Detail předmětu

Vybrané problémy z dopravního inženýrství

Akademický rok 2023/24

NNB012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Hlavním cilem dopravní telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti dopravy, zlepšení služeb v dopravě a také zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů. V náplni jsou integrovány nejnovější poznatky z řady oborů, dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu a bezpečnosti dopravy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými problémy z dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Znalosti

Student zvládne základy dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Osnova

1. Definice a výklad základních pojmů, základní matematický aparát.
2.–3. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy.
4. Inteligentní dopravní služby, informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách.
5. Informační a navigační systémy a jejich použití v dopravě, černá skříňka, digitální tachograf.
6. Problematika vážení vozidel, metody, zařízení, legislativa.
7. Telematika v silniční dopravě, současné inteligentní systémy řízení dopravy, městské, dálniční, řízení vjezdu na dálnice, tunely, parkoviště.
8. Telematika v silniční dopravě:
a) automatická identifikace vozidel a nákladů,
b) snímače pro řízení a provoz křižovatek,
c) elektronické mýtné, legislativa, metody u nás a v cizině.
9. Telematika v železniční dopravě:
a) zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, systémy přejezdových zabezpečovacích zařízení pro provoz u ČD,
b) vlakové zabezpečovací systémy,
c) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS).
10. Telematika v železniční dopravě:
a) vlakový polohový lokátor na principu GPS/GNSS,
b) navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice,
c) mobilní komunikační systém pro železnici, automatické vedení vlaku.

Prerekvizity

Běžné znalosti z dopravy, fyziky, matematiky a informačních technologií.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Definice a výklad základních pojmů, základní matematický aparát. 2.–3. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy. 4. Inteligentní dopravní služby, informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách. 5. Informační a navigační systémy a jejich použití v dopravě, černá skříňka, digitální tachograf. 6. Problematika vážení vozidel, metody, zařízení, legislativa. 7. Telematika v silniční dopravě, současné inteligentní systémy řízení dopravy, městské, dálniční, řízení vjezdu na dálnice, tunely, parkoviště. 8. Telematika v silniční dopravě: a) automatická identifikace vozidel a nákladů, b) snímače pro řízení a provoz křižovatek, c) elektronické mýtné, legislativa, metody u nás a v cizině. 9. Telematika v železniční dopravě: a) zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, systémy přejezdových zabezpečovacích zařízení pro provoz u ČD, b) vlakové zabezpečovací systémy, c) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS). 10. Telematika v železniční dopravě: a) vlakový polohový lokátor na principu GPS/GNSS, b) navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice, c) mobilní komunikační systém pro železnici, automatické vedení vlaku.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Sběr dopravně inženýrských dat. 2. Multi-agentní systémy – příklad. 3. Fuzzy logika – příklad. 4. Fuzzy logika – příklad. 5. Neuronové sítě – příklad. 6. Neuronové sítě – příklad. 7. Řízení městské hromadné dopravy – ukázka. 8. Exkurze Dopravní podnik města Brna. 9. Technologie RFID – ukázka. 10. Zápočtový test.