prof. Ing.

Luboš Pazdera

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 657
Lubos.Pazdera@vut.cz

Publikace

 • 2023

  MAHMOUD, H.; PAZDERA, L. Nedestruktivní testování potrubí s výplní vystýlky CIPP. 2023.
  Detail Odkaz

  DVOŘÁK, R.; JAKUBKA, L.; TOPOLÁŘ, L.; RABENDA, M.; WIROWSKI, A.; PUCHÝŘ, J.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L. Non-Destructive Characterization of Cured-in-Place Pipe Defects. Materials, 2023, roč. 16, č. 24, s. 1-31. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DVOŘÁK, R.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; JAKUBKA, L.; PUCHÝŘ, J. Non-destructive Testing of CIPP Defects Using Machine Learning Approach. 28th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. 1. Portorož, Slovenia: Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, 2023. s. 33-33. ISBN: 78-961-94088-5-8.
  Detail Odkaz

 • 2022

  POKORNÝ, P.; PRODANOVIC, N.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUSÁK, I. Corrosion of Zinc Dust in Cement Paste-Evaluation of Hydrogen Gas Evolution Time Period. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 205-210. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; JANOŠTÍK, D.; RIMSKÝ, R.; IUNISHCHENKO, P. THE LABORATORY TESTING OF RAIL FASTENING BY INERTIAL ELECTRODYNAMIC EXCITER METHOD. Akustika, 2022, roč. 43, č. 2, s. 17-28. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  VYMAZAL, T.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Hodnocení poškození betonu zmrazovacími a rozmrazovacími cykly pomocí detailní analýzy signálů akustické emise. Beton TKS, 2022, roč. 22, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

 • 2021

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M. Analysis of Acoustic Emission Pressure Test of Mortar Specimens with Different Materials. In EAN 2021 - 59th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. 1. Prague: Czech Technical University, 2021. s. 173-181. ISBN: 978-80-01-06885-4.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R. METODA AKUSTICKÉ EMISE APLIKOVANÁ NA ZATĚŽOVANÉ VZORKY MALT. Defektoskopie 2021 Sbornik prispevku 51. mezinárodní konference a výstava NDT techniky. 1. Praha, Cesko: Czech Society for Nondestructive Testing, 2021. s. 53-62. ISBN: 978-80-214-5988-5.
  Detail

  SUCHARDA, O.; PAZDERA, L.; KOZIELOVÁ, M.; MARCALÍKOVÁ, Z.; BÍLEK, V. Diagnostic of crack in concrete with acoustic emission in case of concrete slab with subsoil. International Review of Civil Engineering, 2021, roč. 12, č. 2, s. 78-84. ISSN: 2036-9913.
  Detail Odkaz

  SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; PAZDERA, L.; VALENTA, M. ANALYSING ACOUSTIC PROPERTIES OF A SUBWAY TRACK. Akustika, 2021, roč. 38, č. 1, s. 9-18. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L.; VYMAZAL, T. Analysis of Acoustic Emission Signals Recorded during Freeze-Thaw Cycling of Concrete. Materials, 2021, roč. 14, č. 5, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2020

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of the Acoustic Emission Measurement performed during Freeze-Thaw Cycles Loading. In Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020. 1. Ostrava: Czech Society for Mechanics, 2020. s. 387-392. ISBN: 978-80-248-4451-0.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; PLŠKOVÁ, I. Modal Analysis of Alkali Activated Slab Degraded by Ultraviolet Light. In Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020. 1. Ostrava, Czech: Czech Society for Mechanics, 2020. s. 55-63. ISBN: 978-80-248-4451-0.
  Detail

  SUCHARDA, O.; ČAJKA, R.; MARCALÍKOVÁ, Z.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Diagnostic and Analysis of Specific Soil with Ground Water Level and Plain Concrete Slab Interaction. Acta Montanistica Slovaca, 2020, roč. 25, č. 3, s. 427-443. ISSN: 1335-1788.
  Detail Odkaz

  SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.; PAZDERA, L. The analysis of dynamic effects in the exchange part of turnouts. Experimental Stress Analysis 2020, Book of full Papers. 1. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2020. s. 464-470. ISBN: 978-80-248-4451-0.
  Detail Odkaz

  SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V. THE USE OF UNTERBERGER TRANSFORMATION ON ANALYSIS OF DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENINGS. Akustika, 2020, roč. 35, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; MIKULÁŠEK, K. Using modal-parameter-based analysis of the behaviour of alkali-activated material with surface degraded by ultraviolet radiation. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno University of Technology – Faculty of Mechanical Engineering: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 378-383. ISBN: 978-80-214-5766-9.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; JANOŠTÍK, D.; TOMANDL, V. Srovnání akustických absorbérů aplikovaných na pevné jízdní dráze. In Rychlost s tichostí, veřejný prostor 21. století. 1. Praha: PowerPrint s.r.o., 2019. s. 85-90. ISBN: 978-80-7568-152-2.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.; PAZDERA, L. The analysis of dynamic effects in the frog part of railway switches. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS. 1. Brno: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 482-487. ISBN: 978-80-214-5753-9.
  Detail Odkaz

  SUCHARDA, O.; PAZDERA, L.; MARCALÍKOVÁ, Z.; TOPOLÁŘ, L.; KOZIELOVÁ, M.; BÍLEK, V. Measurement of acoustic emission at fibre reinforcement concrete slab with subsoil. In 25th International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  MATEČKOVÁ, P.; KOZIELOVÁ, M.; MARCALÍKOVÁ, Z.; PAZDERA, L. Detection of cracks in concrete slab on subsoil using acoustic emission and numerical modelling. In AIP Conference Proceedings International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018, ICNAAM 2018. AIP conference proceedings. 1. Sheraton Rhodes ResortRhodes; Greece: American Institute of Physics Inc., 2019. s. 1-5. ISBN: 978-073-541-854-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V. The monitoring of railway structures using autonomous datalogger. Akustika, 2019, roč. 33, č. 2, s. 81-93. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L. Comparison of pulse-echo-methods for testing of heat degradation concrete. In RESEARCH AND MODELLING IN CIVIL ENGINEERING 2018. 1st. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2019. s. 213-236. ISBN: 978-83-7365-502-7.
  Detail

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Kolorimetrické posuzování míry degradace alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
  Detail

  PAZDERA, L.; ČAJKA, R.; TOPOLÁŘ, L.; MATEČKOVÁ, P.; BÍLEK, V.; SUCHARDA, O. Measurement and Utilization of Acoustic Emission for the Analysis and Monitoring of Concrete Slabs on the Subsoil. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, roč. 63, č. 2, s. 608-620. ISSN: 0553-6626.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; PLŠKOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; HRUBÝ, P. Sledování změn dynamických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů při různých procesech degradace. DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety. Praha: VUT v Brně a ČNDT z.s., 2019. s. 139-145. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V. ANALYSIS OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS IN THE FROG SECTION OF SWITCHES. Akustika, 2019, roč. 31, č. 1, s. 126-135. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  SUCHARDA, O.; BÍLEK, V.; MATEČKOVÁ, P.; PAZDERA, L. Aam for structure beams and analysis of beam without shear reinforcement. In Solid State Phenomena 25th International Conference Concrete Days. Solid State Phenomena. 1. Praha: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 3-8. ISBN: 978-303-571-459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

 • 2018

  TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; PAZDERA, L. The influence of aggregate grain size on the parameters of acoustic emission signals obtained from a three-point bending test on concrete specimens degraded by high-temperatures. In ECF22 - Loading and Environmental effects on Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2018. s. 1177-1182. ISSN: 2452-3216.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; OROLÍN, P.; ROTH, O. The Classification of Cracks Recorded during the Cyclic Loading of the Reinforced Concrete Beam by Acoustic Emission Method. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 66-69. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Application of Acoustic Emission Method and Impact Echo Method to Structural Rehabilitation. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 81-85. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; MIKULÁŠEK, K. Analysis of temperature degraded concrete at high temperature by applying of non-linear characteristics. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V. USE OF THE S-TRANSFORM TO ANALYZE DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENINGS. Akustika, 2018, roč. 29, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Evaluation of acoustic emission signals obtained during the three-point bending loading of thermally degraded concrete samples. In Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings. 1. Harachov: Czech society for Mechanics, 2018. s. 326-331. ISBN: 9788027040629.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; PAZDERA, L. The influence of aggregate grain size on the parameters of acoustic emission signals obtained from a three-point bending test on concrete specimens degraded by high-temperatures. Book of abstracts of 22nd European Conference on Fracture. Beograd: Society for Structural Integrity and Life, 2018. s. 318-318. ISBN: 978-86-900696-0-9.
  Detail

  MAXERA, V.; PAZDERA, L. Lokalizace místa zdroje akustické emise. Sborník příspěvků DEFEKTOSKOPIE 2018, NDE for Safety 2018, 48th International Conference and NDT Exhibition,48. mezinárodní konference a výstava NDT techniky. 1. Praha: Vysoké učení technické v Brně, ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. s. 223-228. ISBN: ISBN 978-80-214-5684.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D. ANALY SIS OF VIBRATIONS ON SELECTED STRUCTURES OF RAILWAYS. Akustika, 2018, roč. 30, č. 2, s. 74-83. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  ROZSYPALOVÁ, I.; VYHLÍDAL, M.; DVOŘÁK, R.; MAJDA, T.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. CHARACTERIZATION OF CEMENT-BASED COMPOSITE EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES VIA ULTRASONIC PULSE METHOD. In 9th annual Conference NANO & MACRO MECHANICS 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 99-103. ISBN: 978-80-01-06457-3. ISSN: 2336-5382.
  Detail

 • 2017

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. softcover. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. s. 485-488. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D. THE EFFECTS OF RAIL RAIL CORRUGATIONS ON NOISE AND VIBRATION. Akustika, 2017, roč. 28, č. 2, s. 79-89. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MIKULÁŠEK, K. ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL CONCRETE BY THE ACOUSTIC EMISSION METHOD ON MULTIPLE LOADING. In APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING. 1. Portorož: Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2017. s. 255-261. ISBN: 978-961-93537-3-8.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H. Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H. Non-Linear Characteristics of Temperature Degraded Concrete at High Temperature. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 100-105. ISSN: 1877-7058.
  Detail Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of three point bending test on different fine-grained composites using acoustic emission method. In APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING. 1. Portorož: Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2017. s. 285-290. ISBN: 978-9-6193-5373-8.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. The Analysis of Acoustic Emission Signals Generated in Cement-based Composites During the Cyclic Loading Test. In Experimental Stress Analysis 2017. první. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. s. 402-407. ISBN: 978-80-553-3167-6.
  Detail

  MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O.; PAZDERA, L. An Initial Investigation on the Potential Applicability of Non-Destructive Methods to Assessing Joint Condition in Prefabricated Structures. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. softcover. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. s. 489-492. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture Parameters. In Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 64-69. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; PAZDERA, L. The Assessment of High-Temperature Degraded Concrete Specimens of Different Mixtures by Acoustic Emission Method during Three-Point Bending Test and Pulse Velocity Method in Comparison with Destructive Tests. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 88-93. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J. Impact of the heat load of concrete on the propagation of ultrasound waves. In Experimental Stress Analysis 2017. první. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. s. 392-397. ISBN: 978-80-553-3167-6.
  Detail

  HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ROTH, O.; OROLÍN, P.; MIKULÁŠEK, K. Pilotní studie chování cyklicky zatěžovaného betonového nosníku metodou akustické emise. In DEFEKTOSKOPIE 2017/ NDE for safety. první. Chomutov: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2017. s. 91-95. ISBN: 978-80-214-5554-2.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K. Application of acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam. In NDT in Progress 2017. 1. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., 2017. s. 51-56. ISBN: 978-8-0870-1263-5.
  Detail Odkaz

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČOVÁ, D. Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2017, roč. 2017, č. 44, s. 1-15. ISSN: 1214-9047.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K. Selected applications of acoustic methods in building materials monitoring. In Research and Modelling in Civil Engineering 2017. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2017. s. 63-80. ISBN: 978-83-7365-474-7.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K. Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam. NDT Welding Bulletin. Praha: Agentura Tiret, 2017. s. 7-7. ISSN: 1213-3825.
  Detail

  PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation. Sanace a rekonstrukce staveb 2017 CRRB - 19th International conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 108-108. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K. Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening. Applied Sciences - Basel, 2017, roč. 7, č. 5:451, s. 1-11. ISSN: 2076-3417.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V. Comparison of Effectiveness of Acoustic Absorbers Applied on a Slab Track. Akustika, 2017, roč. 27, č. 1, s. 54-63. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L. The Acoustic Emission Parameters Obtained during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 111-117. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2016

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J. Three-Point Bending Test Evaluation of Concrete Specimens by Non- Traditional Analysis of Acoustic Emission Method. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. softcover. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 198-202. ISBN: 978-3-03835-538- 0. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Acoustic analysis of selected structures of railway superstructure. Akustika, 2016, roč. 26, č. 2, s. 29-37. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L. Parameters of Acoustic Emission Signals Obtained During the Setting and Hardening of Concrete Mixtures with Different Water- Cement Ratio. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 152-156. ISBN: 978-3-03835-538- 0. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Evaluation of the Railway Substructure in the Turnout with the Movable Frog by Help of Decomposition. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 300-303. ISBN: 978-3-03835-531- 1. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; PAŘÍZEK, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J. Monitoring Micro Defects of Thermally Loaded Specimens Using the Acoustic Emission Method. In 54th international conference on Experimental Stress Analysis. 1. Czech Republic: Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0624-1.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; PAZDERA, L. Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during Three - point Bending Test. In 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. 1. Czech Republic: Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0624-1.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; TIMČAKOVÁ, K. Method of Acoustic Emission and Impact- echo during the Application to Stress Situation Construction Materials. In 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. první. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; TIMČAKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. The acoustic non- destructive methods and their application to stress situation construction materials. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487- 2742 CRC Press: CRC Press, 2016. s. 291-296. ISBN: 978-1-315-39382- 7.
  Detail Odkaz

  ROZSYPALOVÁ, I.; MAJDA, T.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků. In Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu. Praha: Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2016. s. 92-98. ISBN: 978-80-01-06006- 3.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Born- Jordan transformation. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 837, s. 89-94. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z. Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method. 24th International Conference on Materials and Technology. Ljubljana, Slovenia: 2016. s. 172-172. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis. 8th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture MSMF8. 1. Brno: Brno University of Technology, 2016. s. 206-206. ISBN: 978-80-214-5357-9.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters. Program and book of abstracts 24th Int. Conf. on Materials and Technology. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologie, 2016. s. 111-111. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H. Wave Response of Temperature Degraded Concrete at Impulse. Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. 1. Košice: Slovakia, 2016. s. 319-320. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L. Application of Acoustic Emission on the Characterization of Micro Cracks during Three-point Bending Test on Thermal- stressed Concrete Specimens. SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. s. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; SEELMANN, H. Assessment of dynamic parameters of rail fastening. Communications, 2016, roč. 18, č. 3, s. 65-70. ISSN: 1335-4205.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; TIMČAKOVÁ, K.; PAZDERA, L.; ROVNANÍK, P. Non-traditional Non-destructive Testing of the Alkali-activated Slag Mortar during the Hardening. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 1, s. 7-10. ISSN: 1580-2949.
  Detail Odkaz

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K. Structural Integrity of Stone Blocks From Charles Bridge in Prague. INT J ARCHIT HERIT, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1558-3058.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L. The Identification of Cracks Formed during the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali- activated Slag for Different Curing Times. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 340-343. ISBN: 978-3-03835-531- 1. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2015

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Investigation of Stress in the Railway Substructure in the Turnout. In 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. 1. Praha, CR: CTU Prague, 2015. s. 372-379. ISBN: 978-80-01-05735- 3.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by short time fourier transformation method. Akustika, 2015, roč. 24, č. 2, s. 33-41. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L. VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-227-4463- 8.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Srovnání alkalicky aktivovaných betonů s různými aktivátory metodou akustické emise. In Defektoskopie 2015, NDE for Safety, sborník příspěvků, procedings, 45. mezinárodní konference, 45th International Conference. 1. Brno: VUT v Brne, 2015. s. 139-144. ISBN: 978-80-214-5280- 0.
  Detail

  MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M. An Investigation on the Potential Applicability of Impact- echo Method for Defectoscopy of Concrete Shielding in Nuclear Power Station. In 45. mezinárodní konference Defektoskopie 2015. 1. Praha: Betis, s.r.o., 2015. s. 73-79. ISBN: 978-80-214-5280- 0.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V. Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS barrier v obci Tetčice. In Konference Rychlost s tichostí. 1. Praha: Powerprint sro, 2015. s. 75-85. ISBN: 978-80-87994-28- 3.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. ANALYSIS OF DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENING BY BORN- JORDAN, TRANSFORMATION. In New Trends in Statics and Dynamics, of Buildings. 1. Bratislava, Slovenská republika: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 652-657. ISBN: 978-80-227-4463- 8.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Correlation between Parameters of Acoustic Emission and Fracture Characteristics Obtained from Three- point Bending Test. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 231-236. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Influence of Aeration of Concrete on Acoustic Emission and Fracture Mechanical Parameters Obtained from Three- point Bending Tests. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 237-242. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L. Experimental Determination of Wheel and Guiding Forces on the Tracks. In EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. s. 203-206. ISBN: 978-80-261-0376- 9. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; PAZDERA, L. Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part II: Results of Acoustic Emission Method. Lisbon: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2015. s. 33-34.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním. Kobylí, Česká republika: 2015. s. 1-18.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; TIMČAKOVÁ, K. Nondestructive Testing of Advanced Concrete Structure during Lifetime. Advances in Materials Science and Engineering, 2015, roč. 2015, č. 7, s. 1-5. ISSN: 1687-8434.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; VYMAZAL, T.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V. Monitoring Early-age Concrete with the Acoustic-emission Method and Determining the Change in the Electrical Properties. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 5, s. 703-707. ISSN: 1580-2949.
  Detail Odkaz

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L. Assessment of the effectiveness of low-height noise brens barrier. Akustika, 2015, roč. 23, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1801-9064.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; VISZLAY, V.; ŽÁČKOVÁ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L. Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks Formed During the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali- Activated Slag Cured Different Times. In 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. 1. Praha, CR: CTU Prague, 2015. s. 446-449. ISBN: 978-80-01-05735- 3.
  Detail

 • 2014

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; CIKRLE, P. Acoustic Emission Monitoring during Static Modulus Elasticity Test of Concrete Specimen. In 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013;. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: 2014. s. 267-272. ISBN: 978-3-03785-977- 3. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Application Acoustic Emission Method during Concrete Frost Resistance. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2014, roč. 2014(50), č. 2, s. 127-131. ISSN: 1061-8309.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M. An Evaluation of Concrete Structure Integrity Using Impact- Echo Method. In 12th Workshop NDT 2014 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 34-37. ISBN: 978-80-214-5099- 8.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Acoustic Emission in Protected and Non-Protected Concrete During the First 24 Hours. In Architecture, Building Materials and Engineering Management IV. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: 2014. s. 1149-1152. ISBN: 978-3-03835-164-1. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z. Pilot Study of the Effect of Admixtures in Fine-grained Cement-based Composites on Volume Changes and Fracture Parameters. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 294-297. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Application Acoustic Emission Method and Impedance Spectroscopy for Monitoring Concrete During Hardening. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications INC., 2014. s. 257-260. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M. Výzkum použitelnosti metody akustické emise pro diagnostiku železničních výhybek. In 44. mezinárodní konference Defektoskopie 2014. 1. Praha: Betis, s.r.o., 2014. s. 51-57. ISBN: 978-80-214-5035- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Experimental Study of the Potential Usage of Acoustic Emission to Railway Track Faults detection. In 11th European Conference on NDT. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5018- 9.
  Detail

  MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Assessment of Damage in Reinforced Concrete Girder by Using Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In 11th European Conference on NDT. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5018- 9.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. SLEDOVÁNÍ TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONU POMOCÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE S VYUŽITÍM VLNOVODŮ. In Trvanlivost 2014. 1. 2014. s. 18-24. ISBN: 978-80-214-5075- 2.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J. Measurement of Wheel and Guiding Forces on the Tracks. In EAN 2014. Mariánské Lázně, Česká republika: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0376- 9.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L. Electric Properties of Concrete Hydration at Different Environment. In 12th WORKSHOP NDT 2014 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: CERM, 2014. s. 35-40. ISBN: 978-80-214-5099- 8.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; RATISLAVOVÁ, E. Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2014, roč. 2014, č. 38, s. 99-110. ISSN: 1214- 9047.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. ACOUSTIC VIBRATION ANALYSIS OF A TIBETAN SINGING BOWL. Akustika, 2014, roč. 22, č. 2, s. 37-43. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The using Wavelet transformation for acoustic response analysis. Akustika, 2014, roč. 21, č. 1, s. 40-47. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Monitoring of the damage in stone blocks by means of non-destructive methods. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 1, s. 545-548. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; RODRIGUEZOVÁ, V. Determine Parameters for Double-K Model at Three- Point Bending by Application of Acoustic Emission Method. In 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: 2014. s. 151-156. ISBN: 978-3-03785-977- 3. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

 • 2013

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V. Prediction of Behaviour of Concrete Mixture Using Acoustic Emission Method. In Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference. 1. Praha, CR: Betis s.r.o., 2013. s. 125-128. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; GOTTVALDOVÁ, J. Analýza hluku od silniční dopravy se zaměřením na kontakt kola s vozovkou. 1. 1. Brno: Cerm s.r.o., 2013. 104 s. ISBN: 978-80-7204-866- 3.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; RODRIGUEZOVÁ, V. Acoustic Emission Method Application at Three-Point Bending to Determine Parameters for Double- K Model. In 51th International Conference on Experimental Stress Analysis. 1. Litoměřice: Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-579- 7.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Monitorování cementových past během její životnosti pomocí metody akustické emise a Impact- Echo metody s použitím vlnovodů. In NDE for Safety/ Defektoskopie 2013 sborník příspěvků. Olomouc: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, 2013. s. 199-204. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z. Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise. In Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference. 1. Praha, CR: Betis s.r.o., 2013. s. 191-198. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  BÍLEK, V.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Omezení rizika alkalicko- křemičité reakce prostřednitcvím příměsí. In 11. konference TECHNOLOGIE BETONU 2013: Sborník příspěvků. Jihlava: 2013. s. 36-40. ISBN: 978-80-87158-33- 3.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; ŠTEFKOVÁ, D.; CARBOL, L.; PAZDERA, L. Study of the Acoustic Emission and Temperature Characteristics of Concrete Hardening Process with Different Curing Way. In 11th WORKSHOP NDT 2013 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., 2013. s. 61-66. ISBN: 978-80-7204-864- 9.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; JANKŮ, M. Experimentální výzkum využití akustické emise pro testování kolejnic za provozu. In 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety. 1. Praha: Betis, s.r.o., 2013. s. 71-76. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; JANKŮ, M. Počáteční výzkum použitelnosti akustických metod pro detekci defektů na bezstykových kolejových tratích. In 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety. 1. Praha: Betis, s.r.o., 2013. s. 87-92. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z. Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013. Slovensko: 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-553-1488- 4.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; VLAŠIC, F. Equipment for using acoustic emission method in civil engineering. In Non- Destructive Testing 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 50-54. ISBN: 978-80-7204-864- 9.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.; PAZDERA, L. Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční infrastruktuře. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2013, roč. 10, č. 35, s. 25-45. ISSN: 1214- 9047.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I. ACOUSTIC PROPERTIES OF TRACK GRID WITH Y- SHAPED STEEL SLEEPERS. Akustika, 2013, roč. 19, č. 1, s. 14-24. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; SADLEKOVÁ, D. Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků v srdcovkové části výhybek. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 10, s. 242-247. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. MEASUREMENT OF ACOUSTIC PROPERTIES OF ROAD SURFACES. Akustika, 2013, roč. 20, č. 2, s. 29-34. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L. Experimental study of the nonlinear effects generated in a concrete structure with damaged integrity. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2013, roč. 49, č. 9, s. 530-537. ISSN: 1061- 8309.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K. Monitoring of the Damage Evolution in Reinforced Concrete Girder by Means of Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2013, roč. 2012(5), č. 4, s. 195-204. ISSN: 1802-971X.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; CIKRLE, P. Acoustic Emission Monitoring during Static Modulus Elasticity Test of Concrete Specimen. In 51th International Conference on Experimental Stress Analysis. 1. Litoměřice: Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-303785977- 3.
  Detail

 • 2012

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; TIMČAKOVÁ, K. MONITORING CONCRETE LIFETIME BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION AND IMPACT ECHO METHODS. In 8th CCC. 1. Croatia: Print & Bound, 2012. s. 241-246. ISBN: 978-953-7621-14- 8.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Měření integrity vzorků z Karlova mostu. Brno: 2012. s. 1-35.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J. Application of Acoustic Emission Method During Setting ond Hardening Concrete in Timber And Metal Mould. In 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012. 1. Praha: Betis, 2012. s. 189-194. ISBN: 978-80-214-4609- 0.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L. Monitoring Four Point Bending of Concrete Beam by Acoustic Emission Method. In 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012. 1. Praha: Betis, 2012. s. 263-270. ISBN: 978-80-214-4609- 0.
  Detail

  NOHÁL, L.; MAZAL, P.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování. In NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků. 2012. Brno: VUT v Brně; ČNDT, 2012. s. 319-324. ISBN: 978-80-214-4609- 0.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; RODRIGUEZOVÁ, V. Modulus of Elasticity Determination from Cantilever Deflection. In Proc. of the 50th Annual Conference on Experimental tress Analysis. 1. Praha: CTU Praha, 2012. s. 313-320. ISBN: 978-80-01-05060- 6.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L. Acoustic Emission Method Applied on Four Point Loading of Concrete Structures with and without Small Wires. In Proc. of the 50th Annual Conference on Experimental tress Analysis. 1. Praha: CTU Praha, 2012. s. 477-484. ISBN: 978-80-01-05060- 6.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Monitoring cement mortar lifetime by means of impact- echo and acoustic emission methods. In 10 th International Conference NDT 2012 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. s. 112-118. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Exploring the possibilities the application of waveguides when measured by impact- echo method and method of acoustic emission. In 10 th International Conference NDT 2012 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. s. 105-111. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V. Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour at Hardening and Setting. In 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12- 15 September 2012. 1. Granada, Spanelsko: EWGAE, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-84-615-9941- 7.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; RODRIGUEZOVÁ, V.; KOŘENSKÁ, M. Crack Detection of Concrete Slab made from Different Concrete Mixtures by Acoustic Emission Method. In 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12- 15 September 2012. 1. Granada, Spanelsko: EWGAE, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-84-615-9941- 7.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; STRYK, J. On the Use of the Acoustic Emission Method to Diagnosing a Bridge Element Structure. In Defektoskopie 2012 NDE for Safety. NDT Welding Bulletin. 1. Praha: BETIS, s.r.o., 2012. s. 131-138. ISBN: 978-80-214-4609- 0. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K. Monitoring Concrete Lifetime by Means of Acoustic Emission and Impact Echo Methods. In Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering. Croatia: Tiskara Velika Goric, 2012. s. 241-246. ISBN: 978-953-7621-15- 5.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V. Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening. In Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering. Croatia: Tiskara Velika Goric, 2012. s. 337-342. ISBN: 978-953-7621-15- 5.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Metodika měření dynamických účinků v srdcovkové části výhybek. Nová železniční technika, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 17-23. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Building Materials Properties Charakterised by Alternating Electric Field. AD Alta, 2012, roč. 2, č. 2, s. 71-76. ISSN: 1804- 7890.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R. Vliv výhybkových konstrukcí Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 10, s. 24-28. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The experimental analysis of dynamic processes related to railway transport. 1. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2012. 156 s. ISBN: 978-80-7204-827- 4.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Hodnocení chování betonu při tuhnutí a tvrdnutí netradičními metodami. 1. 1. Praha: BETIS s.r.o. Praha, 2012. 76 s. ISBN: 978-80-214-4642- 7.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L. Netradiční aplikace metody akustické emise. 2012. 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. 102 s. ISBN: 978-80-214-4629- 8.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Provedení a vyhodnocení měření kamenných kvádrů pomocí akustické emise. Brno: 2012. s. 1-26.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Building Materials Properties Charakterised by Alternating Electric Field. In CzechSTAV 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 139-148. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

 • 2011

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; BÍLEK, V. Temperature Measurement of Railway Sleeper Surface and Inside during Hardening. In Proceedings on 9th International Conference NDT 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. s. 85-92. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P. Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening. NDT Welding Bulletin, 2011, roč. 21, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.; GRUM, J. ACOUSTIC EMISSION IN QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PROCESSES MONITORING. 1. 1. Ljubljana, Slovenija: University of Ljubljana, 2011. 60 s. ISBN: 978-961-90610-8- 4.
  Detail

  GOTTVALDOVÁ, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Hluk na styku pneumatika vozovka. Silnice a železnice, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 21-27. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J. Application of acoustic emission method in contact damage identification. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, 2011, roč. 41, č. 1, s. 140-152. ISSN: 0268-1900.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M. Acoustic Emission Method as a Tool of Partial Discharges Indication. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, 2011, roč. 42, č. 3/ 4, s. 209-218. ISSN: 0268- 1900.
  Detail

 • 2010

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V. Long- Term Monitoring of Hydration and Concrete Curing Using Methods of Impedance Spectroscopy. In proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie. 1. Plzen, CR: BETIS s.r. o, 2010. s. 149-156. ISBN: 978-80-214-4182- 8.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L. Dynamické působení železniční dopravy na kolejový rošt s pružným upevněním kolejnic při průjezdu obloukem. Silnice a železnice, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 2-10. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V. Non Destructive Testing during Concrete Hardening. NDT Welding Bulletin, 2010, roč. 2010, č. special, s. 18-21. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L. Application of nonlinear techniques at concrete hardening. Otranto, Italie: Los Alamos National Security, 2010. s. 0 (1 s.).
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Acoustic Emission method as a Comparative Tool for Results Obtained Using Impedance Spectroscopy - Applied for Cementing Compound Specimens with Various Capillary Porosity Levels. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2010, roč. 3, č. 2, s. 45-50. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Higher Order Spectra using for Analysis of defects on Railway Construction and Sections. NDT Welding Bulletin, 2010, roč. 2010, č. 1- 2, s. 53-55. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V. Study of the Temperature and Acoustic Emission Characteristics of the Concrete Hardening Process with Different Ways of Curing. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, roč. 2009(2), č. 3, s. 134-139. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

 • 2009

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M. Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non- Destructive Testing in Civil Engineering. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 135-141. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L. Dynamická a akustická analýza pružného upevnění kolejnic bez podkladnic. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 8, s. 231-239. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; STRYK, J.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P. Bridge Structure Diagnostics Using the Acoustic Emission Method. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 109-115. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Identifikace kontaktního poškození materiálů a ložisek metodou akustické emise. 2009. 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. 200 s. ISBN: 978-80-214-3826- 2.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P. Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 167-170. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M. Je možné využítí nelineární časově frekveneční transformace při analýze signálů` nelineární ultrazvukové spektroskopie?. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 171-176. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 117-122. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

 • 2008

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla. In Defektoskopie 2008. Praha: BETIS, 2008. s. 117-122. ISBN: 978-80-214-3759- 3.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Impedanční spektroskopie keramické tašky (bobrovky). In 6th Workshop NDT 2008 Non- Destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2008. s. 54-57. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Využití akustické emise při testování trámců z lehkého betonu s různými typy vláken. In Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008. 1. Brno: Brno University of Technology, 2008. s. 102-105. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování parametru modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 137-140. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 141-146. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 123-128. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Impedanční spektroskopie samozhutnitelného betonu při tuhnutí. NDT Welding Bulletin, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 22-25. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Application of advanced AE signal treatment in the area of mechanical cyclic loading. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 809-816. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L. Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Structural Components. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K. Acoustic Emission Method as a Diagnostic Tool for Corrosion Cracking in Reinforced Concrete Beams. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 777-781. ISSN: 1435-4934.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J. Detection of Reinforcement Corrosion in Prestressed Concrete Girders. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 317-322. ISSN: 1435-4934.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P. Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 299-307. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Snižování hluku u železničních vlakových souprav. Akustika, 2008, roč. 10, č. 2, s. 27-41. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsii. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 210-213. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

 • 2007

  BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Studium vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonu prostřednictvím akustické emise. In 6. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. sbornik. Pardubice: CBS, 2007. s. 72-76. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 165-168. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J. Using Fourier Transform to 1/ f noise analysis of electric components. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 169-172. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L. Discrete Fourier Transform at Non- Linear Spectroscopy. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 173-176. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J. Computing signal Envelope by RainFlow Method. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 177-180. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J. Hilbert Transform as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory). In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 181-184. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P. Analysis of Rail Constructions by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 197-201. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  BÍLKOVÁ, J.; PAZDERA, L.; MARTINEK, J. Following Wave Propagation in concrete at Different Moisture. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 114-116. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Tracking of Models Parameters of Concrete Hydration by Means of Impedance Spectroscopy. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 139-141. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. s. 246-255. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The use of time frequency transformations in testing structural elements. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. s. 255-268. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The use of the bispectrum for analysis dynamic parameters of rail fastening. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. s. 268-275. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L. The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed. In 9th International Conference and Exhibition. 1. London, UK: London, 2007. s. 1-8. ISBN: 94-7644-611- 0.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analýza porušování stavebních konstrukcí a dílců metodou spekter vyšších řádů. In Experiment' 07. Brno: CERM, 2007. s. 431-436. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 173-176. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L. Informace o projektu MPO ČR "Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálu AE...". In Workshop NDT 2007 - Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: VUT FAST, 2007. s. 88-91. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L. Modernization of Instructional Physics Laboratory. In New Trends in Physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. s. 324-326. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 123-128. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování parametrů modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 137-140. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 141-146. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; BÍLEK, V. Study on the Acoustic Emission Characteristics of Hardening Process of Concrete with Different Plasticizers. In sbornik. Brno: Novotny, 2007. s. 118-121. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; FIALA, J. Contribution to identification of cyclic damage development of AlMg alloy. In NDE for Safety. Brno: ČNDT, 2007. s. 169-174. ISBN: 978-80-214-3506- 3.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J. Aplication of AE method in contact damage identification. In 4th Int.Conf. on NDT. Chania, Greece: HSNT, 2007. s. 112 ( s.)
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; BÍLEK, V. Elektrické charakteristiky pražcových betonů s rozlišným složením vody. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - experiment. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 220-223. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsi. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 210-213. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu dvou směsí- aplikace modelu dielektrika. In 5th Workshop NDT 2007 Non- destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2007. s. 61-64. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Laboratorní určení neprůzvučnosti stavebních prvků - úloha pro SŠ a VŠ technického směru. In 50 let didaktiky fyziky v ČR. 1. lomouc: UP Olomouc, 2007. s. 202-205. ISBN: 978-80-244-1786- 8.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonových směsí. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 257-262. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P. Indication of Partial Disarges by Means of the Acoustic Emission Method. In IVth Workshop "NDT in Progress". The e- Journal of Nondestructive Testing. 1. Prague: Betis s.r.o., 2007. s. 89-96. ISBN: 978-80-214-3505- 6. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - teorie. In 5th worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 210-213. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MELCHER, J. Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy. Silniční obzor, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 150-153. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Jointed Time and Frequency Transforms in Testing Material Defects. Engineering Mechanics, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 213-224. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Snižování hluku od tramvajových souprav při průjezdu oblouky malých poloměrů. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 37-52. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements. Akustika, 2007, roč. 2007, č. Volume 7, s. 28-35. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic. Akustika, 2007, roč. 2007, č. Volume 7, s. 20-27. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation. Journal Intersections, 2007, roč. 4, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  FICKER, T., PAZDERA, L. Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných látek ve studentských laboratořích. In Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných lá. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 10-11.
  Detail

 • 2006

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Měření a analýza vibrací pro zjištění vlivu rohože u papírenského kalandru. In 4. SUP. Zatonske Dvory: Spectris Praha, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-239-7070- 4.
  Detail

  MELCHER, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. ÚČINKY VIBRACÍ OD DOPRAVY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE, JEJICH ANALÝZA A NÁVRH OPATŘENÍ. In Technické listy 2005. CIDEAS. Praha: CIDEAS, 2006. s. 2.5.2.1- 2 (2.5.2.1-2 s.)ISBN: 80-01-03487- 9.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M. Testing of pickups for single-exciting signal non- linear acoustic spectroscopy. In Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 70-75. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M. Nonlinear ultrasonic spectroscopy of structural components. In Proceedings. Berlin: DGZfP Berlin, 2006. s. Th.4.6. 1 ( s.)ISBN: 3-931381-86- 2.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M. Experiment set-up testing for non- linear ultrasonic spectroscopy. In sbornik. Tabor: BETIS, 2006. s. 139-144. ISBN: 80-214-3290- X.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V. Sledování chování betonu při tuhnutí využitím metody akustické emise. In sbornik. Tabor: BETIM, 2006. s. 187-194. ISBN: 80-214-3290- X.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M. Využití USB osciloskopu řízeného programem Excel při nedestruktivním testování vzorků Nelineární ultrazvukovou spektroskopií. In sbornik. Tabor: BETIM, 2006. s. 195-200. ISBN: 80-214-3290- X.
  Detail

  BÍLEK, V.; PAZDERA, L. Indication of Autogenously Shrinkage using Acoustic Emission. In Quality and Reliability in Building Industry. Levoča: Slovensko, 2006. s. 37-42. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Ant Colony Optimization. In sbornik. Bratislava: VEGA, 2006. s. 194 ( s.)ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Estimate Spectral Density by Welch Method. In sbornik. Bratislava: VEGA, 2006. s. 196-199. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Photoacoustic Spectroscopy. In sbornik. Bratislava: VEGA, 2006. s. 200-201.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Strategic Noise Maps to Action Planning. In sbornik. Bratislava: 2006. s. 208-209. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Transient Methods for Measuring of the Thermal Properties of Materials. In sbornik. Bratislava: VEGA, 2006. s. 210-213. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; BÍLKOVÁ, J. Temperature History at Concrete Setting. In sbornik. Bratislava: VEGA, 2006. s. 202-205. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J. Crack Detection by Non-Linear Vibro- Modulation method. In Physical and Material Engineering (sbornik). Bratislava: VEGA, 2006. s. 206-207. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  MAZAL, P.; ZYKOVÁ, L.; PAZDERA, L. Identification of Contact Fatigue Stages with Acoustic Emission Method. In 9th ECNDT Berlin. 1. Berlín: DGZfP Berlin, 2006. s. P4 ( s.)ISBN: 3-931381-86- 2.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Experimental Study of Temperature Distribution in 2D Objects. In Workshop NDT 2006. Brno: VUTIM, 2006. s. 67-73. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Aplikace metody akustické emise (AE) na vzorky cementového tmele. In Workshop NDT 2006. Brno: VUTIM, 2006. s. 93-97. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Nedestruktivní měření betonu při tuhnutí pomocí metody akustické emise. In Workshop NDT 2006. Brno: CET, 2006. s. 216-218. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; MELCHER, J.; PAZDERA, L. Analýza vlivu vibrací od kolejové dopravy na obytné budovy. Nová železniční technika, 2006, roč. 14, č. 4, s. 12-16. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L.; KOLÁŘ, L. Basic Acoustic Emission signal treatment in the area of mechanical cyclic loading. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2006, roč. 1, č. 3- 4, s. 341-352. ISSN: 1741- 8410.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M. Study of metal timber join by Acoustic Emission method. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2006, roč. 2006(1), č. 3/ 4, s. 353-363. ISSN: 1741- 8410.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K. Detection of the reinforcement corrosion in pre- stressed concrete girders. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2006, roč. 2006(1), č. 3/ 4, s. 374-382. ISSN: 1741- 8410.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BOHÁČ, T. Snižování hluku vlakových souprav metra. Nová železniční technika, 2006, roč. 14, č. 6, s. 29-33. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M. Concrete specimen structure diagnostics using the acoustic emission method. In Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 60-65. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

 • 2005

  VYROUBAL, P.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; PROUZOVÁ, P. Acoustic Emission Method at Test of Corroded Quality of reinforcement on Bended Loading. In Proceedings of International Workshop. Lysečinská bouda, ČR: ČVUT Praha, 2005. s. 176-180. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L. Advanced Acoustic Emission Signal treatment in the Area of Mechanical Loading. In The 8th Int.Conf. of the Slovenian Soc.for NDT "Application of Contemporary NDT in Engineering". Portorož: SSNDT Slovenia, 2005. s. 283-292. ISBN: 961-90610-5- 5.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.; KOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Sledování únavových vlastností Al slitiny metodou AE. In Defektoskopie 2005. Brno: CNDT, 2005. s. 157-162. ISBN: 80-214-3053- 2.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; VYROUBAL, P.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J. Acoustic emission from cyclically stressed reinforced concrete specimens. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 67-72. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; VYROUBAL, P. Detection of the Reinforcement Corrosion in Prestressed Concrete Girders. In The 8th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing. 1. Ljubljana Slovenia: Slovenia Society for Non- destructive Testing, 2005. s. 317-322. ISBN: 961-90610-5- 5.
  Detail

  MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L. Acoustic Method based Diagniostics of Ceramic Tiles Structure Integrity. In Proceedings of Workshop NDT 2005. 1. VUT v Brně: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2005. s. 100-105. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P.; PAZDERA, L. Random Process Measurement Theory and its Application to Acoustic Emission Signal. In Proceedings of International Workshop, Research Activities of Physics Department of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Lysečinská bouda, ČR: ČVUT Praha, 2005. s. 73-78. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Acoustic Emission as a Tool for Non- destructive Diagnostic of Bridges. In Proceedings of 4th International Conference. Kuala Lumpur, Malajsie: Thomas Telford London, 2005. s. 323-332. ISBN: 0-7277-3454- 7.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; WEBER, Z. Ocelové kotevní prvky v betonu, testování únosnosti metodou NDT. Konstrukce, 2005, roč. 4, č. 5/ 2005, s. 65-68. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P. Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method. In procedings of 8th int. conf. slovinsko: 2005. s. 299 ( s.)ISBN: 961-90610-5- 5.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M. Nyquist Criterion at Sampling and Analysis Techniques. In Physical and Material Engineering 2005. Lysečinská Bouda: CVUT, 2005. s. 181-183. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; VYROUBAL, P. MĚŘENÍ VLIVU OCHRANY ŽELEZOBETONU PROTI KOROZI OCELOVÉ. In WORKSHOP NDT 2005. 1. Brno: VUTIM, 2005. s. 106-110. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. VYUŽITÍ VLNKOVÉ TRANSFORMACE PŘI VÝZKUMU VE STAVEBNICTVÍ. In WORKSHOP NDT 2005. Brno: VUTIM, 2005. s. 110-113. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VÝBORNÝ, J., PROUZOVÁ, P., PAZDERA, L. VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ HURDISKOVÉHO STROPU. In WORKSHOP NDT 2005. Brno: VUTIM, 2005. s. 131-135. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L., PAZDERA, L. DŮLEŽITÉ PRVKY APARATURY PRO URČENÍ LINEARITY ČI NELINEARITY CHOVÁNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE SNÍMAČE SÍLY. In WORKSHOP NDT 2005 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: VUTIM, 2005. s. 206-211. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M. Analýza signálů akustické emise při cyklickém tahovém zatěžování spoje dřevo kov. In sbornik. Znojmo: CNDT, 2005. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-3053- 2.
  Detail

 • 2004

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K.; MANYCHOVÁ, M. Corrosion Craking in Reinforced Concrete Beams. In Acoustic Emission. Berlin, Germany: Deutsche Gesellschaft fur Zerstorungsfreie, 2004. s. 959-966. ISBN: 3-931381-58- 7.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; JANOŠTÍK, D.; PROUZOVÁ, P.; VYROUBAL, P. Acoustic Emission Applications at Measuring Steel-to- Timber Connectors at Tension Test. In EAN 2004. Plzen: Skoda, 2004. s. 205 ( s.)ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L. Aplikace metody akusticke emise. Konstrukce, 2004, roč. 3, č. 3, s. 17 ( s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L. Aplikace metody akustické emise. Konstrukce, 2004, roč. 3/ 2004, č. 3, s. 17 ( s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  POSPÍŠIL, K.; KOŘENSKÁ, M.; STRYK, J.; PAZDERA, L. AE as tool for NDT of Bridges. Journal Intersections, 2004, roč. 1, č. 6, s. 323-332. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. New techniques in analysis of dynamic parameters rail fastening. INSIGHT, 2004, roč. Vol 46, č. No 10, s. 612 ( s.)ISSN: 1354- 2575.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P. Využití metody akustické emise při sledování vlastností zatěžovaných materiálů a konstrukcí. 1. vydani. 1. vydani. Praha: Betis, 2004. 112 s. ISBN: 80-214-2802- 3.
  Detail

  PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PROUZOVÁ, P., BÍLKOVÁ, J. Modal Techniques to Detect Defects in Civil Engineering Structures. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: VUTIM, 2004. s. 145 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J. Ant Colony in Civil Engineering. In Intenat. Workshop. Brno: VUTIM, 2004. s. 150 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MAZAL, P., BÍLKOVÁ, J., PROUZOVÁ, P., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J. Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits. In Defektoskopie 2004. Czech Republic: ČNDT, 2004. s. 169 ( s.)ISBN: 80-214-2749- 3.
  Detail

  SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PAZDERA, L. Analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění. In Experiment 04. Brno, ČR: Cerm s.r.o., 2004. s. 505 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  SMUTNÝ, J., MELCHER, J., PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D. Analýza vibrací obytné budovy vyvolaných účinky silniční dopravy. In Experiment 04. Brno, ČR: Cerm s.r.o., 2004. s. 511 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P.; PAZDERA, L. The Material Structure Effect on the AE Behaviour. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Repulbics. Brno: VUT Brno, 2004. s. 192 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., VYROUBAL, P., POSPÍŠIL, K., STRYK, J. Diagnostics of Steel Reinforcement in Concrete constructions by Acoustic Emission Method. In Defektoskopie 2004. Praha: Betis, s.r.o., 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-214-2749- 3.
  Detail ÚFYZ

  BÍLKOVÁ, J., PAZDERA, L. About Computer Modeling and Simulations in Physics Education. In Proceedings of the conference New Trends in Physics 2004. Brno: University of Technology, 2004. s. 284 ( s.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  Janoštík, D., Smutný, J., Pazdera, L. Analysis of vibration in gravel ballast of railway track. In Experimentální analýza napětí. Česká republika: Česká republika, 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L. Acoustic Emission Method as a Diagnostic Tool for Corrosion Craking in Reinforced Concrete Beams. In 26th European Conference on Acoustic Emission Testing. Berlin, Germany: DGZfP, 2004. s. 959 ( s.)ISBN: 3-931381-58- 7.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L. Aplikace metody akustické emise při ohybových zkouškách lehkých sendvičových panelů. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 215 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z., POSPÍŠIL, K., STRYK, J. Non- destructive Testing of Reinforced Bridges by Acoustic Emission Method. In Life Cycle Assessment, Behaviour and properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Brno University of Technology, Faculty of ivil Engineering, 2004. s. 223 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., MANYCHOVÁ, M. Diagnostic of Sandwich Plate with Hourdis Using Wave Response. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. s. 64 ( s.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  STRYK, J.; POSPÍŠIL, K.; FRÝBORT, A.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Monitorování stavu železobetonových předpjatých nosníků metodou akustické emise. In Defektoskopie 2004. Praha: Betis, s.r.o., 2004. s. 261 ( s.)ISBN: 80-214-2749- 3.
  Detail

  POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Acoustic emission and its usage for bridge structure testing. In Transportation Systems 2004. Florida: The Tri Services, 2004. s. 150 ( s.)
  Detail

  PAZDERA, L., SMUTNÝ, J. Modal Analysis of Building Roof Tiles. In EAN 2004. Plzen: Skoda, 2004. s. 201 ( s.)ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Aplikace metody akusticke emise. Konstrukce, 2004, roč. XXIV, č. I, s. 17 ( s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

 • 2003

  BENEŠ, P., MAZAL, P., PAZDERA, L. Practical tests of acoustic emission method at Brno University of Technology. 2003, roč. 19, č. 1, s. 20 ( s.)
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., MANYCHOVÁ, M., POSPÍŠIL, K. Using Resonant Inspection Method to Diagnostic Reinforcement in Reinforced Concrete Specimens. NDT Welding Bulletin, 2003, roč. 2003, č. 2, s. XXX ( s.)ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J. Selected Acoustic methods for Nondestructive Testing. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2003, roč. 13, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1435-4934.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Časově frekvenční analýza reálných signálů. 1. 1. Brno: Econ publishing, 2003. 195 s. ISBN: 80-86433-23- 4.
  Detail

  POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Selected Acoustic Methods for Nondestructive Testing. In Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE). Berlin: DGZIP Berlin, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 3-931381-49- 8.
  Detail

  PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., SMUTNÝ, J. Development of Acoustic Emission Method at Monitoring of Behaviours of Dynamically loaded Building Constructions. In 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Italy: slovensko, 2003. s. 50 ( s.)ISBN: 80-8070-066- 4.
  Detail

  PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., PROUZOVÁ, P., PÁLKOVÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., WEBER, Z., CHOBOLA, Z. Dispersion Curve of Tile. In Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003. Slovakia: Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 17 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

  PROUZOVÁ, P., SMUTNÝ, J. Modal Analysis of the Tile. In International Workshop, Physical and Material Engineering. SR: SR, 2003. s. 105 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., POSPÍŠIL, K., VYROUBAL, P. Reinforced Concrete Structure Diagnostics by Acoustic Emission Method. In Defektoskopie 2003. Ostrava: Czech Society for Nondestructive testing, 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-2475- 3.
  Detail

  SMUTNÝ, J., PAZDERA, L. aČasově frekvenční analýza reálných signálů. 1. 1. Brno: TERM, 2003. 191 s. ISBN: 80-86433-23- 4.
  Detail

 • 2002

  FICKER, T.; MACUR, J.; PAZDERA, L.; KLIMENT, M.; FILIP, S. Simplified Digital Acquisition of Microdischarge Pulses. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2002, roč. 8, č. 2, s. 220 ( s.)ISSN: 1070- 9878.
  Detail

  MAZAL, P., BENEŠ, P., PAZDERA, L. Rozvoj metody akustické emise na VUT v Brně. In Defektoskopie 2002. Brno: ČNDT, 2002. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-2247- 5.
  Detail

  POSPÍŠIL, K.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; STRYK, J. Možnosti diagnostiky koroze výztuže mostních konstrukcí metodou akustické emise. Sanace betonových konstrukcí, 2002, roč. 5, č. 5/ 2002, s. 66 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  SCHAUER, P., KOKTAVÝ, B., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z. Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999- 2001. toto je u výzkumné zpravý nesmyslný údaj. Brno: GA ČR Praha, 2002.
  Detail

  PAZDERA, L. Basical Knowledge on Wave Propagation by Application of Acoustic Emission Method. In proceedings. Praha: CR, 2002. s. 101 ( s.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  PAZDERA, L., PÁLKOVÁ, M., SMUTNÝ, J., MARTINEK, J. Design of a New Acoustic Emission System for Measuring and Analysing. In proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering. CR: CR, 2002. s. 99 ( s.)
  Detail

  PAZDERA, L., BECHNÍK, B. Energy Balance of Window with Shutter. In proc. Of International Workshop. CR: CR, 2002. s. 15 ( s.)
  Detail

  PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MANYCHOVÁ, M., SMUTNÝ, J. Detecting of Defects in Hurdis Sandwich Slabs by Means of Acoustic Emission Method. In proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing. Praha: CR, 2002. s. 263 ( s.)
  Detail

  PAZDERA, L., PÁLKOVÁ, M. Signal Analysis on Non- DestructiveTesting by Using Wavelet Transformation. In proc. of 32nd International Conference, Defektoskopie 2002. Liberec: CR, 2002. s. 193 ( s.)
  Detail

  MAZAL, P.; PAZDERA, L. Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology. In Proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing. Praha: European Conference on Acoustic Emission Testing, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L. Using Acoustic Emission Method to Evaluation of Structural Integrity of Reinforced Concrete. In Proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering. Praha: Universiti of Technology, 2002. s. 62 ( s.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L. Using Acoustic Emission Method to Evaluation of Structural Integrity of Reinforced Concrete. In Proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering. Praha: Universiti of Technology, 2002. s. 62 ( s.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., POSPÍŠIL, K. Diagnostic of Corrosion Reinforcement of Reinforced Concrete Specimens by resonant Inspection. In 8th ECDNT 2002. Barcelona, Spain: Neografis, S.L., 2002. s. 152 ( s.)ISBN: 84-699-8573- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MANYCHOVÁ, M. Detection of Defects in Hourdis Sandwich Slabs by means of Acoustic Emission Method. In EWGAE 2002, Proceedings Volume I. Prague, Czech Republic: Czech Society for Non- destructive Testing, 2002. s. 263 ( s.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L. Using Acoustic Emission Method to Evaluation of Structural Integrity of Reinforced Concrete. In Physical and Material Engineering 2002. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2002. s. 63 ( s.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  POSPÍŠIL, K., KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., STRYK, J. Akustická emise jako nástroj pro nedestruktivní monitorování výztuže železobetonových a předpjatých mostů. In 7. mezinárodní sympozium Mosty. Brno, ČR: CERM, s.r.o., 2002. s. 198 ( s.)ISBN: 80-7204-235- 1.
  Detail

  MAZAL, P., BENEŠ, P., PAZDERA, L. Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology. In EWGAE 2002. Brno: Czech Society for Non- destructive Testing, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., MANYCHOVÁ, M. Detekce trhlin ve stropních deskách Hurdis pomocí analýzy odezvy na budící impuls. NDT Welding Bulletin, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 31 ( s.)ISSN: 1213- 3825.
  Detail

 • 2001

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Laboratorní měření a analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol bez tlumičů a stlumiči typu Schray& Veith. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 111 ( s.)ISSN: 1211- 2321.
  Detail

  SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., SALAJKA, V. Závěrečná zpráva rozvojového projektu IS 201591 T.O. H Fondu rozvoje VŠ. 2001.
  Detail

  BECHNÍK, B., PAZDERA, L. User preferences and building cost. In Research activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Brno: Technical University of Brno, 2001. s. 67 ( s.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  PÁLKOVÁ, M., PAZDERA, L. Practical use of acoustic emission method on testing of quality of reinforced concrete bridges. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Brno: Technical University of Brno, 2001. s. 89 ( s.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  PAZDERA, L. Hilbert transform practical using on acoustic emission. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Brno: Technical University of Brno, 2001. s. 91 ( s.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., MANYCHOVÁ, M. Přenosové vlastnosti piezoelektrických snímačů. In DEFEKTOSKOPIE 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. s. 149 ( s.)ISBN: 80-214-2002- 2.
  Detail

  PAZDERA, L. Basically Knowledge about Acoustic Emission Method. In proc. of International Internet Conference Acoustic Emission 2001. Brno: neuvedeno, 2001. s. 20 ( s.)
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L. Resonant inspection - interesting non- destructive testing tools for detemine quality of tested specimens. In The 6th International Conference of the Slovenian Society for Non- destructive Testing. Portorož, SLOVENIA: The Slovenian Society for Non- destructive Testing, 2001. s. 45 ( s.)ISBN: 961-90610-1- 2.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L. Study of correlation between acoustic emission and damaging of reinforced concrete. In The 6th International Conference of the Slovenian Society for Non- destructive Testing. Portorož: The Slovenian Society for Non- destructive Testing, 2001. s. 181 ( s.)ISBN: 961-90610-1- 2.
  Detail

  SMUTNÝ, J., PAZDERA, L. Využití výpočetního systému Matlab při nedestruktivní kontrole stavebních materiálů a dílců rozborem akustické odezvy generované mechanickým impulsem. In Matlab 2001. Praha, Česká republika: VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28, Praha6, 2001. s. 383 ( s.)ISBN: 80-7080-446- 7.
  Detail

  PAZDERA, L. Acoustic Emission Method. In Acoustic Emission 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. s. 65 ( s.)ISBN: 80-214-2008- 1.
  Detail

  PAZDERA, L., SMUTNÝ, J. Using non-traditional tool - discrete wavelet transformation to analysis of acousti emission signal. In Acoustic Emission 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. s. 73 ( s.)ISBN: 80-214-2008- 1.
  Detail

  PÁLKOVÁ, M., PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., SMUTNÝ, J., POSPÍŠIL, K. Jak simulovat a testovat korozi železné výztuže železobetonového vzorku pomocí metody akustické emise. In DEFEKTOSKOPIE 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. s. 223 ( s.)ISBN: 80-214-2002- 2.
  Detail

 • 2000

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L. Influence of mounting between acoustic emission sensor and tested surface. In EWGAE 2000. Senlis, Francie: CETIM, 2000. s. 333 ( s.)ISBN: 2-85400-496- 5.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., WEBER, Z. Introduce terms for acoustic emission method. In Physical Properties of Materials. Bratislava: Slovak University of Technology, 2000. s. 57 ( s.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L. Method of Concrete Crossbeam with Cyclic Bend Loading. In 15th World Conference on Non- Destructive Testing. Roma: Italian Society for Non- Destructive Testing Monitoring Diagnostics, 2000. s. 83 ( s.)
  Detail

  SMUTNÝ, J., PAZDERA, L. Analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol s tlumiči typu Schray& Veith programovými prostředky systému Matlab. In Matlab 2000. Praha, Česká republika: Humusoft Praha s.r.o., 2000. s. 376 ( s.)ISBN: 80-7080-401- 7.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L. Method of concrete crossbeam with cyclic bend loading. In Proceedings of 15th World Conference on Non- destructive Testing. Roma: University of Technology, 2000. s. 1 ( s.)
  Detail

  PAZDERA, L., SMUTNÝ, J. Identification and Analysis of Acoustic Emission Signals by Cohen' s Class of Time Frequency Distribution. In 15th WCNDT, International Conference. Roma, Italy: neznam, 2000. s. 50 ( s.)
  Detail

  SMUTNÝ, J., PAZDERA, L. Analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol s tlumiči typu Schray& Veith programovými prostředky systému Matlab. In Matlab 2000. 8. ročník. Praha, Česká republika: Vydavatelství VŠCHT Praha Technická 5, Praha, 2000. s. 346-354. ISBN: 80-7080-401- 7.
  Detail

  CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., MELCHER, J., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., WEBER, Z. Application of discrete wavelet transform to analysis acoustic emission signal generete at determintion strength limit of glass walls. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: University of Technology, 2000. s. 109 ( s.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., ŠIKULA, J., WEBER, Z. Non-destructive testing nethod- acoustic emission with generated load. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: University of Technology, 2000. s. 63 ( s.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  PAZDERA, L. Wigner Spectrum as Powerful Tool for Description of Acoustic Emission Hit Generated from Ceramic Structures upon Bend Load. In 15th WCNDT, International Conference. Roma, Italy: neznam, 2000. s. 20 ( s.)
  Detail

 • 1998

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analýza signálů s využitím transformace Wavelet. Stavební obzor, 1998, roč. 7, č. 7, s. 214-219. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  FICKER, T., PAZDERA, L. Nestacionární měření tepelné vodivosti pevných látek. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, roč. 43, č. 4, s. 308 ( s.)ISSN: 0032-2423.
  Detail

  CHOBOLA, Z., PAZDERA, L. Simulation of acoustic emission sources. In Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1998. s. 52-53. ISBN: 80-214- 114.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L. Vytápění objektů infrazářiči. In Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1998. s. 67 ( s.)ISBN: 80-214- 114.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. Určení kvality tenkostěnných konstrukcí použitím metody aktivní akustické emise. In 60. výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratislave, 1998. s. 203 ( s.)ISBN: 80-227- 113.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. Akustická emise - základní nástroj ke studiu trhlin v zatěžovaných stavebních konstrukcích. In 60. výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratislave, 1998. s. 37 ( s.)ISBN: 80-227- 113.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., SMUTNÝ, J., PAZDERA, L. Aplikace moderních metod frekvenční analýzy na signál akustické emise. In 60. výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratislave, 1998. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227- 113.
  Detail

 • 1997

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. Indikace částečných výbojů v izolačních materiálech metodou AE. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 77 ( s.)
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. Vliv vlhkosti dřeva na generování signálu AE při nízkoteplotním namáhání. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 89 ( s.)
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. AE při teplotním namáhání izolačních stavebních materiálů. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 139 ( s.)
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. Studium závislosti akustické emise dřevěných vzorků na vlhkosti. In Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997. s. 69 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. Indikace částečných výbojů generovaných v keramických materiálech vysokým napětím. In Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997. s. 107 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

  SMUTNÝ, J., PAZDERA, L. Analýza a rekonstrukce nestacionárních signálů, FU 270004, VUT Brno. Brno: FAST Brno, 1997.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. Užití AE ke studiu napětí v dřevěných vzorcích během zmrazování. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 87 ( s.)
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L. Akustická emise izolačních stavebních materiálů DEKALUX a DEKALIT při nízkoteplotním namáhání. In Defektoskopie 97. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1997. s. 107 ( s.)
  Detail

  PAZDERA, L. Empirical model for the low-frequency noise of hot-carrier degraded submicron LDD MOSFET´ s. Electron device letters, 1997, roč. 1997, č. 5, s. 480 ( s.)ISSN: 0741- 3106.
  Detail

 • 1996

  FICKER, T., PAZDERA, L. Měření Poissonovy konstanty vzduchu ve studentských laboratořích. In Měření Poissonovy konstanty vzduchu ve studentských laborato. Ostrava: VŠB Ostrava, s. 10 ( s.)
  Detail

 • 1995

  HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J. Analysis of Solar Cell Transport Properties. In Proceeding of the International NODITO Workshop. Brno: University of Technology, 1995. s. 216 ( s.)
  Detail

  PAZDERA, L. Non- destructive Testing of Justification in Material by Noise Diagnostics. In International conference on advanced materials and technolo. Plzen: Plzen, 1995. s. 50-55.
  Detail

  PAZDERA, L. Basic Noise Characteristics of the SiO2+ Si3N4 Solar Cells. In : International workshop Noise and reliability of semiconductor devices. Brno: Brno, 1995. s. 139-142.
  Detail

  CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŘEHÁK, D. Analysis of Noise Properitef of R1 Solar Cells. In Proceedings of the International NODITO Workshop. Brno: University of Technology, 1995. s. 220 ( s.)ISBN: 80-214-0663- 1.
  Detail

  CHOBOLA, Z., HRUŠKA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J. Noise Reliability Indicators for Solar Cells. In Procedings of Second ELEN conerence. Grenoble: University of Technology, 1995. s. 505/ 1 ( s.)
  Detail

 • 1994

  CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŠIKULA, J., VAŠINA, P. Noise in NiPt Schottky Diodes. In Proceedings of ELEN Workshop. Montpellier: University of technology, 1994. s. 126 ( s.)
  Detail

  ŠIKULA, J., SCHAUER, P., VAŠINA, P., ŠIKULOVÁ, M., KOKTAVÝ, B., CHOBOLA, Z., NAVAROVÁ, H., PAZDERA, L. 1/ f Noise in Metallic Thin Films. In Proceedings of the Sixth Van der Ziel Symposium on Quantum 1/ f Noise and other Low Frequency Fluctuations in Electronic Devices. Missouri: University of Technology, 1994. s. 11 ( s.)
  Detail