Ing.

Michal Žoužela

Ph.D.

VST – vědecký pracovník

+420 541 147 286
michal.zouzela@vut.cz

Další informace

  • Držitel Certifikátu pro výkon funkce úředního měřiče v oboru měření průtoku v profilech s volnou hladinou.
  • Člen zkušební komise a předseda certifikační komise Certifikačního orgánu pro certifikaci pracovníků pro metrologickou činnost při Českém metrologickém institutu.
  • Odborný posuzovatel pro měření průtoku v profilech s volnou hladinou Referátu posuzování způsobilosti při Českém metrologickém institutu.
  • Člen komise SOVAK ČR pro metrologii.