doc. Ing.

Miloš Zich

Ph.D.

BZK – docent

+420 541 147 860
milos.zich@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J.: FZ_04; Měřící systém napjatosti betonových nádrží na naftu. areál firmy Čepro a.s. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_04.pdf. (funkční vzorek)

 • ZICH, M.; DANĚK, P.; STRÁSKÝ, J.: FZ_01; Měřící systém namáhání betonu zavěšeného mostu. Most 201 přes Odru, dálnice D47, Ostrava Hrušov - Bohumín, stavba 4791/2. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_01.pdf. (funkční vzorek)

 • ZICH, M.; STRÁSKÝ, J.; DANĚK, P.: FZ_02; Tenzometrický systém namáhání betonu spřaženého mostu přes Ostravici. Most 223 přes Ostravici, dálnice D47, Ostrava Hrušov - Bohumín, stavba 4791/1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_02.pdf. (funkční vzorek)

 • ZICH, M.; DANĚK, P.; STRÁSKÝ, J.: FZ_05; Kluzná spára pro předpjaté základové desky. Areál firmy Metrostav a.s. Praha, Horní Počernice. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_05.pdf. (funkční vzorek)

 • ZICH, M.; DANĚK, P.; STRÁSKÝ, J.: FZ_03; Tenzometrický systém namáhání betonu spřaženého mostu přes Odru. SO 202 most na dálnici přes Odru v km 162,920 Dálnice D47, stavba 4791/2 Ostrava Hrušov - Bohumín, 2.stavba, km 159,60-163,800.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_03.pdf. (funkční vzorek)

 • ZICH, M.; NEČAS, R.; JANDA, M.; HUML, J.: TH03020446-V001; Dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy - stěnové panely s otvorem. S.O.K stavební Třebíč, VUT Admas Brno - po provedených zkouškách byl vzorek demolován. (funkční vzorek)

Patenty

 • 2021

  užitný vzor
  ZICH, M.; NEČAS, R.; JANDA, M.; HUML, J.; Vysoké učení technické v Brně a S.O.K. stavební s.r.o. Střítež: Prefabrikovaný stěnový panel. 34855, užitný vzor. (2021)
  Detail

 • 2017

  užitný vzor
  NOVÁČEK, J.; ZICH, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Základová deska nebo patka zesílená proti protlačení. 30320, užitný vzor. (2017)
  Detail