Ing.

Michal Žoužela

Ph.D.

VST – vědecký pracovník

+420 541 147 286
zouzela.m@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Metody měření průtoku v profilech s volnou hladinou.
  • Metody měření a vyhodnocování hydraulických charakteristik proudu.
  • Statistické zpracování dat, nejistota měřené veličiny, metrologie průtoku.
  • Hydraulický modelový výzkum hydrotechnických objektů.
  • Návrh a inženýring stavebních, strojních a elektro-technologických částí hydraulických okruhů a hydrotechnických laboratoří.
  • Měření a regulace vodohospodářských veličin.
  • Měření a stanovení komplexních charakteristik aeračních zařízení.
  • Hydrotechnické posouzení mostních objektů dle ČSN 73 6201.