prof. Ing.

Luboš Pazdera

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 657
Lubos.Pazdera@vut.cz

Další informace

  • <!-- Prehled publikaci: <a href=http://fyzika.fce.vutbr.cz/index.php?stranka_id=42&publikace=8>publikace</a>
  • Vyzkumne aktivity:<a href=http://fyzika.fce.vutbr.cz/index.php?pracovnik=8>přehled</a> -->