prof. Ing. arch.

Alois Nový

CSc.

ARC – profesor

+420 541 147 437
Alois.Novy@vut.cz

Odborné zaměření

  • Architektura, průmyslová architektura, konverze průmyslových brownfields