Ing.

Michal Žoužela

Ph.D.

VST – vědecký pracovník

+420 541 147 286
zouzela.m@fce.vutbr.cz

Projekty

  • Využití plošné integrační metody rychlostního pole pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou při použití EMI měřidel
    Detail

  • Návrh rozměrů a tvarů atypického měrného žlabu
    Detail

  • Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vod
    Detail