Detail předmětu

Aplikovaná fyzika (M)

Akademický rok 2023/24

NBB008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Vlnění, vlnová rovnice, intenzita vlnění, stojaté vlny, základní akustiké veličiny, vnitřní akustika, útlum, doba dozvuku, teplota, termodynamika, vlastnosti systémů,zdroje a šíření tepla, sluneční svit a fotometrie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.

Znalosti

Znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.

Osnova

1. Akustika a kmity v materiálech.
2. Vlnění v materiálech.
3. Ultrazvuk.
4. Fotometrie.
5. Osvětlení.
6. Sluneční záření.
7. Charakteristika denního světla.
8. Vnitřní klima budov.
9. Základní charakteristika termická a akustická.
10. Základní charakteristika vlhkostní.

Prerekvizity

Fyzika z bakalářského studia, matematika

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Akustika a kmity v materiálech. 2. Vlnění v materiálech. 3. Ultrazvuk. 4. Fotometrie. 5. Osvětlení. 6. Sluneční záření. 7. Charakteristika denního světla. 8. Vnitřní klima budov. 9. Základní charakteristika termická a akustická. 10. Základní charakteristika vlhkostní.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Základy práce v laboratoři. 3.–4. Akustika – měření. 5.–6. Vlnění – měření. 7.–8. Ultrazvuk – měření. 9. Fotometrie, osvětlení, termika – měření. 10. Písemná a ústní zkouška. Měření je prováděno v laboratořích.