Ing.

Michal Žoužela

Ph.D.

VST – vědecký pracovník

+420 541 147 286
zouzela.m@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

čt 10:00 až 11:00

Vyučované předměty

BRA003 Hydraulika
BRB001 Hydraulika a hydrologie (K),(V)
BSA001 Vodohospodářské stavby
NRA013 Vybrané statě z hydrotechniky
NRB020 Diplomový seminář (V-VST)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • BR051 Hydraulika a hydrologie
  • BS001 Vodohospodářské stavby
  • BR004 Hydraulika
  • BR053 Využití vodní energie
  • BP053 Bakalářský seminář
  • CR003 Vybrané statě z hydrotechniky
  • CR05X Diplomový seminář
  • DR00X Doktorský seminář