; POPELÁŘOVÁ, V.; MUZIKÁŘ, R.; KUCHOVSKÝ, T.; ZACHOVAL, Z. Vyhodnocení a porovnání výsledků vsakovacích zkoušek s laboratorními zkouškami v návaznosti na fyzikální parametry a typy zemin. Vyhodnocení a porovnání výsledků vsakovacích zkoušek s laboratorními zkouškami v návaznosti na fyzikální parametry a typy zemin. 1. Brno, Česká republika: 2015. s. 1-124. ISBN: 978-80-214-5297- 8.
  Detail Odkaz

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; VAN DE WALLE, B.; GOMBOŠ, M. Detection of the size of the effective grain using the EIS method. In EUREKA 2015 - 3rd conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. s. 84-91. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464-4595.
  Detail

 • 2014

  ZACHOVAL, Z.; KNÉBLOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J. Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2014, roč. 62, č. 2, s. 145-149. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Transport dnových splavenin přes přeliv pravoúhlého průřezu se širokou korunou. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2014. s. 1-41.
  Detail

  ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. Discharge Coefficient of Trapezoidal Broad-Crested Side Weir for Low Approach Froude Numbers. JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE, 2014, roč. 140, č. 8, s. 06014013-1 (06014013-6 s.)ISSN: 0733-9429.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Flow structure in front of the broad-crested weir. In Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. first. Český Krumlov: EDP Sciences, 2014. s. 753-756. ISSN: 2100-014X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ZACHOVAL, Z. Přelivy se širokou korunou pravoúhlého příčného průřezu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-187.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; DUCHAN, D.; ROUŠAR, L. 2D EXPERIMENTS WITH INFILTRATION OF WATER. In EUREKA 2014. neuv. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. s. 97-105. ISBN: 978-80-214-4883- 4.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; GRACIA LLINARES, L. THE EARTH- FILL DAM OF THE KAROLINKA RESERVOIR MONITORED BY THE EIS METHOD. In EUREKA 2014. neuv. Brno University of Technology: VUTIUM, 2014. s. 159-176. ISBN: 978-80-214-4883- 4.
  Detail

  KALIVODOVÁ, M.; KOHÚT L.; BRABCOVÁ, B.; JURAJDA, P.; HÁJEK, O.; KOMPRDOVÁ, K.; ŠTIKOVÁ, K.; FILIPPOV, P.; VESELÝ, D.; ZACHOVAL, Z.; BARBEC, K. Ekologické aspekty samovolné obnovy fluviálních procesů na řece Bečvě. Říční krajina 10. 2014. ISBN: 978-80-260-7099- 3.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L. Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2014. s. 0-34.
  Detail

 • 2013

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L. Přenosné didaktické pomůcky pro výuku HYST – Hydrotechnické stavby. Brno: 2013. s. 1-11.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; BÖHM, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J. Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2013, roč. 61, č. 3, s. 222-231. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B. Přírodní spádový stupeň na řece Morávce – vysvětlení. Čkyně: Vodní hospodářství, 2013. s. 58-58.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. MONITORING OF THE EARTH- FILL DAM OF THE KAROLINKA WATER RESERVOIR USING THE EIS METHOD. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. s. 148-161. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L.; KNÉBLOVÁ, M.; RUMANN, J. Průtokové charakteristiky pravoúhlého přelivu se širokou korunou. Brno: LVV, 2013. s. 0-32.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L. EIS detection of water content in pores during infiltration into a homogeneous and isotropic porous material. In EUREKA 2013. Brno University of Technology: VUTIUM, 2013. s. 91-101. ISBN: 978-80-214-4735- 6.
  Detail

 • 2012

  DVOŘÁK, L.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. Modelování proudění v předpolí bočního hrázového přelivu. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 29-35. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P. Uplatnění metody EIS ve stavebnictví. In 26th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. první. Prague: institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2012. s. 71-82. ISBN: 978-80-87117-09- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z. Parazitní vlivy při měření metodou EIS. In 26th Symposium on Anemometry. první. Prague: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2012. s. 83-92. ISBN: 978-80-87117-09- 5.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L. Měření rychlostí před pravoúhlým přelivem se širokou korunou. In 26th Symposium on Anemometry. první. Prague: Institute of Hydromechanics ASCR, v. v. i., 2012. s. 113-119. ISBN: 978-80-87117-09- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 2, s. 101-114. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z. Dlouhodobé monitorování zemní hráze malé vodní nádrže metodou EIS. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, 2012, roč. 13, č. 1, s. 90-100. ISSN: 1335- 6291.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L. Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 1-37.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; NOVÁK, M. Monitoring of an impoundment dam of a small water reservoir using the EIS method. In EUREKA 2012. neuv. Brno: Publisher VUTIUM, 2012. s. 126-149. ISBN: 978-80-214-4537- 6.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; ZEDNÍČEK, J. Monitoring of earthen dikes. In EUREKA 2012. neuv. Brno: Publisher VUTIUM, 2012. s. 150-169. ISBN: 978-80-214-4537- 6.
  Detail

  ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B. Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty. Vodní hospodářství, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 352-355. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2012, roč. 60, č. 4, s. 288-298. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Basic experiments for the application of a Z- meter III device in laboratory conditions. In EUREKA 2012. neuv. Brno: VUTIUM, 2012. s. 192-205. ISBN: 978-80-214-4537- 6.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; RUPP, D. Monitoring of the earthen dam of the Karolinka reservoir by the EIS method. In EUREKA 2012. neuv. Brno: Publisher VUTIUM, 2012. s. 104-118. ISBN: 978-80-214-4537- 6.
  Detail

 • 2011

  PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, I. VYUŽITÍ METODY EIS PŘI MONITOROVÁNÍ VYBRANÝCH PROCESŮ V PŮDĚ. In Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory Physics of Soil Water. neuv. Michalovce: VHZ ÚH SAV, 2011. s. 351-378. ISBN: 978-80-89139-23- 1.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L.; ROHÁČOVÁ, D. Tvar rychlostního pole v blízkosti dna za vysokých hodnot relativní drsnosti. In 25th symposium on anemometry. první. Praha: Institute of Hydrodfynamics ASCR, v.v.i., 2011. s. 75-84. ISBN: 978-80-87117-08- 8.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; RADKOVSKÝ, K.; GUERRERO ASPIZUA, M. METODA EIS A PŘÍSTROJ Z- METR III. In 25 th Symposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2011. s. 43-50. ISBN: 978-80-87117-08- 8.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Součinitel průtoku pravoúhlého obdélníkového přelivu se širokou korunou. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 214-222. ISBN: 978-80-227-3593- 3.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J. Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 207-213. ISBN: 978-80-227-3593- 3.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; NOVÁK, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Sledování změn elektrické vodivosti zemních hrází metodou EIS. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 151-164. ISBN: 978-80-227-3593- 3.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P. The EIS method and Z- meter III device. In Technical Progress in Sanitary Engineering. neuv. Gdaňsk: Widawnictvo Politechniki Gdaňskiej, 2011. s. 111-131. ISBN: 978-83-7348-374- 3.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z.; NOVÁK, M. MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO AND THE EARTH- FILL DIKE NEAR THE MUNICIPALITY OF KOBEŘICE. In EUREKA 2011. neuv. Brno: VUTIUM, 2011. s. 114-127. ISBN: 978-80-214-4325- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L. THE EIS METHOD AND THE THERMO-REMEDIATION OF WOOD – SITE BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC. In EUREKA 2011. neuv. Brno: VUTIUM, 2011. s. 161-185. ISBN: 978-80-214-4325- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; MAKOVÍNY, I. THE PROCESS OF MASONRY DRYING BY MICROWAVE RADIATION AND ITS MONITORING USING THE GRAVIMETRIC AND EIS METHODS. In EUREKA 2011. neuv. Brno: VUTIUM, 2011. s. 186-203. ISBN: 978-80-214-4325- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, I. Monitorování změn vlhkosti půdy metodou EIS. ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, 2011, roč. 12, č. 2, s. 229-224. ISSN: 1335- 6291.
  Detail

  MOŠČAKOVÁ, M.; OHERA, T.; ZACHOVAL, Z. Opatření na horní Opavě - návrh prostoru pro ukládání splavenin pod vodním dílem Nové Heřminovy. In Vodní Toky 2011. 1. Hradec Králové: Lesnické práce, s. r. o., 2011. s. 144-149. ISBN: 978-80-7458-012- 3.
  Detail

 • 2010

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; CHROMÝ, H. LABORATORNÍ STANOVENÍ HYDRAULICKÉ A ELEKTRICKÉ VODIVOSTI VZORKŮ ZEMIN. In Sympozium hydrotechniků 2010 - Sborník příspěvků. neuv. Praha: ČVUT, 2010. s. 90-107. ISBN: 978-80-01-04651- 7.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. The Beginnings of Higher Learning and Experimental Research in Brno. David Publishing Company, 2010, roč. 4, č. 6, s. 60-70. ISSN: 1934- 7359.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. HYDRAULIC AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SOILS. In EUREKA 2010, Schedule and Proceedings. neuv. Brno: VUTIUM, 2010. s. 86-105. ISBN: 978-80-214-4117- 0.
  Detail Odkaz

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; DVOŘÁK, L. Měření rychlostního pole v prostoru bočního přelivu. In 24th symposium on anemometry. Praha: Institute if Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2010. s. 124-130. ISBN: 978-80-87117-07- 1.
  Detail

 • 2009

  ZACHOVAL, Z.; SKALICKÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. Měření a modelování proudění vody v obdélníkovém žlabu s křivkou snížení ukončenou volným přepadem. In 23rd symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2009. s. 86-93. ISBN: 978-80-87117-06- 4.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J. EIS MONITORING METHOD SHOWS IN EUREKA PROGRAMME COMPETITIVE ADVANTAGE. In XII International scientific conference Brno. neuv. Brno: CERM s.r.o., 2009. s. 149-152. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Projekt ESF rozšířil možnosti laboratorní výuky ve všech formách studia. In XIIth international scientific conference Brno. neuv. Brno: CERM s.r.o., 2009. s. 209-212. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, I.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PICKA, D. MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO. In EUREKA 2009. neuv. Brno: VUTIUM, 2009. s. 122-133. ISBN: 978-80-214-3969- 6.
  Detail Odkaz

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PÁNA, P.; ŘÍHA, J. Poznatky z experimentálního výzkumu bezpečnostních přelivů ochranných hrází. In XII International scientific conference Brno. neuv. Brno: CERM s.r.o., 2009. s. 153-156. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. Stanovení součinitele přepadu u vybraného přelivu se širokou korunou lichoběžníkového průřezu a s drsným povrchem. In Sympozium hydrotechniků 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 88-94. ISBN: 978-80-214-3883- 5.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Čerpací systém pro hydrauliku podzemních vod. Události na VUT v Brně, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 6-7. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Trubní materiály. In Nové Rochlovy STAVEBNÍ TABULKY 1. díl/3. vydání. neuv. Praha: INCON-F s.r.o., 2009. s. 119-130. ISBN: 978-80-903889-1- 8.
  Detail

  ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; ZACHOVAL, Z. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Příprava a projekty fyzikálních zařízení. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST, 2009. s. 1-36.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Filtrační deformace v zeminách – inovace stávajícího zařízení, možnosti detekce, kritéria vzniku. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2009. s. 1-27.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PAVLÍK, I. Monitorovací metoda EIS a jedna z realizovaných aplikací v programu EUREKA. In Sympozium hydrotechniků 2009. neuv. Brno: Vutium, 2009. s. 30-37. ISBN: 978-80-214-3883- 5.
  Detail Odkaz

 • 2008

  PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PROCHÁZKA, R. Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) pro vodohospodářské účely. In Mokřady a voda v krajině. neuv. Třeboň: ENKI, o.p.s., 2008. s. 49-52. ISBN: 978-80-254-2329- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. "Hydraulika a hydrologie" - BR05. Brno: LVV, 2008. s. 1-236.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P. Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním. In Sympózium hydrotechnikov. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2008. s. 157-168. ISBN: 978-80-227-2897- 3.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; BRABEC, K. Proudové charakteristiky úseku toku Bečvy. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2008. s. 361-366. ISBN: 978-80-8070-826- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; PAVLÍK, J. ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE - PŘIPRAVOVANÉ APLIKACE VE VODOHOSPODÁŘSKÉ PRAXI. In 22nd Syposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2008. s. 62-67. ISBN: 978-80-87117-04- 0.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA. In 22nd Symposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2008. s. 68-73. ISBN: 978-80-87117-04- 0.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, J. PROUDĚNÍ VODY V KANÁLU S OBTÉKANÝMI ROZRÁŽEČI. In 22nd Symposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2008. s. 74-79. ISBN: 978-80-87117-04- 0.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. EXPERIMENTY A ŘEŠENÍ - INFORMACE K TÉMATŮM ZPRACOVANÝM V ROCE 2007. In Sympózium hydrotechnikov. neuv. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 197-206. ISBN: 978-80-227-2897- 3.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Řešíme projekty EU. In XXXI. Přehradní dny 2008. neuv. Brno: Povodi Moravy, s.p., ČVTVHS, 2008. s. 179-182. ISBN: 978-80-02-02017- 2.
  Detail

  VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Poznatky z fyzikálního výsekového modelu bezpečnostního přelivu poldru Žichlínek na Moravské Sázavě. In XXXI. Přehradní dny 2008. neuv. Brno: Povodí Moravy, s.p., ČVTVHS, 2008. s. 103-108. ISBN: 978-80-02-02017- 2.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; PICKA, D. ŘEŠÍME I PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE - ESF A EUREKA. In Aplikácia experimentálnych a nimerických metód v mechanike tekutín. neuv. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 355-360. ISBN: 978-80-8070-825- 2.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. POZNATKY Z MĚŘENÍ PARAMETRŮ PROUDĚNÍ V HORNÍM OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S ČÁBELKOVÝMI POKLOPOVÝMI VRATY SE SPÁDEM H = 8 M. In 70 rokov SvF STU. neuv. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 41-48. ISBN: 978-80-227-2979- 6.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C. VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ METODOU EIS A PERSPEKTIVY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. In 70 rokov SvF STU. neuv. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 49-66. ISBN: 978-80-227-2979- 6.
  Detail Odkaz

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR51. Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR51. neuv. Brno: LVV, 2008. s. 1-68.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR05. Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR05. neuv. Brno: LVV, 2008. s. 1-174.
  Detail

  ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P. VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST, 2008. s. 1-134.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Physical Modeling in Water Management. In Mokřady a voda v krajině. neuv. Třeboň: ENKI, o.p.s., 2008. s. 58-61. ISBN: 978-80-254-2329- 5.
  Detail

 • 2007

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Informace k vybraným úlohám řešeným v roce 2006. In Sympozium Hydrotechniků. neuv. ČVUT v Praze: ČHMÚ Praha, 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-01-03681- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Monitorování říčního dna a břehů. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. neuv. Bratislava: demečko s.r.o., 2007. s. 182-186. ISBN: 978-80-89062-51- 5.
  Detail

  VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Obnovitelné zdroje. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. neuv. Bratislava: demečko s.r.o., 2007. s. 193-197. ISBN: 978-80-89062-51- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. THE VELOCITY FIELDS AND WATER LEVEL MEASUREMENTS IN PHYSICAL MODEL OF THE PART OF LOCK PŘELOUČ II. In 21st Symposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2007. s. 131-136. ISBN: 978-80-87117-01- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. EIS IN ACTION - PRACTICAL USING IN THE YEAR 2006. In 21st Symposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2007. s. 137-142. ISBN: 978-80-87117-01- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ V NÁTOKOVÉ ČÁSTI A VE VTOKU MVE ŠTĚTÍ. In 21st Symposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2007. s. 143-148. ISBN: 978-80-87117-01- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Temperature scalar field monitoring method. In Eureka 2007 - 3rd working session. neuv. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. s. 16-19. ISBN: 978-80-214-3500- 1.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R. Localities in view. In EUREKA 2007 - 3rd working session. neuv. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. s. 55-60. ISBN: 978-80-214-3500- 1.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Laboratory of Water Management Research Department of Water Structures. In EUREKA 2007 - 3rd workoing session. neuv. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. s. 68-74. ISBN: 978-80-214-3500- 1.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb. In Vodní toky 2007. neuv. Hradec Králové: Lesnická práce, s.r.o., 2007. s. 171-176. ISBN: 978-80-87154-03- 8.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Vybrané laboratorní úlohy, fyzikální modelování jevů. Brno: VUT, 2007. s. 1-65.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Studijní texty k laboratorním úlohám. LVV ÚVST Brno: LVV, 2007. s. 1-74.
  Detail

  VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Informace z modelového výzkumu horního ohlaví plavební komory s Čábelkovými poklopovými vraty. 24. Plavební dny. neuv. Praha: ČIHÁK TISK, 2007. s. 255-261. ISBN: 978-80-86243-23- 8.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Zdroje nejistot při řešení bystřinného proudění s prahy ve dně pomocí vybraného software. In Rizika ve vodním hospodářství 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 515-524. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

 • 2006

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; ŠULC, J. Physical modeling in water management. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2006. AV. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. s. 121-124. ISBN: 80-85918-98- 6.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ UVP MONITOREM NA FYZIKÁLNÍCH MODELECH JEZŮ. In 20th symposium on anemometry- proceedings. neuv. Holany- Litice: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2006. s. 81-86. ISBN: 80-239-7144- 1.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE A JEJÍ MOŽNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. neuv. Strečno: EDIS vydavatelstvo ŽU, 2006. s. 111-116. ISBN: 80-8070-533- X.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Měření rychlosti UVP Monitorem u spádového stupně za účelem užití 2D říčního matematického modelu. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. neuv. Strečno: EDIS vydavatelstvo ŽU, 2006. s. 105-110. ISBN: 80-8070-533- X.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Sledování vábicího proudu metodou UVP na fyzikálním modelu jezu Lhotka. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. neuv. Strečno: EDIS vydavatelstvo ŽU, 2006. s. 117-122. ISBN: 80-8070-533- X.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Monitorování říčního dna a břehů a revitalizace na řece Morávce. In Říční krajina 4. neuv. Olomouc: Přírodovědecká fakulta Olomouc, 2006. s. 207-212. ISBN: 80-244-1495- 3.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. DVĚ EXPERIMENTÁLNÍ METODY SLEDOVÁNÍ STAVU OCHRANNÝCH HRÁZÍ - LABORATORNÍ ZKOUŠKY. In Hydrodynamika 2006. neuv. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 23-28. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. MODERNIZACE A INOVACE LABORATORNÍCH ÚLOH V LABORATOŘI VODOHOSPODÁŘSKÉHO VÝZKUMU ÚSTAVU VODNÍCH STAVEB V RÁMCI PROJEKTU ESF. In Hydrodynamika 2006. neuv. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 104-109. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. a kol. HYDRAULICKÝ VÝZKUM NÁTOKU NA MVE ŠTĚTÍ. In Hydrodynamika 2006. neuv. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 122-127. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Příspěvek k možnosti řešení bystřinného proudění s prahy ve dně pomocí vybraného software. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 76-81. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Stanovení kapacity střešních vpustí. In Hydrodynamika 2006. Rajnochovice: VUTIUM, 2006. s. 156-160. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Výběr lokalit pro testování metody EIS při měřeních v reálných podmínkách. 1. Brno: 2006. s. 1-10.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Vybraná problematika z vodního stavitelství. Vybraná problematika z vodního stavitelství. neuv. Brno: VUT, 2006. s. 1-137.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; KREJČÍ, I.; PODSEDNÍK, O.; ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J. Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích - souhrnná dílčí zpráva 2005. Brno: VUTIUM, 2006. s. 1-108.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. POZNATKY O NOVÉM MONITOROVACÍM SYSTÉMU EIS. In 20th symposium on anemometry - proceedings. neuv. Holany- Litice: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2006. s. 73-80. ISBN: 80-239-7144- 1.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. TWO INDIRECT ELECTRICAL METHODS OF DIKE MONITORING. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2006. AV. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2006. s. 125-128. ISBN: 80-85918-98- 6.
  Detail

 • 2005

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Electrical Impedance Spectrometry. In 19th Symposium on anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. s. 118-127. ISBN: 80-239-4871- 7.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Physical Modeling in Water Management. In 9th International Symposium on Water management and hydraulic engineering. neuv. Ottenstein: BOKU, 2005. s. 535 ( s.)ISBN: 3-200-00446- 0.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J. Dike Monitoring Using Temperature-to- Electrical Resistance Conversion and Electrical Impedance Methods. In 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation. neuv. Gdyně: Gdynia Maritime University, 2005. s. 393-399. ISBN: 83-89786-37- 0.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J. Elektrická impedanční spektrometrie jako jedna z metod monitorování stavu zemin v období sucha či za povodní. In 6. konference s mezinárodní účastí Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. neuv. Podbanské: ASCO Bratislava, 2005. s. 187-199. ISBN: 80-227-2299- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Měření rychlostních polí metodou UVP. In Říční krajina 3. neuv. Olomouc: Eds Olomouc, 2005. s. 249-255. ISBN: 80-244-1162- 8.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Možnosti a využití elektrické impedanční spektrometrie. N. Brno: 2005.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. SLEDOVÁNÍ VÁBICÍHO PROUDU UVP MONITOREM. In 19 th Symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. s. 128 ( s.)ISBN: 80-239-4871- 7.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍHO POLE VE SDRUŽENÉ NÁDRŽI UVP MONITOREM. In 19 th Symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-239-4871- 7.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J. River Bed and Stream Bank Monitoring. Rudarsko- metalurški zbornik, 2005, roč. 52, č. 1, s. 137-140. ISSN: 1408- 7073.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Přehled měření rychlostí UVP Monitorem realizovaných LVV. 2005.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J. Zkušenosti získané při řešení projektů GAČR. N. Brno - Chrlice: 2005.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z. Odlehčovací objekty na jednotných systémech stokových sítí. In Říční krajina 3. neuv. Olomouc: Eds Olomouc, 2005. s. 256-263. ISBN: 80-244-1162- 8.
  Detail

 • 2004

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., KREJČÍ, I. Laboratorně ověřené metody monitorování ochranných hrází. In Topical problems of fluid mechanics 2004. Praha: Institut of Thermomechanics ASCR, 2004. s. 117 ( s.)ISBN: 80-85918-86- 2.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Realizovaná měření UVP Monitorem. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS- vydavatelstvo ŽU, 2004. s. 139 ( s.)ISBN: 80-8070-234- 9.
  Detail

  ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J. Měření rychlostí v příčném profilu fyzikálního modelu toku. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: 2004. s. 133-139. ISBN: 80-8070-234- 9.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Fyzikální výzkum částí hruškovitého objektu. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 564-571. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  DRÁB, A., ZACHOVAL, Z., MIKEŠOVÁ, K. Výsledky verifikace 2D numerických modelů proudění vody na základě měření na fyzikálním modelu. In Workshop Adolfa Patery 2004 - Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: ČHMÚ, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-03161- 6.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z. Nové laboratorní postupy při sledování průsaků hrází a jejich uplatnění pro měření ve skutečnosti. In Vodní toky 2004. VRV, a.s., Praha: Lesnická práce, s.r.o., 2004. s. 180 ( s.)ISBN: 80-86386-55- 4.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J. Fyzikální modelový výzkum pravé spodní výpusti VD Les Království. In Vodní toky 2004. Praha: Lesnická práce, s.r.o., 2004. s. 185 ( s.)ISBN: 80-86386-55- 4.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Hydraulický model pravé spodní výpusti VD Les Království. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Final tisk s.r.o. Olomoučany, 2004. s. 307 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J. NOVÝ PŘÍSTUP K PŘÍRODNÍMU ZPŮSOBU TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE TOKU A PROCESŮ SOUVISEJÍCÍCH. In Říční krajina 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2004. s. 314 ( s.)ISBN: 80-244-0942- 9.
  Detail

 • 2003

  ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Vyhodnocení experimentů z fyzikálních modelů zem. hrází. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: 2003. s. 324-330. ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Výzkum na fyzikálním modelu hrabovského jezu. In Vplyv vodohospodárských stavieb na tvobu a ochranu životného prostredia. Podbánské: STU v Bratislave, 2003. s. 195 ( s.)ISBN: 80-227-1971- 4.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Application of Aquadyn, SMS and CCHE2D for the Description of Water Flow in Local Channel Widening. In International Conference of Water Service Science ICWSS 2003. Úbislav: 2003. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2358- 7.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z. Laboratory of Water Management Research Institut of Water Structures Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology. In International conference of water service science ICWSS 2003. Brno: VUTIUM Brno, 2003. s. 16 ( s.)ISBN: 80-214-2358- 7.
  Detail

  LICHTNEGER, P.; ZACHOVAL, Z. Modelový výzkum rekonstrukce Hrabovského jezu na řece Ostravici. In 3. vodohospodářská konference 2003. první. Brno: ECON Publishing, 2003. s. 519-525. ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M. Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází - shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování. Brno: 2003. 89 s.
  Detail

  VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. River Beds and Stream Bank Monitoring. In Water management and hydraulic engineering. Bratislava: FCE SUT Bratislava, 2003. s. 461 ( s.)ISBN: 80-227-1954- 4.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Měření rychlostního pole u kruhového otvoru UVP Monitorem. In 18th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. s. 116 ( s.)ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Rozložení rychlostí na svislici při různé drsnosti dna stanovené UVP Monitorem. In 18th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. s. 127-131. ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Experimentálně stanovené rozložení rychlostí na svislici mělkého proudění. In Energetické stroje 2003. Plzeň: ZČU v Plzni, 2003. s. 85-89. ISBN: 80-7085-950- 8.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z. Poznatky z experimentů při aplikování nepřímých metod monitorování zemních hrází na fyzikálních modelech. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: STU v Bratislavě, 2003. s. 151 ( s.)ISBN: 80-227-1971- 4.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z. Two electronic methods of dike status monitoring. In 18th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. s. 121 ( s.)ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

 • 2002

  PAŘÍLKOVÁ, J., Zachoval,Z., Krejčí, I. Elektrické metody měření průsaku vody tělesem sypané hráze. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS-vydavatel´ stvo ŽU, 2002. s. 166 ( s.)ISBN: 80-7100-955- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J. Měření rychlostního pole na modelu Parshallova žlabu metodou UVP. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS-vydavatel´ stvo ŽU, 2002. s. 172 ( s.)ISBN: 80-7100-955- 5.
  Detail

  ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J. Experimentálně stanovené rozložení rychlostí na svislici mělkého proudění. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Zuberec: ZČU v Plzni, 2002. s. 166-172. ISBN: 80-7100-955- 5.
  Detail

 • 2001

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Laboratorní posuzování odolnosti a trvanlivosti materiálů trub stokových a vodárenských sítí. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: CERM, 2001. s. 166-173. ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J. Řešení pohybu splavenin v úseku řeky Morávky v návaznosti na přírodní památku Skalická Morávka. In 4.konferencia s medzinárodnou účasťou, enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. neuv. Brno: VUTIUM, 2001. s. 120-126. ISBN: 80-88820-18- 9.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Určení rychlosti výstupu kapilární vody pro různé granulometrické složení zeminy. In International watermanagement Colloquy. Brno: 2001. s. 200-206. ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Vhodnost použití 2D matematických modelů přírodního spádového stupně vzhledem k návrhu tvaru objektu. In Voda a životní prostředí. Pavlov: NOEL 2000, 2001. s. 150-155. ISBN: 80-86020-35- 5.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z. Sledování změn struktury sypaných hrází pomocí metody impedanční spektroskopie. In 17. sympozium o anemometrii. první. Úvaly u Prahy: Institute of Hydrodynamics AVČR, 2001. s. 55-62. ISBN: 80-238-7138- 2.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Porovnání proudění v přírodním spádovém stupni "hrušce" na matematickém a fyzikálním modelu. In 17. Sympózium o anemometrii. první. Úvaly u Prahy: Institute of Hydrodynamics, 2001. s. 63-66. ISBN: 80-238-7138- 2.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Stanovení filtračních vlastností bratčického písku jeho frakcí. Brno: 2001.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Návrh a posouzení hydraulického žlabu. Brno: 2001.
  Detail

  ZACHOVAL, Z. Porovnání výsledků z matematických modelů přírodního spádového stupně "hrušky" s výsledky z modelu fyzikálního. In Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, Vplyv vodohospodárskych stvieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbánské: ASCO Bratislava, 2001. s. 351 ( s.)ISBN: 80-88820-18- 9.
  Detail