prof. Ing.

Luboš Pazdera

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 657
pazdera.l@fce.vutbr.cz

Další informace

  • <!-- Prehled publikaci: publikace
  • Vyzkumne aktivity:přehled -->