prof. Ing. arch.

Alois Nový

CSc.

ARC – Professor

+420 541 147 437
novy.a@fce.vutbr.cz

Creative work

  • NOVÝ, A.: Okresní archiv Frýdek-Místek. Frýdek-Místek. (realizace)