prof. Ing.

Jaroslav Smutný

Ph.D.

ZEL – profesor

+420 541 147 325
smutny.j@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

Po až Pa 9:00-13:00

Garantované předměty

5N0 Grafické výpočetní systémy
5N4 Diplomový seminář (1)
CN004 Železniční konstrukce 2
CN055 Vybrané problémy z dopravního inženýrství
NNA008 Geografické informační systémy
NNB012 Vybrané problémy z dopravního inženýrství
NNB014 Železniční konstrukce 2

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

BN091 Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám
MI001 Bakalářský seminář (W)
NNA008 Geografické informační systémy
NNB014 Železniční konstrukce 2

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Geografické informační systémy
  • Měřící technika a modelování (hluk, vibrace, napjatost, teplota, MKP, predikce hluku a vibrací, kolejnicové vady,
  • Analýza naměřených signálů v časové, frekvenční a časově frekvenční oblasti
  • Výpočetní technika (3D projektování komunikací, digitální model terénu, produkty InRail, Civil 3D)