prof. Ing. arch.

Alois Nový

CSc.

ARC – profesor

+420 541 147 437
novy.a@fce.vutbr.cz

Výuka

Garantované předměty

AG054 Architektura technické civilizace
BGA012 Průmyslové stavby
BGB044 Architektura technické civilizace
TG02 Specializovaný ateliér
TG10 Diplomový projekt

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

AG036 Komplexní projekt
AG054 Architektura technické civilizace
BGA021 Ateliér architektonické tvorby 2
BGA036 Ateliér architektonické tvorby 5

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Typologie průmyslových staveb, atelier architektonické tvorby, vedení bakalářských prací