Detail předmětu

Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám

Akademický rok 2023/24

VNC001 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Úvod do problematiky, hygienické normy a předpisy. Měření a analýza hluku a vibrací, srovnání měřících a modelovacích technik. Predikce hladin hluku od silniční, železniční dopravy a letecké dopravy. Aplikace protihlukových a protivibračních opatření. Znečisťování ovzduší od silniční, železniční a letecké dopravy, měření a výpočet emisí. Odpadové hospodářství.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámit studenty s problematikou životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám zahrnující analýzu hluku a vibrací od různých typů dopravy, dále systémy protihlukových a proti-vibračních opatření, posouzení vlivu stavby různých komunikací na životní prostředí, analýzu a metody snižování znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, ochrana životního prostředí při přepravě nebezpečných látek apod. Součástí předmětu budou i praktická měření a analýzy.

Znalosti

Student zvládne problematiku životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám zahrnující analýzu hluku a vibrací od různých typů dopravy, dále systémy protihlukových a proti-vibračních opatření, posouzení vlivu stavby různých komunikací na životní prostředí, analýzu a metody snižování znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, ochranu životního prostředí při přepravě nebezpečných látek apod. Součástí předmětu budou i praktická měření a analýzy.

Osnova

1. Úvod do problematiky
2. Základní matematický aparát, základy inženýrského experimentu,
přístrojové vybavení
3. Měření a analýza hluku od dopravy, hygienické normy a předpisy
4. Predikce (výpočet) hluku od silniční dopravy (SoundPLan, Cadna)
5. Predikce (výpočet) hluku od železniční dopravy (SoundPLan, Cadna)
6. Srovnání měřících a modelovacích technik
7. Měření a analýza vibrací od dopravy, hygienické normy a předpisy
8. Posouzení vlivu stavby komunikace (silniční i železniční) na
životní prostředí
9. Základní protihluková a proti-vibrační opatření (silnice i
železnice) a jejich srovnání a aplikace
10.Neprůzvučnost stěn a oken, měření a analýza
11.Znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, měření a
výpočet emisí.
12.Odpadové hospodářství
13.Ochrana životního prostředí při přepravě nebezpečných látek

Prerekvizity

Základy fyziky

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky 2. Základní matematický aparát, základy inženýrského experimentu, přístrojové vybavení 3. Měření a analýza hluku od dopravy, hygienické normy a předpisy 4. Predikce (výpočet) hluku od silniční dopravy (SoundPLan, Cadna) 5. Predikce (výpočet) hluku od železniční dopravy (SoundPLan, Cadna) 6. Srovnání měřících a modelovacích technik 7. Měření a analýza vibrací od dopravy, hygienické normy a předpisy 8. Posouzení vlivu stavby komunikace (silniční i železniční) na životní prostředí 9. Základní protihluková a proti-vibrační opatření (silnice i železnice) a jejich srovnání a aplikace 10.Neprůzvučnost stěn a oken, měření a analýza 11.Znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, měření a výpočet emisí. 12.Odpadové hospodářství 13.Ochrana životního prostředí při přepravě nebezpečných látek

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výpočet emisí od silniční a železniční dopravy, výpočtový příklad 2. Analýza naměřených dat, praktická ukázka 3. Měření a analýza hluku od silniční dopravy, praktická ukázka 4. Měření a analýza hluku od železniční dopravy, praktická ukázka 5. Měření a analýza vibrací od silniční dopravy, praktická ukázka 6. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad 7. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad 8. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad 9. Sestavení akčního plánu - hluk 10. Neprůzvučnost stěn a oken, měření a analýza 11. Základní protihluková a proti-vibrační opatření (silnice i železnice) a jejich srovnání a ukázka aplikace 12. Zápočtový test