doc. Ing.

Miloš Zich

Ph.D.

BZK – docent

+420 541 147 860
milos.zich@vut.cz

Publikace

 • 2024

  KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; OLŠÁK, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; ZICH, M. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Stavebnictví, 2024, roč. 28, č. 04/2024, s. 28-33. ISSN: 1802-2030.
  Detail Odkaz

 • 2023

  KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. 29. Betonářské dny 2023: sborník ke konferenci. Listopad, 2023. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 170-181. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail

  ZICH, M.; TRNKA, M.; FLORIANOVÁ, Š.; ŠIMEK, O. INOVACE A MODERNIZACE PLAVEBNÍCH KOMOR VD GABČÍKOVO. BETONÁRSKE DNY 2023, Hradec Králové. Hradec Králové: Česká betonářská společnosti ČSSI, 2023. s. 30-36. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail

  ZICH, M.; NOVÁČEK, J. PŘÍLOHA A – ÚPRAVA DÍLČÍCH SOUČINITELŮ PRO MATERIÁLY - nové Eurokódy. Mikulov: Česká betonářská společnosti ČSSI, 2023. s. 215-221.
  Detail

  ZICH, M.; NOVÁČEK, J. Zásady navrhování dle nové geneerace eurokoódů - kap. 4. NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE NOVÉ ENERACE EUROKÓDŮ. 1. Mikulov: Česká betonářská společnosti ČSSI, 2023. s. 11-17. ISBN: 978-80-907611-9-3.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M. EKVIVALENTNÍ ŠÍŘKA DIAGONÁLNÍ PRUTOVÉ VZPĚRY ZTUŽUJÍCÍCH VÝPLŇOVÝCH STĚN S OTVOREM. Juniorstav 2023, Sborník příspěvků. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2023. s. 312-312. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M. EQUIVALENT DIAGONAL BAR STRUT OF THE INFILL SHEAR WALLS WITH AN OPENING. Young Engineers Colloquium Dresden 2023, Report. Dresden: German group of IABSE, 2023. s. 66-68. ISBN: 978-3-85748-193-2.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; OLŠÁK, M.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Zborník príspevkov z 12. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Smolenice: Spektrum STU, 2023. s. 73-81. ISBN: 978-80-227-5370-8.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. PŘÍLOHA I - POSUZOVÁNÍ STÁVAJÍCH KONSTRUKCÍ. Mikulov: Česká betonářská společnosti ČSSI, 2023. s. 11-17.
  Detail

 • 2022

  ŠIMEK, O.; ZICH, M. Study of the Influence of the Opening Size and the Type of Reinforcement on the Behavior of the Reinforced Concrete Infill Shear Walls. In Solid State Phenomena (Volume 336). Solid State Phenomena. Solid State Phenomena (Volume 336), 2022. s. 209-215. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. MONTOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE - 2.vydání. stavebnictví. stavebnictví. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2022. 188 s. ISBN: 978-80-7623-082-8.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; POŽÁR, M.; NEČAS, R. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DODATEČNÉHO PROVÁDĚNÍ OTVORU DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN. Juniorstav. Brno: Fakulta stavebni VUT v Brne, 2022. s. 204-211. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M. STUDIE VLIVU VELIKOSTI OTVORU NA CHOVÁNÍ ZTUŽUJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH VÝPLŇOVÝCH STĚN. 28. Betonářské dny (2022). Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2022. s. 427-434. ISBN: 978-80-907611-6-2.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M. ANALÝZA EKVIVALENTNÍ ŠÍŘKY DIAGONÁLNÍ VZPĚRY ZTUŽUJÍCÍ STĚNY S OTVOREM. Juniorstav. Brno: Fakulta stavebni VUT v Brne, 2022. s. 197-203. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail

  ZICH, M.; TRNKA, M.; FLORIANOVÁ, Š.; ŠIMEK, O. BETONOVÉ KONSTRUKCE REALIZOVANÉ V RÁMCI INOVACE A MODERNIZACE PLAVEBNÍCH KOMOR VD GABČÍKOVO. BETONÁRSKE DNI 2022, Zborník príspevkov. Bratislava: Spektrum STU, 2022. s. 235-240. ISBN: 978-80-227-5235-0.
  Detail Odkaz

 • 2021

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. The Influence of Various Types of Reinforcement of the Concrete Pillars of Precast Walls with an Opening. In Solid State Phenomena, Vol. 322. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena (Volume 322), 2021. s. 94-99. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  JUŘÍČEK, L.; ZICH, M.; HASA, M.; BOBEK, L.; KOMÁRKOVÁ, P. Precast Dapped End – Nonlinear Analysis. In 27th Concrete Days. Zurich Švýcarsko: Solid State Phenomena (volume 322), 2021. s. 234-239. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail Odkaz

  ZICH, M.; STRNAD, J.; ŠIMŮNEK, P.; KOLÁČEK, J. Chování vybraných konstrukčních systémů budov při tornádu. TZB-info, 2021, roč. 21, č. 51, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  ŠIMEK, O.; ZICH, M. Únosnost ztužujících železobetonových stěn s otvorem. Juniorstav 2021; Sborník příšpěvků. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o.; Pod nemocnicí 590/23; 625 00 Brno, 2021. s. 207-211. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

  BOBEK, L.; JUŘÍČEK, L.; KOMÁRKOVÁ, P.; ZICH, M.; HASA, M. Nelineární řešení ozubů gerberova nosníku. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. říjen 2021. Brno: Sekurkon s.r.o., 2021. ISBN: 978-80-86604-86-2.
  Detail Odkaz

  ZICH, M.; STRNAD, J.; ŠIMŮNEK, P.; KOLÁČEK, J. Chování konstrukčních systému při tornádu. Sborník konference STATIKA STAVEB. Praha: Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Sokolská 15, Praha 2, 2021. s. 22-27.
  Detail Odkaz

  ŠIMEK, O.; ZICH, M. Únosnost ztužujících železobetonových stěn s otvorem. TZB-info, 2021, roč. online, č. online, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

 • 2020

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; DANĚK, P.; NEČAS, R. Testing of the Prefabricated Reinforced Concrete Pillars. In 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena, 2020. s. 234-239. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  ZICH, M.; NOVÁČEK, J.; PAULIČKA, V.; BENKO, M. Sanace polyfunkčního komplexu Trinity v Bratislavě. Stavebnictví, 2020, roč. 20, č. 10, s. 50-61. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  ŠTĚPÁN, M.; LUKŠO, M.; HLADÍK P.; ZICH, M. Nebe nad Lesnou. Stavebnictví, 2020, roč. 20, č. 9, s. 56-62. ISSN: 1802-2030.
  Detail Odkaz

  LUKŠO, M.; HLADÍK, P.;ZICH, M. Kostel Bl. Marie Restituty - konstrukční řešení. Beton TKS, 2020, roč. 20, č. 5, s. 4-9. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  ZICH, M.; LUKŠO, M.;HLADÍK, P; POLÁK, H. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU SONO CENTRA. Beton TKS, 2020, roč. 20, č. 1, s. 42-49. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; DANĚK, P. TESTOVÁNÍ PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PILÍŘŮ. Juniorstav 2020. Brno: ECON Publishing, s.r.o.; Pod nemocnicí 590/23; 625 00 Brno, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  ZICH, M.; HLADÍK, P.; LUKŠO, M.; ŠTĚPÁN, M. KOSTEL MARIE RESTITUTY V BRNĚ - LESNÁ - BETONOVÉ KONSTRUKCE. SBORNÍK KE KONFERENCI - 27. Betonáířské dny. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 99-105. ISBN: ISBN 978-80-907611-3.
  Detail

  JUŘÍČEK, L.; ZICH, M.; HASA, M.; BOBEK, L.; KOMÁRKOVÁ, P. Prefabrikované nosníky uložené ozubem – nelineární řešení. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 240-246.
  Detail

  ZICH, M.; KUK, R.; TRNKA, M.; KOLÁČEK, J. Rozšíření ohlaví velké plavební komory v Hoříně. Sborník konference 27. Betonářské dny. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 106-111. ISBN: ISBN 978-80-907611-3.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. VLIVY ROZDÍLNÉHO VYZTUŽENÍ PILÍŘŮ PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ S OTVOREM. 27. Betonářské dny 2020 Sborník ke konferenci. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 483-489. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. ÚNOSNOST PREFABRIKOVANÝCH PILÍŘŮ V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU VYZTUŽENÍ. Betonárske dni 2020 Zborník príspevkov. 1. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2020. s. 169-174. ISBN: 978-80-227-5047-9.
  Detail

 • 2019

  JANDA, M.; ZICH, M. Time Development Of Concrete Strength In Comparison With The Development Of Concrete Shrinkage. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 292. Zurich Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2019. s. 69-75. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Design and in-situ behaviour of additional drop panels. In Proceedings of the fib Symposium 2019. 1. 2019. s. 758-767. ISBN: 978-2-940643-00-4.
  Detail

  BAŽANT, Z.; ZICH, M.; SICHA, J. POLNÍ ZKOUŠKY VLNITÝCH STŘEŠNÍCH DESEK. In ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 20-28. ISBN: 978-80-214-5750-8.
  Detail

  ZICH, M.; STRNAD, J. HAVÁRIE PREFABRIKOVANÉHO PANELU PŘI JEHO MONTÁŽI – POZNÁMKY K NAVRHOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH ÚCHYTŮ. In 26. Betonářské dny 2019, sborník príspěvků. 1. Hradce Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 257-262. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  ZICH, M.; STRNAD, J. MONTÁŽ TRIBUNOVÉHO PANELU – UVOLNĚNÍ ZE ZAVĚŠENÍ. In 11. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 1. Smolenice: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2019. s. 31-36. ISBN: 978-80-227-4973-2.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; DANĚK, P.; NEČAS, R. ZKOUŠENÍ PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PILÍŘŮ. 26. Betonářské dny 2019 Sborník příspěvků konference. 1. Hradce Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 450-455. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  JANDA, M.; ZICH, M.; DANĚK, P. Experimentální ověření namáhání prefabrikovaných stěnových panelů ze slabě vyztuženého betonu v průběhu výroby, manipulace a přepravy. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 32-37. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  HASA, M.; ZICH, M. Prefabrikované nosníky uložené ozubem – Část 1: Dimenzování metodou příhradové analogie. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 52-60. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  HASA, M.; ZICH, M. Prefabrikované nosníky uložené ozubem, Část 2: Experimentální výzkum a numerická analýza. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 3, s. 54-61. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  ZICH, M.; NOVÁČEK, J.; HUDEC, O.; PAULIČKA, V..; BENKO M. Sanace polyfunkčního komplexu Trinity v Bratislavě - Statické podchycení věží a vybrání havarované oblasti. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 3, s. 3-11. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z.; SICHA, J. Stav Číževského desek ve střešních konstrukcích. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 25, č. 6, s. 50-53. ISSN: 1213-0311.
  Detail Odkaz

 • 2018

  HOFÍREK, R.; LANG, R.; ZICH, M. Changes in shrinkage after the application of insulation to the concrete surface. In 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Zurich Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 121-126. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Technology of additional shear reinforcement for strengthening foundation slabs and its long-term monitoring. In Proceedings of The 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. 2018. s. 895-900. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail

  JANDA, M.; ZICH, M. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ BETONOVÉ SMĚSI PRO BETONOVÉ PREFABRIKÁTY. In Betonárské dni 2018. 1. Bratislava: Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. s. 319-322. ISBN: 978-80-227-4852-0.
  Detail

  ZICH, M.; HLADÍK, P.; LUKŠO, M.; POLÁK, H. SONOCENTRUM - BETONOVÉ KONSTRUKCE. In zborník příspěvků Betonrské dny 2018, Bratislava. 2018. Bratislava: STU Bratislava, 2018. s. 67-72. ISBN: 978-80-227-4852-0.
  Detail

  JANDA, M.; ZICH, M. Experimental verification of properties of concrete mixtures for concrete prefabricated elements. In Advanses and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. 3. London IK: CRC Press/Balkema Taylor & Trancis Group. London, UK, 2018. s. 113-118. ISBN: 978-0-367-07509-5.
  Detail

  JANDA, M.; ZICH, M. Dynamic Component Load Of The Prebricated Panels During Their. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 272. Zurich Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2018. s. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M.; HASA, M. Nonlinear Model of an Additional Concrete Head and its Comparison with Long-Term Measurements. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2018, roč. 26, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1210-3896.
  Detail

  ZICH, M.; NOVÁČEK, J.; PAULIČKA, V; BENKO M. SANACE NOSNÉHO SYSTÉMU VĚŽOVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU TRINITY. In Betonářské dny 2018, sborník príspěvků. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 257-262. ISBN: 978-80-906759-6.
  Detail

  JANDA, M.; ZICH, M. ČASOVÝ VÝVOJ PEVNOSTI BETONU VE SROVNÁNÍ S VÝVOJEM SMRŠŤOVÁNÍ BETONU. In Betonárské dny 2018. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 319-326. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  ZICH, M.; NOVÁČEK, J.; PAULIČKA, V; BENKO M. SANACE NOSNÉHO SYSTÉMU VĚŽOVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU TRINITY. In Betonárske dni 2018, zborník príspevkov. 1. Bratislava: Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. s. 257-262. ISBN: 978-80-227-4852-0.
  Detail

  ZICH, M.; PROKEŠ, J.; BOŘÍKOVÁ, K.; KOLÁČEK, J. Betonová konstrukce plavební komory Hněvkovice. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 2/2018, s. 29-33. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. MONTOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE. stavebnictví. stavebnictví. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2018. 188 s. ISBN: 978-80-7204-983-7.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Strengthening foundation slabs below ground water level against punching shear. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. 2018. s. 135-140. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2017

  JANDA, M.; ZICH, M. Experimentální stanovení kotevní délky manipulační výztuže prefabrikovaných panelů. In 19. odborná konference doktorského studia. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Zesilování základových desek na protlačení pod hladinou podzemní vody. In 24. Betonářsé dny 2017. Litomyšl: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  JANDA, M.; ZICH, M. Stanovení kotevní délky manipulační výztuže prefabrikovaných panelů pomocí zkoušky vytažením výztuže. In 14. konference TECHNOLOGIE 2017, Sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-9-2.
  Detail

  HOFÍREK, R.; LANG, R.; ZICH, M. Změny průběhu smršťování po aplikování izolace na povrch betonu. In 24. Betonářské dny 2017. 1. Litomyšl: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z.; NEČAS, R. STATICKÉ PŮSOBENÍ A JEHO VLIV NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCE. Stavebnictví, 2017, roč. 17, č. 08, s. 50-54. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  ZICH, M.; NOVÁČEK, J.; BENKO M.; PAULIČKA V. Odbourání části obchodní centra objektu Citypark Ružinov. In 24. Betonářsé dny 2017. Litomyšl: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Contribution of settlement of a high-rise building with recession in a ground plan to punching shear. In 23rd Concrete Days 2016. Solid State Phenomena. : 2017. s. 198-202. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; ZICH, M. KE STAVU, PORUCHÁM, REKONSTRUKCÍM A ÚPRAVÁM PANELOVÝCH OBJEKTŮ. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 8-12. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  JANDA, M.; ZICH, M. DYNAMICKÁ SLOŽKA ZATÍŽENÍ PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ BĚHEM JEJICH MANIPULACE. In Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017. 1. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

 • 2016

  ZICH, M.; HASA, M. VYZTUŽOVÁNÍ OZUBŮ PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ. In Betonárske dni 2016, zborník príspevkov. 1. Bratislava: Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 277-282. ISBN: 978-80-227-4622- 9.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Příspěvek smykových sil na protlačení u výškových budov s půdorysně ustupujícími patry. In 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016. 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Studie zesilování lokálně podepřených desek dodatečnou betonovou hlavicí. In Betonárské dni 2016Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 363-368. ISBN: 978-80-227-4622- 9.
  Detail

  HASA, M.; ZICH, M. NELINEÁRNÍ ANALÝZA ÚNOSNOSTI OZUBŮ PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ. In Sboník přednášek - 23. konference Betonářské dny (2016). 2016. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 21-26. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail Odkaz

  ZICH, M.; DANĚK, P.; SLÁNSKÝ, B. LONG-TERM MONITORING OF COMPOSITE BRIDGE ACROSS ODRA RIVER ON THE D47 FREEWAY. Key Engineering Materials (print), 2016, roč. 2016, č. 691, s. 259-271. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Study of Flat Slabs Strengthening against Punching Shear. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 221-226. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Study of strengthening flat slabs against punching by additional column heads. Key Engineering Materials (print), 2016, roč. 691, č. -, s. 321-333. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HASA, M.; ZICH, M. Nonlinear Analysis of Precast Dapped-End Beams. Solid State Phenomena, 2016, č. 259, s. 184-189. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. STATICKÉ SCHEMA A JEHO VLIV NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCE. In Sboník přednášek - 23. konference Betonářské dny (2016). 2016. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 21-26. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail Odkaz

 • 2015

  BAŽANT, Z.; ZICH, M. Poruchy dilatací konstrukcí pozemních staveb. In Sborník recenzovaných přednášek sympózia SANACE 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 13-24. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Studie zesilování lokálně podepřených desek na protlačení. In 22. Betonářské dny 2015 Sborník příspěvků konference. Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  HOFÍREK, R.; ZICH, M. R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády SO 206.2 - sledování napjatosti nosné konstrukce. In 22. Betonářské dny 2015, Sborník příspěvků konference. 1. vydání. Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  PÁLENÍK, B.; STARÁ, A.; KRATOCHVÍL, R.; ZICH, M. Measuring the Deflection of Reinforced Concrete Slab. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications ltd., 2015. s. 87-89. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail Odkaz

  SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M. Plate-element model of a bridge across the Hostovsky creek. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 207-210. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail Odkaz

  HASA, M.; ZICH, M. Experimental Verification of Precast Dapped-End Beams. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Solid State Phenomena. Zurich Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 102-105. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Punching analysis of a flat slab with a change in elevation. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 233-236. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail Odkaz

 • 2014

  HOFÍREK, R.; ZICH, M. The effective cross-section thickness and its effect on shrinkage. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2014. s. 168-171. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail Odkaz

  ZICH, M.; NAVRÁTIL, J. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ LETMO BETONOVANÉHO MOSTU PŘES VLTAVU U VEPŘEKU NA DÁLNICI D8. In Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/ BRIDGES2014. 2014. Brno: Sekurkon s.r.o., 2014. s. 207-212. ISBN: 978-80-86604-62- 6.
  Detail

  SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M. Desko- stěnový model mostu přes hošťovský potok využitý pro časovou analýzu. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. P01- 1 (P01-6 s.)ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. STATICKÝ SYSTÉM BUDOV: NÁVRH, HODNOCENÍ, SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ, ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2014. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2014. s. 269-278. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  HOFÍREK, R.; ZICH, M. NÁHRADNÍ ROZMĚR PRŮŘEZU A JEHO VLIV NA SMRŠŤOVÁNÍ. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, Sborník ke konferenci. Hradec králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 352-358. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  HOFÍREK, R.; ZICH, M.; SLÁNSKÝ, B. VLIV ZMĚNY NÁHRADNÍ TLOUŠŤKY PRŮŘEZU NA JEHO VYSYCHÁNÍ. In Betonarske dni 2014, Zborník prednášok. Bratislava: Slovenká technická univerzita v Bratislavě, 2014. s. 381-386. ISBN: 978-80-8076-114- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P. Prestressed concrete bridges with progressively erected decks are described in terms of their architectural and structural arrangement, static analyses and erection. BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS. 9th International Conference on Short and Medium Span Bridges 9th International Conference on Short and Medium Span Bridges, SMSB-IX. Calgary: 2014. s. 48-49.
  Detail

  HASA, M.; ZICH, M. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI OZUBŮ PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ. In Sboník přednášek - 21. konference Betonářské dny (2014). 2014. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 30-37. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail Odkaz

  NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Analýza protlačení lokálně podepřené desky s výškovým lomem. In 21. Betonářské dny 2014. 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M.; HOFÍREK, R. Časově závislá analýza mostu s postupně stavěným příčným řezem s využitím 3D modelu. In Betonárské dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib - Zborník prednášok. Bratislava: STU v Bratislave, 2014. s. 123-126. ISBN: 978-80-8076-114- 1.
  Detail

  LUKŠO, M.; HLADÍK, P.; ZICH, M. Nosné konstrukce multifunkčního objektu Sono Centrum v Brně. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 20, č. 5, s. 54-57. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  NAVRÁTIL, J.; ZICH, M. Mezní stavy použitelnosti předpjatých průřezů dle Eurokódů. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 5, s. 56-59. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ZICH, M.; STRNAD, J.; SLÁNSKÝ, B. BL04 - Vodohospodářské betonové konstrukce - Modul CW5. Brno.: VUT v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-5031- 8.
  Detail

  PÁLENÍK, B.; STARÁ, A.; KRATOCHVÍL, R.; ZICH, M. Měření průhybu železobetonové desky. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Hradec Králové: Česká betonářska společnost ČSSI, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

 • 2013

  ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ SPŘAŽENÉHO OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA DÁLNICI D47. In Sborník příspěvků 18.mezinárodního sympozia MOSTY/ BRIDGES2013. 2013. Brno: Sekurkon s.r.o., 2013. s. 205-210. ISBN: 978-80-86604-60- 2.
  Detail

  LUKŠO, M.; HLADÍK, P.; ZICH, M. SONOCENTRUM - UBYTOVACÍ KAPACITA, POLYFUNKČNÍ SÁL, RESTAURACE A PARKING. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 11-16. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  NAVRÁTIL, J.; ZICH, M. MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 222-227. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M. STUDIE ZTRÁT PŘEDPĚTÍ STANOVENÝCH POMOCÍ PROSTOROVÝCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 357-360. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  ZICH, M.; NAVRÁTIL, J. Sledování dálničního mostu přes Vltavu - D8 - 0802 c/ SO 209. Brno: 2013. s. 1-28.
  Detail

  NAVRÁTIL, J.; ZICH, M. LONG- TERM DEFLECTIONS OF CANTILEVER SEGMENTAL BRIDGES. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2013, roč. 8, č. 3, s. 190-195. ISSN: 1822- 427X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P. Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem. Inžinierske stavby, 2013, roč. 61, č. 6, s. 124-129. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Hodnocení projektů a staveb z hlediska statické spolehlivosti. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 7, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Průzkum střechy montované haly pro návrh její rekonstrukce. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 16, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F. LONG- TERM MONITORING OF COMPOSITE BRIDGE ACROSS ODRA RIVER ON THE FREEWAY D47. In 9th CCC 2013, Wroclaw, Concrete Structure in Urban Areas. 2013. Wroclaw: Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2013. s. 266-269. ISBN: 978-80-86604-60- 2.
  Detail

 • 2012

  ZICH, M.; TICHÝ, P. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTU NAD ÚDOLÍM HOSŤOVSKÉHO POTOKA NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKCI R1, SLOVENSKO. In Mosty 2012, Sborník příspěvků 17. mezinárodního sympoziua, Brno. 2012. Brno: Sekurcon s.r.o., 2012. s. 159-164. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE STŘECHY MONTOVANÉ HALY. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2012. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2012. s. 109-117. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  ZICH, M.; TICHÝ, P. MONITORING MOSTU PŘES HOSŤOVSKÝ POTOK NA R1. In Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Bratislava. 2012. Bratislava: STU v Bratislavě, 2012. s. 91-96. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA D47. In Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Hradec Králové. 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 201-206. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  ZICH, M.; HUSTÝ, F. MONITORING NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ NA DÁLNICI D47 U OSTRAVY. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2012, Hradec Králové. 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 195-200. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. SCHÖCK ISOKORB OVĚŘENÍ POSTUPU POSOUZENÍ PRVKŮ DLE EC2 A EC3. Brno: 2012. s. 1-65.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Návrh rekonstrukce střechy montované výrobní haly. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18, č. 9, s. 60-62. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ZICH, M.; KOLÁČEK, J.; DANĚK, P. POUŽITÍ STRUNOVÝCH TENZOMETRŮ PRO ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTŮ. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 3, s. 48-52. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. PROJEKT A SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ HOŠŤOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKU. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4, s. 44-51. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZICH, M. Projekty sledování, jejich realizace a analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí. Brno, VUT FAST: VUT Brno, 2012. s. 1-161.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. DOBRÉ STATICKÉ SCHEMA KONSTRUKCE – ZÁKLAD SPOLEHLIVOSTI STAVBY. In Konference sanace a rekonstrukce 2012. stavebnictví. Brno: WTA CZ, 2012. s. 201-206. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

 • 2011

  TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Vědecko- výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 50-56. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  ZICH, M.; TICHÝ, P. MONITORING CHOVÁNÍ MOSTU NA R1 NAD ÚDOLÍM, HOSŤOVSKÝM POTOKEM A POLNÍ CESTOU. In Sborník příspěvků 18. betonářské dny 2011, Hradec Králové. 2011. Hradec Králové: ČBS Servis, 2011. s. 445-450. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  ZICH, M.; KOLENČÍK, P. ZALOŽENÍ NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ. In 39. konference Zakládání staveb 2011. 2011. Brno: Česká geotechnická společnost, 2011. s. 51-56. ISBN: 978-80-86604-55- 8.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Hodnocení staveb z hlediska statiky. Stavitel, 2011, roč. 19, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ZICH, M.; NAVRÁTIL, J. VLIV DIFERENČNÍHO SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ NA DEFORMACE LETMO BETONOVANÉHO MOSTU PŘES VLTAVU U VEPŘEKU. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 2, s. 62-68. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZICH, M. SLOUPY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU V OBCHODNÍM DOMĚ MAGNUM. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 6-11. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  BAŽANT, Z.; ZICH, M. K PROBLÉMŮM S VLNITÝMI STŘEŠNÍMI DESKAMI. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 17-19. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZICH, M. KONCEPCE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ MOSTŮ NA DÁLNICI D47. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 80-86. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2010

  ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J. MONITORING NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2010. s. 147-156. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  ZICH, M. Sledování mostu z vysokopevnostního betonu. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 4, s. 82-86. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZICH, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; TRNKA, M. Železobetonové konstrukce provedené v rámci liniových protipovodňových opatření. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 5, s. 8-13. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Plošné betonové konstrukce nádrže a zásobníky. stavebnictví. stavebnictví. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2010. 161 s. ISBN: 978-80-7204-693- 5.
  Detail

  ZICH, M. OVĚŘENÍ CHOVÁNÍ PŘEDPJATÉ NÁDRŽE BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. In Technické listy 2010 Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: ČVUT, 2010. s. 144-145. ISBN: 978-80-01-04898- 6.
  Detail

  ZICH, M. VERIFICATION OF THE BEHAVIOUR OF PRESTRESS OIL TANK DURING THE LOADING TEST. In Technical Sheets 2010, Technical sheets of Results, Application of Advanced Materials in Integrated Design of Strucrures. CIDEAS. Praha: ČVUT, 2010. s. 143-144. ISBN: 978-80-01-04909- 9.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Průhyby železobetonových desek. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 6, s. 70-74. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2009

  ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J.; MICHÁLEK, L. Monitoring chování nádrží. In Sborník příspěvků 16. betonářské dny 2009. 2009. Hradec Králové: ČBS Servis, 2009. s. 487-491. ISBN: 978-80-87158-20- 3.
  Detail

 • 2008

  PĚNČÍK, J.; ZICH, M.; NEUMAYER, O. Statická analýza plavební komory Přelouč II. In Modelování v Mechanice 2008. Ostrava, Česká republika: 2008. s. 43-44. ISBN: 978-80-248-1705- 7.
  Detail

 • 2007

  ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. Program dlouhodobého sledování mostů na dálnici D47. In Mosty 2007, 12. mezinárodní sympozium, sborník příspěvků. 2007. Brno: SEKURKON, s.r.o., 2007. s. 78-82. ISBN: 978-80-86604-30- 5.
  Detail

  ZICH, M. Metodika dlouhodobého sledování mostní objektů s respektováním postupu výstavby. Dílčí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007, č. 2232- 5. 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-17.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Verifikace únosnosti isokorbů schock dle EC2 - CZ. In Sborník příspsěvků 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 175-179.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; KALA, J.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. Kontrolní výpočet vysokoplodlažních multifunkčních administrativních budov v areálu Spielberk Office Centre. In 14. Betonářské dny 2007. Hradec Králové, Česká republika: 2007. s. 471-476.
  Detail

  ZICH, M.; PĚNČÍK, J.; BAŽANT, Z.; NEUMAYER, O. Statické řešení plavební komory Přelouč II. In 14. Betonářské dny. HRadec Králové, Česká republika: 2007. s. 489-494.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Statické problémy štítových stěn. Stavební listy, 2007, roč. XIII, č. 3- 4, s. 8-11. ISSN: 1211- 4790.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. PROBLÉMY S POUŽITÍM ZDIVA Z VEPŘOVIC. Stavitel, 2007, roč. 15, č. 7, s. 32-33. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ZICH, M. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ, ZAVÉŠENÝ MOST. In Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 67-68. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  ZICH, M. LONG-TERMS OBSERVATION OF BRIDGE STRUCTURES, CABLE- STAYED BRIDGE. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advaced materials in Integrated Design of Structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  ZICH, M. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ, OCELOBETONOVÝ MOST. In Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  ZICH, M. LONG-TERM OBSERVATION OF BRIDGE STRUCTURES, STEEL- CONCRETE COMPOSITE BRIDGE. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advaced materials in Integrated Design of Structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 67-68. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  ZICH, M. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY, MOST D211 NA DÁLNICI D1. In Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 71-72. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  ZICH, M. CALCULATION MODELS OF BRIDGES WITH RESPECT TO THE PROCESS OF ASSEMBLY, BRIDGE D211 ON D1 HIGHWAY. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advaced materials in Integrated Design of Structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 71-72. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ. In Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení. CIDEAS. Praha: CIDEAS, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ. In Technical Sheets 2006 Technical Sheets of Results. CIDEAS. Praha: CIDEAS, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  ZICH, M. Metodika dlouhodobého sledování mostních objektů - zavěšený most. Dílčí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007, č. 2232- 3. 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-60.
  Detail

  ZICH, M. Metodika slouhodobého sledování mostních objektů - ocelobetonový most. Dílčí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007, č. 2232- 4. 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-30.
  Detail

  ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. Dlouhodové sledování mostů na dálnici D47. In Experiment 07 - sborník. 2007. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 541-546. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  ZICH, M.; TERZIJSKI, I. Casová analýza mostu z vysokopevnostního betonu se spraženou deskou. In Staticko-konštrukcné a stavebno- fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. 2006. Košice: Stavebná fakulta TU Košice, 2006. s. 151-152. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A.; ZICH, M. Statický přepočet železniční estakády přes Masarykovo nádraží v Praze. In 13. Betonářské dny 2006. beton. Hradec Králové, Česká republika: 2006. s. 391-396. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. SPOLEČNÉ STĚNY RODINNÝCH DOMŮ V ŘADOVÉ ZÁSTAVBĚ. Stavební listy, 2006, roč. 2006, č. 7- 8, s. 58-61. ISSN: 1211- 4790.
  Detail

  KŘÍSTEK, V.; ZICH, M.; BAŽANT, Z.; KOHOUTKOVÁ, A. Box girder bridge deflections. Concrete International Jour, 2006, roč. 28, č. 01, s. 55-63. ISSN: 0162- 4075.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. CALCULATION MODELS OF BRIDGES WITH RESPECT TO THE PROCESS OF ASSEMBLY. In Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. ČASOVÁ ANALÝZA MOSTŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU SE SPŘAŽENOU DESKOU. In Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03487- 9.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. TIME-DEPENDENT ANALYSIS OF BRIDGES FROM HIGH- STRENGTH CONCRETE WITH COMPOSITE DECK SLAB. In Technical Sheets 2005 Volume 2: Technical Sheets of Results. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03631- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Zpráva o průběhu řešení projektu FI-IM/ 185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Zpráva o průběhu řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu v roce 2006, etapa 5 - Dlouhodobé sledování pilotní mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-28.
  Detail

 • 2005

  KŘÍSTEK, V.; BAŽANT, Z.; ZICH, M.; KOHOUTKOVÁ, A. Why is the initial Trend of Deflections of Girder Bridges Deceptive?. In Proceedings of Concreep 7. 2005. Nates, Francie: Concreep, 2005. s. 294-298.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z. Statické poznámky k nástavbám panelových domů. Stavební listy, 2005, roč. 11, č. 2, s. 27-29. ISSN: 1211- 4790.
  Detail

 • 2003

  NAVRÁTIL, J., ZICH, M. Studie příčin nadměrných dlouhodobých průhybů mostů velkých rozpětí. Beton TKS, 2003, roč. 3, č. 4, s. 36 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2002

  ZICH, M. VLIV DIFERENČNÍHO SMRŠŤOVÁNÍ NA DEFORMACE LETMO BETONOVANÝCH MOSTŮ. In Zborník prednašok 3. Sekcia Betónové a murované konštrukcie a mosty. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, Stavebná Fakulta, 2002. s. 163 ( s.)ISBN: 80-7099-809- 1.
  Detail

 • 2001

  NAVRÁTIL, J., SCHMID, P., ZICH, M. Metody sledování dlouhodobého chování mostů. Seriál pro odborné stavební informace, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 4112.
  Detail

  HRADIL, P., ZICH, M. Smršťování segmentu nosné konstrukce mostu na ulici Mikulášské v Plzni. In 2001.
  Detail

  HRADIL, P.; ZICH, M. SRMŠŤOVÁNÍ SEGMENTU NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU NA ULICI MIKULÁŠŠSKÉ V PLZNI. In Betonářské dny 2001. Praha: Česká betonářská společnost, 2001. s. 347-353. ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  ZICH, M.; NAVRÁTIL, J. VLIV SMYKOVÉHO OCHABNUTÍ NA DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ KOMOROVÝCH NOSNÍKŮ. In Betonářské dny 2001. Praha: Česká betonářská společnost, 2001. s. 335 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail knihovna UBZK VUT Fast

  HRADIL, P., ZICH, M. Smršťování segmentu nosné konstrukce mostu na ulici Mikulášské v Plzni. In Betonářské dny 2001. Pardubice: Česká betonářská společnost čssi, 2001. s. 347 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  ZICH, M., HRADIL, P. Diferenční smršťování segmentů mostu v Mikulášské ulici v Plzni. In 2001.
  Detail

 • 2000

  ZICH, M. Vliv diferenčního smršťování na průhyb letmo betonovaných mostů. In Betonářské dny 2000. Praha: Česká betonářská společnost, 2000. s. 385 ( s.)
  Detail