Ing.

Jakub Hodul

Ph.D.

THD – odborný asistent

+420 541 147 530
Jakub.Hodul@vut.cz

Publikace

 • 2023

  SEIDLOVÁ, M.; HODUL, J.; BORG, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Possibilities of influencing the crystallization process of bisphenol A- and bisphenol F-based epoxy resins used for hydrophobic coatings on concrete. Polymers, 2023, roč. 15, č. 19, s. 1-24. ISSN: 2073-4360.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HUDEC JAKUBÍKOVÁ, K.; HODUL, J.; HERMANN, R.; DROCHYTKA, R. Development of a Hydrophobic Polymer Coating in Polyurethane Organic–Mineral Base Containing Waste from Fibreglass Production. Coatings, MDPI, 2023, roč. 13, č. 11, ISSN: 2079-6412.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2022

  HODUL, J.; HODNÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. Experimental Comparison of Efficiency of Water-Soluble and Solvent Hydrophobic Agents for Concrete. Buildings, 2022, roč. 12, č. 11, ISSN: 2075-5309.
  Detail Odkaz

  HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Verification of the influence of particle shape on the chemical resistance of epoxy coating and use of waste glass as the filler. Coatings, MDPI, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-20. ISSN: 2079-6412.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New Chemically Resistant Coating Systems with Progressive Incorporation of Hazardous Waste in Polyurethane and Epoxy Matrices. Materials, 2022, roč. 15, č. 9, s. 1-26. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T. Chemicky odolné nátěrové hmoty aplikovatelné i jako nástřiky s využitím druhotných surovin. Zpravodaj WTA CZ, 2022, č. 1-2/2022, s. 16-21. ISSN: 1213-7308.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJEROVÁ, J. Influence of Physical and Chemical Stress on the Properties of CIPP Pipes Based on Vinyl Ester. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (web). Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. s. 237-243. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1662-9795.
  Detail Odkaz

 • 2021

  KARPOVA, E.; SKRIPKIUNAS, G.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Hydration and Microstructure of Nano Modified Cement Paste. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2021. s. 9-14. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Properties and Structure of UV Light Cured CIPP Composites. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 67-72. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Use of Specially Treated Hazardous Waste as Filler in Polymer Coatings. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 49-55. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Recovery of industrial wastes as fillers in the epoxy thermosets for building application. Materials, 2021, roč. 14, č. 13, s. 1-28. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KARPOVA, E.; SKRIPKIUNAS, G.; BARAUSKAS, I.; BARAUSKIENĖ, I.; HODUL, J. Influence of carbon nanotubes and polycarboxylate superplasticiser on the Portland cement hydration process. Construction and building materials, 2021, roč. 304, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0950-0618.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Adhesives for the installation of cast basalt elements on metal and comparison of properties when using different types of fillers. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 35-41. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A. Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact. Construction and building materials, 2021, roč. 292, č. 1, s. 1-20. ISSN: 0950-0618.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HERMANN, R.; HODUL, J.; JAKUBÍK, A. Polymer-Based Repair Mortar Containing Waste Perlite Powder. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 73-79. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; STRUHÁROVÁ, A. Polymer repair products containing fly ash contaminated by denitrification process. Construction and building materials, 2021, roč. 267, č. 120641, s. 1-14. ISSN: 0950-0618.
  Detail Odkaz

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Chemical Stability of Innovative Grouts for Cast Basalt Elements. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2020

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty. TZB-info, 2020, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z.; MICHALČÍKOVÁ, M.; HODUL, J. Study of Possibilities of Using Special Types of Building and Demolition Waste in Civil Engineering. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2020, roč. 64, č. 1, s. 304-314. ISSN: 0553-6626.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČTVRTEČKOVÁ, A.; DROCHYTKA, R. VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU. Zpravodaj WTA CZ, 2020, č. 2-4/2020, s. 32-37. ISSN: 1213-7308.
  Detail Odkaz

  MAJEROVÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Evaluation of Aggressive Chemicals Effect on CIPP Liners. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 92-97. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; BORG, R. The Influence of Crystalline Admixtures on the Properties and Microstructure of Mortar-Containing By-Products. Buildings, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-18. ISSN: 2075-5309.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. Solidification Methods of Stabilizing Dangerous Wastes Used as Fillers for Secondary Protection of Building Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Trans Tech Publications, 2020. s. 135-141. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M. Nové polymerní systémy pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního řádu. Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí Městské vody 2020. Brno: VENSEN, 2020. s. 175-182. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  HERMANN, R.; HODUL, J.; KEPRDOVÁ, Š. Effect of Specimen Geometry on Selected Physical and Mechanical Properties of Epoxy-based Building Materials. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 24-31. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2020. s. 695-699. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2019

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of Waste Packaging Glass as Progressive Filler in Polymer Anchor Material Based on Epoxy Resin. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Ulrich Pont, Matthias Schuss and Ardeshir Mahdavi. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 40-47. ISSN: 1660-9336.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Polymer based grout with specially treated hazardous waste. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 50-58. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 20-27. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2019. s. 23-33. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  MELICHAR, J.; HODUL, J.; BERGEROVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Development of new adhesives with share of secondary raw materials for depositing of non-absorbent facing elements in aggressive environments. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MAJEROVÁ, J. Trenchless Sewer Rehabilitation Methods and Solving Diversity of Cured Sleeves thickness. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 109-114. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; HODUL, J.; BORG, R.; ČERNÝ, V. Repair Mortars Containing Fly Ash and Crystalline Admixture. Waste forum, 2019, č. 3, s. 254-267. ISSN: 1804-0195.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. s. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
  Detail

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-24. ISSN: 2079-6412.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2018

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Possibilities of filling polymeric anchors with secondary raw materials with effect on price and final parameters. Advanced Materials Letters, 2018, roč. 1, č. 10, s. 29-34. ISSN: 0976-3961.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T. STUDIUM VLIVU PLNIVA NA FYZIKÁLNE-MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOTEVNÍ HMOTY. In 20. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2018. s. 940-945. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. s. 160-166. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. New possibilities of neutralisation sludge solidification technology. Journal of Cleaner Production, 2018, č. 204, s. 1097-1107. ISSN: 0959-6526.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete. In International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure. Mahmoud M. Reda Taha. Washington, D.C.: Springer International Publishing AG, 2018. s. 135-141. ISBN: 978-3-319-78174-7.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, č. 878, s. 275-280. ISSN: 1660-9336.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants. In International Conference on Material Science and Engineering II. Applied Mechanics and Materials. Prof. Dongyan Shi. Switzerland: Scitec Publications Ltd., 2018. s. 97-102. ISBN: 978-3-0357-1194-3. ISSN: 1660-9336.
  Detail Odkaz

  VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Issue of epoxy based coatings system crystallization and effect of partial crystallinity on mechanical parameters. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 147-152. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Epoxy Resin Coatings Crystallization and Influence of Crystallinity on Shore Hardness and Tensile properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. s. 173-178. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of fly ash contaminated by SNCR flue gas denitrification into polymer epoxy anchor. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 98-103. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

 • 2017

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 134-141. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 226-233. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
  Detail

  HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. The laboratory examination of cement matrix with inbuilt hazardous waste. In CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Amsterdam, Nizozemsko: ELSEVIER, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. s. 220-227. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  HODUL, J.; HODNÁ, J. PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT. In JUNIORSTAV 2017, 19. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT Brno, fakulta stavební, 2017. s. 420-427. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE. In Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2017. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5498- 9.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F. Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 160-166. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
  Detail

 • 2016

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 1, s. 402-409. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. s. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; HODNÁ, J. POKROČILÉ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ POLYMERBETONU S ODPADNÍM SKLEM. In JUNIORSTAV 2016. BRNO: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 432-439. ISBN: 978-80-214-5312- 8.
  Detail

  HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. s. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste- Neutralization Sludge with aim of material utilization. In Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering. London, UK: CRC Press/ Balkema, 2016. s. 275-280. ISBN: 978-1-315-67590- 9.
  Detail Odkaz

  HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. Brno: 2016. s. 1-7.
  Detail

  DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing. In Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: SGEM World Science, 2016. s. 11-16. ISBN: 978-619-7105-82- 7. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 861, s. 32-39. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic , for the past 25 years. In Restauration and Building-Physcs past-present- future. Hans-Peter Leimer (Hresg.). Stuttgart, Germany: Fraunhofer IRB Verlag, 2016. s. 31-42. ISBN: 978-3-8167-9590- 2.
  Detail

 • 2015

  DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J. The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publication, 2015. s. 47-51. ISBN: 978-3-03835-385- 0. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T. The examination of waste industry sludge solidification/ stabilization possibility. In Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 211-217. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ. Brno: 2015.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 181-191. ISSN: 1804- 0195.
  Detail Odkaz

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R. EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2015.
  Detail

  HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products. Procedia Engineering, 2015, roč. 108, č. 1, s. 639-646. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2014

  DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. New evaluation methodology for solidification product durability assessment. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 6, s. 448-452. ISSN: 1307- 6892.
  Detail Odkaz