Detail předmětu

Fyzikální modelování ve vodním hospodářství

Akademický rok 2023/24

DRB026 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DKA-V zimní semestr 2. ročník

Předmět prezentuje teorii, metodiku i nástroje k realizaci modelového fyzikálního výzkumu v návaznosti na potřeby matematických modelů hydrodynamických jevů. Výklad je doplněn ověřováním vybraných složitých proudových struktur na vlastních dílech. Posluchači se seznámí s typy hydraulických modelů na různých zkušebních okruzích, získají přehled o používané měřicí a vyhodnocovací technice včetně metod zpracování výsledků.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Výuka navazuje na oblast fyziky, hydrauliky a odborných vodohospodářských předmětů. Posluchač získá znalosti o teorii modelování hydraulických jevů a procesů při možném omezení měřítka modelové podobnosti. Rozšíří přehled o moderní využívané měřicí technice používané včetně bezkontaktních měřicích metod (laserové, ultrazvukové) pro identifikaci struktury proudění. S měřicí technikou i hydraulickými okruhy se seznámí přímo v laboratoři při probíhajících zkouškách.

Osnova

1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů.
2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů.
3.–4. Měřicí a vyhodnocovací technika.
5.–6. Modelový výzkum tlakových okruhů.
7.–8. Modelový výzkum říčních tratí.
9.–10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad.
11.–12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí.
13. Měření na skutečných dílech.

Prerekvizity

Matematika, fyzika, odborné předměty oboru vodní stavby.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů. 2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů. 3.–4. Měřicí a vyhodnocovací technika. 5.–6. Modelový výzkum tlakových okruhů. 7.–8. Modelový výzkum říčních tratí. 9.–10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad. 11.–12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí. 13. Měření na skutečných dílech.