prof. Ing. arch.

Alois Nový

CSc.

ARC – profesor

+420 541 147 437
Alois.Novy@vut.cz

Výuka

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

AG006 Průmyslové stavby
AG033 Ateliér architektonické tvorby 3
AG054 Architektura technické civilizace
BGA012 Průmyslové stavby
BGB044 Architektura technické civilizace
TG02 Specializovaný ateliér
TG10 Diplomový projekt

Zaměření pedagogické činnosti

  • Typologie průmyslových staveb, atelier architektonické tvorby, vedení bakalářských prací