Detail předmětu

Průmyslové stavby

Akademický rok 2022/23

BGA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Základní informace o navrhování průmyslových závodů od širších územně plánovacích vazeb, interakce bydliště a pracoviště, přes zastavovací plán průmyslového závodu, jednotlivé funkční zóny až po výrobní objekt, pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb.

Garant předmětu

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Znalost typologie průmyslových staveb, průmysl a územní plánování, technologie, doprava a technická infrastruktura, skladování, průmyslový interiér, průmysl a životní prostředí.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie průmyslových staveb, průmysl a územní plánování, technologie, doprava a technická infrastruktura, skladování, průmyslový interiér, průmysl a životní prostředí.

Osnova

1. Vývoj průmyslové architektury.
2. Průmysl a územní plánování.
3. Zastavovací plán průmyslového závodu.
4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu.
5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě.
6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními.
7. Skladování v průmyslu.
8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě.
9. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb.
10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů.
11. Průmysl a životní prostředí.
12. Zařízení pro malé a střední podnikání.
13. Průmyslová architektura v díle významných autorů.

Prerekvizity

Předmět částečně využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplinách. Jinak se jedná o samostatnou oblast s vlastní metodikou.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/256169

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj průmyslové architektury.
2. Průmysl a územní plánování.
3. Zastavovací plán průmyslového závodu.
4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu.
5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě.
6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními.
7. Skladování v průmyslu.
8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě.
9. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb.
10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů.
11. Průmysl a životní prostředí.
12. Zařízení pro malé a střední podnikání.
13. Průmyslová architektura v díle významných autorů.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Analýza situace širších vztahů
2. Analýza zastavovacího plánu
3. Analýza technologie výroby ve vztahu k architektuře závodu
4. Analýza technologie výroby ve vztahu k architektuře závodu
5. Analýza skladování
6. Analýza skladování
7. Analýza sociálního programu závodu
8. Analýza sociálního programu závodu
9. Analýza konstrukčního systému
10. Analýza konstrukčního systému
11. Provozní schéma
12. Provozní schéma
13. Konečné hodnocení výsledků práce