prof. Ing. arch.

Alois Nový

CSc.

ARC – profesor

+420 541 147 437
Alois.Novy@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • NOVÝ, A.: Okresní archiv Frýdek-Místek. Frýdek-Místek. (realizace)

  • NOVÝ, A.; BOLESLAVSKÁ, Y.; DÝR, P.: Autobusové nádraží a parkovací domy pro Jadernou elektrárnu Dukovany. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.10.2019 - 22.11.2019. (architektura)

  • LANDOVÁ, M.; NOVÝ, A.: Centrum transferu technologií VUT. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.02.2022 - 11.02.2022. (architektura)