doc. Ing.

Miloš Zich

Ph.D.

BZK – docent

+420 541 147 860
milos.zich@vut.cz

Projekty

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • VLIV ŠIKMÉ VÝZTUŽE V ROZÍCH DODATEČNĚ PROVEDENÉHO OTVORU
  Detail

 • TH03020446, Vývoj dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy
  Detail

 • Analýza membránového působení železobetonových desek v protlačení a jejich zesilování
  Detail

 • Analýza dodatečného zesilování desek na protlačení
  Detail

 • VLIV ZMĚNY NÁHRADNÍ TLOUŠŤKY PRŮŘEZU NA JEHO VYSYCHÁNÍ
  Detail

 • Průhyby železobetonových desek
  Detail

 • ČASOVÁ ANALÝZA MOSTU S POSTUPNĚ STAVĚNÝM PŘÍČNÝM ŘEZEM S VYUŽITÍM 3D MODELŮ
  Detail