Ing.

Michal Žoužela

Ph.D.

VST – vědecký pracovník

+420 541 147 286
michal.zouzela@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Šance; Modelový výzkum nového objektu pro převádění extrémních povodní VD Šance (bezpečnostní přeliv, skluz, vývar). FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ŠAFÁŘ, R.: VD Fryšták; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu, stupňovitého skluzu a vývaru pro převádění povodňových průtoků VD Fryšták. FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: metodika; Měřicí systémy proteklého množství vody v profilech s volnou hladinou. Metody posuzování funkční způsobilosti. CMI, FAST. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • ŽOUŽELA, M.; FEJFAROVÁ, M.: interní grant FAST; Měření průtoku za pomoci ostrohranných přelivů v podmínkách ovlivnění hladinou dolní vody. FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Měrné vestavby; Měrné vestavby pro automatizované měření průsaků v systému drénů a injekční štole VD Mostiště. VD Mostiště. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Mšeno; Modelové zkoušky vtokového objektu SO 04 VD Mšeno. FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: SO 01 VD Mšeno; Zkoušky rozdělovacího objektu SO 01 na Lužické Nise. FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: vyzkum Š5; Hydraulický modelový výzkum úpravy proudových poměrů ve spojné šachtici Š5 kanalizační stoky Jánská - Kobližná. FAST-LVV. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Dalešice; Hydraulický modelový výzkum kapacity přelivu a skluzu se zvýšenými bočními stěnami VD Dalešice. FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: SO 06; Hydraulický modelový výzkum výustního objektu SO 06 (nové koncepční řešení). FAST - B121. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZACHOVAL, Z.: Model Brantice; Hydraulický modelový výzkum jezu Brantice na řece Opavě. FAST - B121. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: TNV 25 9305; TNV 25 9305 Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou. Hydroprojekt CZ a.s., Praha. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Jelení; Hydraulický modelový výzkum funkčního objektu nádrže Jelení. ÚVS-LVV-B121. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: Metodika SOVAK; Sovak ČR - Měření průtoku a proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou. SOVAK ČR. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Boskovice; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Boskovice. Budova F, FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Morávka-přeliv+skluz; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a skluzu VD Morávka. Budova F, FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Morávka - přeliv+spadiště; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a dna spadiště VD Morávka. Budova F, FAST VUT v Brně. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model funkčního bloku; Hydraulický modelový výzkum funkčního bloku hráze VD Nové Heřminovy. Budova B, B112. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: Metrologický předpis MP 010; Metrologický předpis MP 010 - Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou. Fakulta stavební VUT v Brně, Český metrologický institut Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Orlík; Vodní dílo Orlík - fyzikální model nového bezpečnostního objektu. Budova B, laboratoř B112. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs03_17.html. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.: Hydraulický žlab 0,5 m; Hydraulische Versuchsrinne für spezifische Messungen der Gesellschaft NIVUS GmbH. Venkovní plocha vedle hydraulické laboratoře F1. (funkční vzorek)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model hráze; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Nové Heřminovy. Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model hráze; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Nové Heřminovy - 3. etapa (přeliv bez kaskády). Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.; BOHÁČ, D.: Model Juřinka; Návrh a fyzikální modelový výzkum měrného žlabu určeného pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků v profilu jezu Juřinka I na řece Bečvě v říčním km 59,7. Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VE Merangin; Hydraulický modelový výzkum tlumení energie proudu vytékajícího do vývaru z rozstřikovacího synchronního uzávěru VE Merangin. Budova B, hydraulický měrný žlab 10 v místnosti B121. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.: SK ČOV Brno - Modřice; Stanovení Q/h charakteristiky přelivů stavidlové komory a návrh vzdouvacího prahu v prostoru výustního objektu odlehčovací stoky na ČOV Brno-Modřice. budova B, na volné ploše v místnosti B121. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.; ŠENKOVÁ, M.: Rozdělovací objekt UN - ČOV Modřice; Optimalizace hydraulických poměrů rozdělovacího objektu UN na ČOV Brno-Modřice. budova B, na volné ploše v místnosti B121. URL: https://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs12_20.html. (prototyp)

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Pod Bukovcom; Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru šachtového přelivu a odpadní štoly bezpečnostního objektu VD Pod Bukovcom. budova B, na volné ploše v místnosti B112. URL: https://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs09_20.html. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.; ŠKRANCOVÁ, M.; ŠENKOVÁ, M.: měrný žlab; Fyzikální modelový výzkum atypického měrného žlabu. Budova F hydraulické laboratoře.. URL: https://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/sv12_21.pdf. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: VD Vlachovice - model 1; Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru bezpečnostního objektu VD Vlachovice - model 1. Budova F laboratoře VST. (prototyp)

 • ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: VD Vlachovice - model 2; Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru bezpečnostního objektu VD Vlachovice - model 2. Budova B laboratoře VST. (prototyp)

Patenty

 • 2022

  průmyslový vzor
  ŽOUŽELA, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří: Měrný žlab. 37968, průmyslový vzor. (2022)
  Detail