prof. Ing.

Jaroslav Smutný

Ph.D.

ZEL – profesor

+420 541 147 325
smutny.j@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

 • Měření a analýza hluku a vibrací od dopravy i ze stacionárních zdrojů
 • Analýza dynamických dějů v konstrukcích, měření a analýza hluku a vibrací, experimentální modální analýza
 • Měření a analýza deformací a posunů
 • Teplotní měření
 • Analýza naměřených dat v časové a frekvenční rovině, linearní a nelineární časové frekvenční metody,neuronové sítě
 • Vývoj speciálních snímačů a elektronických komponent
 • Počítačové sítě, databázové systémy
 • MKP, kvalitativní modelování
 • Tvorba software
 • Geografické informační systémy, sběr a třídění dat
 • Výpočet hluku, hlukové mapy a návrh protihlukových clon