prof. Ing. arch.

Alois Nový

CSc.

ARC – profesor

+420 541 147 437
novy.a@fce.vutbr.cz

Výuka

Garantované předměty

AG054 Architektura technické civilizace
BGA012 Průmyslové stavby
BGB044 Architektura technické civilizace
TG02 Specializovaný ateliér
TG10 Diplomový projekt

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Typologie průmyslových staveb, atelier architektonické tvorby, vedení bakalářských prací