prof. Ing.

Luboš Pazdera

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 657
Lubos.Pazdera@vut.cz

Projekty

 • Využití nedestruktivních metod pro lokalizaci dutin ve kompozitních stavebních materiálech
  Detail

 • Detekce dutin kolem betonového kanalizačního potrubí pomocí metoda impakt-echo
  Detail

 • The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete
  Detail

 • Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím zjišťování obsahu a rozložení vzduchových pórů a mrazuvzdornosti
  Detail

 • DG18P02OVV068, Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech
  Detail

 • Analýza vzniku a šíření mikrotrhlin vznikajících při vícenásobném cyklickém zatěžování konstrukčního betonu metodou akustické emise
  Detail

 • Lineární a prostorová lokalizace porušení cementových kompozitů pomocí metody akustické emise – odhad rozsahu lomové procesní zóny
  Detail

 • Sledování vzniku trhlin v tuhnoucích cementových kompozitech pomocí akustické emise pro verifikaci výstupů numerických modelů
  Detail

 • Inovace výukové akusticko-vibrační laboratoře
  Detail

 • GAP104/10/0535, Výzkum a vývoj vybraných metod měření a analýzy pro sledování chování stavebních směsí při tuhnutí
  Detail

 • GA103/97/P140, Studium, analýza a vyhodnocení signálů akustické emise aplikované na tenkostěnné betonové systémy
  Detail