prof. Ing.

Luboš Pazdera

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 657
pazdera.l@fce.vutbr.cz

Výuka

Garantované předměty

BBA003 Fyzika 1
BBA004 Fyzika 2
CB053 Aplikovaná fyzika (M)
DB01 Stavební fyzika
DB64 Fyzika látek
DBB014 Fyzika látek
NBB008 Aplikovaná fyzika (M)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

BBA001 Fyzika
BBA003 Fyzika 1
DBB014 Fyzika látek
DOA040 Doktorský seminář 3 (KDS)
NBB008 Aplikovaná fyzika (M)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Fyzika
  • teoreticka
  • aplikovana
  • Aplikovana fyzika ve stavebnictvi