Detail předmětu

Fyzikální modelování ve vodním hospodářství

DRB026 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Předmět prezentuje teorii, metodiku i nástroje k realizaci modelového fyzikálního výzkumu v návaznosti na potřeby matematických modelů hydrodynamických jevů. Výklad je doplněn ověřováním vybraných složitých proudových struktur na vlastních dílech. Posluchači se seznámí s typy hydraulických modelů na různých zkušebních okruzích, získají přehled o používané měřicí a vyhodnocovací technice včetně metod zpracování výsledků.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Předmět rozšiřuje znalosti v oblasti hydrauliky a fyziky. Cílem je získání přehledu o současném stavu metod měření a techniky používané při modelování proudění na zmenšených hydraulických objektech. Doktorand bude po absolvování schopen provést návrh postupu modelových zkoušek proudění na nebo uvnitř složitých hydraulických konstrukcí.

Prerekvizity

Matematika, fyzika, odborné předměty oboru vodní stavby.

Korekvizity

Základy metrologie, ocelové a betonové konstrukce ve vodním stavitelství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška obsahuje písemnou i ústní část.

Cíl

Výuka navazuje na oblast fyziky, hydrauliky a odborných vodohospodářských předmětů. Posluchač získá znalosti o teorii modelování hydraulických jevů a procesů při možném omezení měřítka modelové podobnosti. Rozšíří přehled o moderní využívané měřicí technice používané včetně bezkontaktních měřicích metod (laserové, ultrazvukové) pro identifikaci struktury proudění. S měřicí technikou i hydraulickými okruhy se seznámí přímo v laboratoři při probíhajících zkouškách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů.
2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů.
3.–4. Měřicí a vyhodnocovací technika.
5.–6. Modelový výzkum tlakových okruhů.
7.–8. Modelový výzkum říčních tratí.
9.–10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad.
11.–12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí.
13. Měření na skutečných dílech.