Detail předmětu

Geografické informační systémy

NNA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIK povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Úvod do databázových systémů. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS. Plánování geografických technologií. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti. Student zvládne problematiku databázových systémů a geografických informačních systémů. Současně se student naučí provádět vyspělé postupy analýzy nad geografickými daty. Jde zejména o 3-D modelování, prostorové analýzy založené na metodě mapové algebry a optimalizaci dopravních cest. K získaným znalostem a dovednostem také patří tvorba tematicky založených geografických informačních systémů (pasport liniových staveb, územní plánování).

Prerekvizity

Základní znalosti informačních technologií a software.

Korekvizity

Sběr geografických dat, mapování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka na cvičení.
Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do databázových systémů.
2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS.
3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS.
5. Plánování geografických technologií.
6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS.
10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě.
12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy:
1. Sestavení datového modelu.
2. Sestavení datového modelu, řešení zadaného příkladu.
3. Geografické analýzy, prostorové dotazy.
4. Dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
5. Dotazování v GIS, řešení zadaného příkladu.
6. 3-D modelování v rámci GIS.
7. Aplikace mapové algebry v prostředí GIS.
8. Mapová algebra, řešení zadaného příkladu.
9. Sestavení modelů založených na síťovém grafu, analýza nejkratších cest.
10. Síťové analýzy v GIS.
11. Management dopravy v GIS, řešení zadaného příkladu.
12. Ukázka sběru dat v mobilním GIS.
13. Zápočtový test.