prof. Ing. arch.

Alois Nový

CSc.

ARC – profesor

+420 541 147 437
Alois.Novy@vut.cz

Projekty

 • ZŘÍZENÍ ATELIERU POKROČILÉHO MODELOVÁNÍ
  Detail

 • Využití moderních technologií - přístrojové techniky k rozvoji akreditovaných studijních programů
  Detail

 • GA103/02/1375, Stav a perspektivy výrobních území průmyslových měst České republiky
  Detail

 • Architektura technické civilizace - nový kurz
  Detail