Ing.

Jakub Hodul

Ph.D.

THD – odborný asistent

+420 541 147 530
Jakub.Hodul@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-P (TA04010425-2015V011); Ochranný nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-E (TA04010425-2015V012); Ochranný nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-E (TA0401425-2015V013); Podlahový nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-P (TA0401425-2015V014); Podlahový nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PB-P (TS04010425-2015V015); Polymerbeton PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-P (TA04010425-2016V016); Polymerní reprofilační materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-E (TA04010425-2016V015); Polymerní reprofilační materiál - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PZ-P (TA04010425-2016V015); HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: PK-P (TA04010425-2016V014); Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-P (TA04010425-2017V012); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-E (TA04010425-2017V015); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J.: H8; Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.: PL-CH; Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v chemicky namáhaném prostředí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • MELICHAR, J.; HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.: TH02020415-2019V005; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; HODUL, J.; MELICHAR, J.: SA.C.M.+H7; Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v prostředí s vysokou teplotou. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)

 • JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MELICHAR, J.; HODUL, J.: HP.C.B13; Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; JAKUBÍK, A.: E-40-H9; Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A.: TH02020415-2019V004; Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.; HERMANN, R.; ŽLEBEK, T.; MELICHAR, J.: TN01000056/04-V021; Paropropustný ochranný nátěr na beton. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.; MELICHAR, J.; HERMANN, R.; ŽLEBEK, T.: TN01000056/04-V009; HighTech polymerní reprofilační hmota s vysokou chemickou odolností. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • MELICHAR, J.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.: SP-N50; Chemicky odolná správková malta s vyšším obsahem druhotných surovin. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • MELICHAR, J.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.: ASM018; Správková malta s vyšším obsahem druhotných surovin a zvýšenou chemickou a tepelnou odolností. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (prototyp)

 • VANĚREK, J.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HÁJKOVÁ, I.; MASAŘ, D.: V015; Metodika komparace jednotlivých modulárních prvků v různých prostředích. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • HODUL, J.; SEIDLOVÁ, M.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.: NS-E; Nátěrový systém s využitím nebezpečných odpadů - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.: TN01000056/04‐V025; Asfaltový pás s vysokým podílem druhotných surovin. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: FW03010107-V1; Kompaktní mikroplnivo pro polymerní kompozity aplikovatelné stříkáním. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V2-VLI+VLO; Vysoce kvalitní mikroplnivo pro polymerní stříkané kompozity do chemicky agresivního prostředí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V1-25-ČO; Polyesterový sanační systém s využitím druhotných surovin – ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; SEIDLOVÁ, M.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.: V2-25-PS; Polyesterový sanační systém bez obsahu styrenu – ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; SEIDLOVÁ, M.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.: V3-20-SIM; Epoxidový sanační systém s využitím druhotných surovin - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; NGUYEN, M.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V6-20-QS; Polyesterový sanační systém vytvrzovaný UV zářením s využitím druhotných surovin - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; NGUYEN, M.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V7-20-SIM; Vinylesterový sanační systém vytvrzovaný UV zářením - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

Patenty

 • 2023

  užitný vzor
  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří IN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polymerní kompozit pro sanaci kanalizačních řádů pro aplikaci nástřikem. 37518, užitný vzor. (2023)
  Detail

  užitný vzor
  HERMANN, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, VeveříIN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polymerní kompozit pro sanaci potrubí pro odvod dešťových vod, zejména metodou stříkání - STANDARD. 37519, užitný vzor. (2023)
  Detail

  užitný vzor
  HERMANN, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, VeveříIN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polymerní kompozit pro sanaci vodovodních řadů, zejména metodou stříkání. 37514, užitný vzor. (2023)
  Detail

  užitný vzor
  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří IN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Epoxidový sanační systém obsahující druhotné suroviny použitelný pro pitnou vodu – ECOLOGY PLUS. 37513, užitný vzor. (2023)
  Detail

  užitný vzor
  HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří IN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polyesterový sanační systém bez styrenu s obsahem druhotných surovin – ECOLOGY PLUS. 37512, užitný vzor. (2023)
  Detail

 • 2021

  užitný vzor
  HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Nátěrový systém s využitím nebezpečných odpadů - PREMIUM. 34966, užitný vzor. (2021)
  Detail

 • 2020

  užitný vzor
  HODUL, J.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R.; INFRAM a.s., Praha 9, Kyje, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Chemicky odolný parotěsný ochranný nátěr na beton. 34670, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Systém lepicích hmot pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad. 34524, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - PREMIUM. 33967, užitný vzor. (2020)
  Detail

 • 2019

  užitný vzor
  HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Vysoce odolný správkový kompozit pro rekonstrukce objektu z taveného cedice s využitím druhotných surovin. 33000, užitný vzor. (2019)
  Detail

 • 2016

  užitný vzor
  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Lena Chemical s.r.o., Olomouc, CZ: Polymerní podlahový systém. 29530, užitný vzor. (2016)
  Detail