Ing.

Jakub Hodul

Ph.D.

THD – odborný asistent

+420 541 147 530
Jakub.Hodul@vut.cz

Projekty

 • ADREPTEC – Pokročilá technologie výroby stavebních prvků z odpadního PVC
  Detail

 • Vliv alternativních surovinových komponent na zlepšení fyzikálně mechanických vlastností autoklávovaného pórobetonu (AAC)
  Detail

 • Increasing the durability of cement composites using water-based hydrophobization
  Detail

 • Analýza vlivu velikosti a morfologie částic mikroplniva z primárních i druhotných surovin na výsledné vlastnosti kompozitních materiálů
  Detail

 • FW03010107, Vývoj a výzkum nových hmot pro polymerní sanační nástřiky
  Detail

 • Studium inkorporace nebezpečných odpadů a druhotných surovin v polymerní matrici speciálních kompozitních materiálů
  Detail

 • FW01010197, Vývoj a výzkum nových progresivních materiálů pro sanaci inženýrských sítí s využitím druhotných surovin
  Detail

 • Vývoj vysoce odolného správkového kompozitu pro rekonstrukce objektů z taveného čediče s využitím druhotných surovin
  Detail

 • FV20303, Progresivní polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů do chemicky silně agresivního prostředí
  Detail

 • Experimentální prověření možnosti využití popílků kontaminovaných vlivem DeNOx technologie do polymerních správkových hmot
  Detail

 • Unikátní analytické metody pro posouzení souvislosti vlastností a struktury stavebních hmot na bázi surovin z alternativních zdrojů
  Detail

 • TH02020415, Pokročilé lepicí hmoty s vyšším podílem druhotných surovin do extrémně namáhaných prostředí
  Detail

 • Výzkum a vývoj pokročilých materiálů pro průmyslové podlahy
  Detail

 • Výzkum a vývoj zálivkových a reprofilačních materiálů na polymerní bázi s využitím druhotných surovin
  Detail

 • Výzkum a vývoj mechanicky a chemicky odolných kompozitů na bázi cementových a necementových pojiv a druhotných surovin
  Detail

 • Výzkum účinnosti solidifikace/stabilizace průmyslového odpadního kalu s využitím druhotných surovin
  Detail