Ing.

Michal Žoužela

Ph.D.

VST – Scientist

+420 541 147 286
michal.zouzela@vut.cz

Projects

 • Posouzení použitelnosti měřidel využívajících ultrazvukový princip pro měření rychlosti vodního proudu
  Detail

 • Využití plošné integrační metody rychlostního pole pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou při použití EMI měřidel
  Detail

 • Návrh rozměrů a tvarů atypického měrného žlabu
  Detail

 • Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vod
  Detail