Detail předmětu

Geografické informační systémy

Akademický rok 2022/23

NNA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Úvod do databázových systémů. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS. Plánování geografických technologií.
Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaroslav Smutný, Dr.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku databázových systémů a geografických informačních systémů.

Osnova

1. Úvod do databázových systémů.
2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS.
3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS.
5. Plánování geografických technologií.
6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS.
10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě.
12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Prerekvizity

Základní znalosti informačních technologií a software.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253463

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do databázových systémů.
2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS.
3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS.
5. Plánování geografických technologií.
6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS.
10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě.
12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy:
1. Sestavení datového modelu.
2. Sestavení datového modelu, řešení zadaného příkladu.
3. Geografické analýzy, prostorové dotazy.
4. Dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
5. Dotazování v GIS, řešení zadaného příkladu.
6. 3-D modelování v rámci GIS.
7. Aplikace mapové algebry v prostředí GIS.
8. Mapová algebra, řešení zadaného příkladu.
9. Sestavení modelů založených na síťovém grafu, analýza nejkratších cest.
10. Síťové analýzy v GIS.
11. Management dopravy v GIS, řešení zadaného příkladu.
12. Ukázka sběru dat v mobilním GIS.
13. Zápočtový test.